Zahrada

30. května 2022 08:00

Simona Sedláčková

Tohle možná o včelách nevíte. Vůbec je nepotřebujeme kvůli medu

Pokud si včely představujete hlavně jako dělnice v továrně na med, zapomínáte na jejich hlavní a nejdůležitější přínos pro náš život. Jsou to především opylovači, bez kterých by se časem narušil potravní řetězec lidí i zvířat. Co všechno jste o včelách dosud nevěděli?

Bez včel by nebyl život

Včelí med, vosk a mateří kašička jsou vynikající přírodní produkty, za které bychom měli být včelám vděčni, ale jejich největší přínos pro celou planetu spočívá především v opylování rostlin. Všichni víme, že jsou tu i další opylovači jako čmeláci, motýli nebo brouci, a dokonce i někteří ptáci nebo i savci, kteří v květech vyhledávají nektar. Pak jsou tu i rostliny větrosnubné, které ke svému opylení využívají vítr. Ale hlavními celosvětovými opylovači zůstávají včely. Pro většinu lidí jsou nejznámější včely medonosné, které si lidé cíleně chovají již do starověku.

Zajímavosti o včelách, které jste netušili

  • Včely létají na naší planetě už 80 milionů let a zdatnými včelaři byli již staří Egypťané. Včely nechovali v úlech, jak si je dnes představujeme, ale v hliněných nádobách.
  • Na Zemi žije v současnosti asi 20 tisíc druhů včel. Pro nás nejdůležitější a naprosto jedinečná je včela medonosná.
  • Včely žijí ve společenstvích, ve včelích úlech, které tvoří vždy jen jedna matka, několik stovek trubců a 50–60 tisíc včelích dělnic. Včely jsou nejznámějšími zástupci společenského hmyzu.

Věděli jste, že…

… včely můžete identifikovat i podle tvaru hlavy? Hlava včelí matky má tvar srdce, trubec má hlavu ve tvaru kruhu a dělnice má hlavu trojúhelníkovou.

  • Žihadlo včely, na konci zadečku, je spojené s jedovým váčkem a je opatřené zpětnými háčky. Po bodnutí se žihadlo vytrhne z těla včely a ta umírá.
  • Včelí matka na žihadle, které využívá i pro kladení vajec, nemá háčky, proto po bodnutí neumírá.
  • Včelí matka žije asi 4–5 let, za 1 den naklade až 2 tisíce vajíček. Včelí dělnice žijí pouhých 5–6 týdnů v létě a zimní dělnice (líhnou se pouze na zimu) asi 4–9 měsíců. Za celý život dokáže jedna včela nanosit nektar na asi půl čajové lžičky medu.
  • Trubci mají hlavní životní úlohu, oplodňovat mladé matky. V případě potřeby však i zahřívají včelí plody, protože mají vyšší tělesnou teplotu než dělnice.
  • Včelí dělnice mají práce až nad hlavu. Jejich úlohou je vyhledávání a přinášení potravy (nektar, medovice, pyl, voda), zpracovávání nektaru a medovice, stavba plástů, krmení matky, plodů i trubců, úklid, větrání a ostraha úlu, hlídání vchodu do úlu… Náplň práce se u včelích dělnic mění podle jejich stáří. Začínají jako čističky úlu, asi 3 hodiny po vylíhnutí a končí jako létavky, které do úlu dopravují potravu.

Věděli jste, že…

… včelí dělnice-průzkumnice, dokážou pomocí svého včelího tance sdělit ostatním včelám v úlu polohu nového zdroje potravy?

Věděli jste, že…

… včely mají složené oči, které mohou polarizovat světlo, což je velmi důležité pro orientaci při zatažené obloze. Každé z mnoha oček zobrazuje jenom malý kousek z celkového obrazu. Složením těchto kousků vzniká celkový rastrovaný obraz.

Včely také mají odlišné vnímání barev než člověk. Červenou barvu vnímají jako černou.

Zdroj: Jak zachránit včely, S. Hopfenmüller a E. Stanglerová (Kazda, 2021); https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela


Přečtěte si také