Rákosníček není jen postavička z Večerníčku, ale i krásný brouček z naší přírody

Až budete své děti lákat k výletu do přírody, klidně jim můžete slíbit, že na břehu potoka nebo rybníka uvidí rákosníčka. Ano, je to rákosníček s malým „r“ na začátku slova, ale to už upřesňovat nemusíte. Jedná se totiž o maličkého broučka s nádherně vybarvenými krovkami.

Posadíte-li se na břeh potoka nebo rybníka, můžete pozorovat malé broučky skovově lesklými krovkami, kteří vpaprscích slunce přímo září. Někteří mají krovky spíše do zelena, jiní do fialova či do červenozlaté barvy. Jedná se o rákosníčky (lat. Donacia), broučky, kteří žijí na vodních rostlinách. V naší přírodě se vyskytují docela hojně, tak se za nimi kvodě určitě někdy vypravte, ale musíte se pohybovat opatrně a pomalu. Velmi dobře totiž létají a jakmile zaznamenají váš pohyb, okamžitě odlétnou. A zpozorovat vás dokážou už na vzdálenost několika metrů.

Přestože rákosníčci patří do čeledi brouků mandelinkovitých, což by mohlo evokovat příbuznost smandelinkou, sice stejně krásným, ale velmi škodlivým broukem, rákosníčci nijak škodliví nejsou. A stavbou těla připomínají spíše mnohem známějšího broučka, tesaříka. Rákosníčci jsou nádhernou ozdobou naší přírody, i když jejich skutečnou krásu možná objevíte až pod lupou, protože jsou velcí jen 6–12 mm.

Vnaší přírodě žije několik druhů rákosníčků a většina znich váže svůj život na určitý druh rostlin. Pokud mu tuto rostlinu člověk necitlivým zásahem zlikviduje, zmizí sní i tento brouček.

Donacia aquatica

Hojný druh rákosníčka, který žije na ostřicích, přesličce poříční a na zevaru jednoduchém (zevar je vytrvalá bažinná a vodní rostlina, která roste vČR běžně od nížin až po nižší horské polohy). Vnížinách se vyskytuje vkvětnu, na horách až do července.

Donacia bicolora

Nachází se na vodách tekoucích i stojatých, nejčastěji na zevaru jednoduchém a zevaru vzpřímeném. Nejčetnější je od května do srpna.

Donacia crassipes

Vyskytuje se na stojatých i tekoucích vodách od dubna až do října. Žije na stulíku žlutém či malém a na leknínech.

Donacia marginata

Relativně hojný druh rákosníčka, velmi snadno se šíří. Najdete ho na stojatých vodách rybníků a tůní i vporostech kolem pomalu tekoucích vod. Jeho živnou rostlinou je zevar vzpřímený a potkat ho můžete od dubna až do konce listopadu.

Donacia simplex

Od začátku dubna do července ho můžete vidět na zevaru vzpřímeném, ale i na orobincích a výjimečně i na šmelu okoličnatém. Patří ale mezi vzácnější rákosníčky.

V naší přírodě žije hodně krásných broučků, někteří jsou užiteční a druzí spíše škodí:


Přečtěte si také