reklama

Včely potřebujeme jako opylovače rostlin. Med je jen vedlejší produkt

Simona Sedláčková
21. května 2021
Pokud si včely představujete hlavně jako dělnice v továrně na med, zapomínáte na jejich hlavní a nejdůležitější přínos pro náš život. Jsou to především opylovači, bez kterých by se časem narušil potravní řetězec lidí i zvířat. Co všechno jste o včelách dosud nevěděli?
reklama

Bez včel bynebyl život

Včelí med, vosk a mateří kašička jsou vynikající přírodní produkty, za které bychom měli být včelám vděčni, ale jejich největší přínos pro celou planetu spočívá především vopylování rostlin. Všichni víme, že jsou tu i další opylovači jako čmeláci, motýli nebo brouci, a dokonce i někteří ptáci nebo i savci, kteří vkvětech vyhledávají nektar. Pak jsou tu i rostliny větrosnubné, které ke svému opylení využívají vítr. Ale hlavními celosvětovými opylovačizůstávají včely.

Zajímavosti o včelách, které jstenetušili

  • Včely létají na naší planetě už 80 milionů let a zdatnými včelaři byli již staří Egypťané. Včely nechovali vúlech, jak si je dnes představujeme, ale vhliněných nádobách.
  • Na Zemi žije vsoučasnosti asi 20 tisíc druhů včel. Pro nás nejdůležitější a naprosto jedinečná je včela medonosná.
  • Včely žijí ve společenstvích, ve včelích úlech, které tvoří vždy jen jedna matka, několik stovek trubců a 50–60 tisíc včelích dělnic. Včely jsou nejznámějšími zástupci společenského hmyzu.

Věděli jste, že…

… včely můžete identifikovat i podle tvaru hlavy? Hlava včelí matky má tvar srdce, trubec má hlavu ve tvaru kruhu a dělnice má hlavu trojúhelníkovou.

  • Žihadlo včely, na konci zadečku, je spojené sjedovým váčkem a je opatřené zpětnými háčky. Po bodnutí se žihadlo vytrhne ztěla včely a ta umírá.
  • Včelí matka na žihadle, které využívá i pro kladení vajec, nemá háčky, proto po bodnutí neumírá.
  • Včelí matka žije asi 4–5 let, za 1 den naklade až 2 tisíce vajíček. Včelí dělnice žijí pouhých 5–6 týdnů vlétě a zimní dělnice (líhnou se pouze na zimu) asi 4–9 měsíců. Za celý život dokáže jedna včela nanosit nektar na asi půl čajové lžičky medu.
  • Trubci mají hlavní životní úlohu, oplodňovat mladé matky. Vpřípadě potřeby však i zahřívají včelí plody, protože mají vyšší tělesnou teplotu než dělnice.
  • Včelí dělnice mají práce až nad hlavu. Jejich úlohou je vyhledávání a přinášení potravy (nektar, medovice, pyl, voda), zpracovávání nektaru a medovice, stavba plástů, krmení matky, plodů i trubců, úklid, větrání a ostraha úlu, hlídání vchodu do úlu… Náplň práce se u včelích dělnic mění podle jejich stáří. Začínají jako čističky úlu, asi 3 hodiny po vylíhnutí a končí jako létavky, které do úlu dopravují potravu.

Věděli jste, že…

… včelí dělnice-průzkumnice, dokážou pomocí svého včelího tance sdělit ostatním včelám vúlu polohu nového zdroje potravy?

Věděli jste, že…

… včely mají složené oči, které mohou polarizovat světlo, což je velmi důležité pro orientaci při zatažené obloze. Každé zmnoha oček zobrazuje jenom malý kousek zcelkového obrazu. Složením těchto kousků vzniká celkový rastrovaný obraz.

Včely také mají odlišné vnímání barev než člověk. Červenou barvu vnímají jako černou.

Na zahradě i v přírodě žije i další užitečný hmyz:

Sílejte článek
Zobrazit komentáře ke článku
reklama