5 nejkrásnějších zemních orchidejí z naší přírody. Krásky, ke kterým je třeba pokleknout

Orchideje většinou považujeme za cizokrajné rostliny, které se v našich podmínkách mohou pěstovat pouze jako pokojové květiny a mají velký okruh obdivovatelů. Naproti tomu o naše domácí druhy orchidejí se zajímá jen málokdo.

Samozřejmě, zdejší volně rostoucí orchideje nejsou nijak velkolepé. Vedle těch exotických možná vypadají jako chudé příbuzné, ale své kouzlo dozajista mají. Teď jen aby se ono kouzlo rychle ze světa nevytratilo. Všechny naše orchideje totiž patří mezi ohrožené druhy.

Zájem o orchideje exotických druhů je velmi starý, v 19. století vypukla dokonce jakási orchideománie, kdy známkou opravdového bohatství byl i skleník s těmito cizokrajnými rostlinami.

Menšímu zájmu lidí se těší domácí druhy orchidejí, zemní orchideje z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae). Všechny druhy našich orchidejí bez výjimky žijí v symbióze s podhoubím různých druhů hub, tedy v orchideové mykorhize. Jedná se o oboustranně výhodné soužití, ze kterého profitují obě strany. Jeden podporuje růst toho druhého a nijak si vzájemně neškodí. Vztah mezi oběma partnery musí být dokonale vyvážený, a pokud dojde k jeho narušení, může se oboustranně výhodné soužití stát pro jednu či obě strany osudné.

V ČR se zatím ještě stále můžeme setkat s asi 24 rody vstavačovitých, které sdružují celkem asi 60 druhů zemních orchidejí. Počty jedinců zemních orchidejí však stále klesají. Bohužel se vždy najdou neukáznění „pěstitelé“, kteří se snaží o přesazení těchto krásek do vlastní zahrady. Neuvědomují si, jak lehce přetnou citlivé pouto mezi orchidejí a její spřízněnou houbou. Jedna bez druhé nemohou žít a drtivá většina orchidejí po přesazení stejně uhyne. Pro zachování těchto nevšedních krásek je tedy důležité zemní orchideje jen pěkně s odstupem obdivovat, ale netrhat a nevyrývat, což je stejně zakázáno zákonem a provinilci riskují velmi tučnou pokutu.

5 nejkrásnějších zemních orchidejí z naší přírody

Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis)

Vápnomilný rudohlávek patří k našim nejkrásnějším orchidejím. Občas se objevuje na slunných loukách. Vykvétá zářivě růžovými květy během června a července.

Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii)

Trvalka variabilního vzrůstu vysoká 15–60 cm, se skvrnitými listy a nachovými květy s výraznou kresbou. Vyskytuje se na vlhkých i suchých loukách, na pastvinách a v listnatých i smíšených lesích. Najdete ji nejčastěji v horských oblastech. Vykvétá od května do července.

Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens)

Trvalka s červeně zbarvenými květy vysoká 20–40 cm, s široce vejčitými listy, často z rubu načervenalými. Vyskytuje se ve světlých listnatých i jehličnatých lesích, ale i na skalách a podél cest. Vykvétá od května do července.

Tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea)

Málo početné populace tořiče čmelákovitého se vyskytují pouze na jižní Moravě. Tořič ke svému přežití potřebuje pravidelné kosení nebo spásání luk. Roste v ovocných sadech, na pastvinách a v křovinách na okrajích luk. Vykvétá od května do června.

Vstavač nachový (Orchis purpurea)

Vstavač nachový patří k nejvyšším tuzemských orchidejím a může dosáhnout majestátní výšky až 90 cm, nejčastěji však okolo 35 cm. Má přízemní obvejčité listy a během května až června vykvétá špinavě nachovou barvou s tmavě fialovými skvrnkami. Roste převážně v listnatých lesích a na lesních pasekách.

Zdroj: http://www.kvetenacr.cz/celed.asp?pn=2&IDceled=25; https://botany.cz/cs/orchideje-ceske-republiky/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Vstava%C4%8Dovit%C3%A9

Sdílejte článek
Štítky květ orchidej příroda skleník louka fuchsie sad zemní chráněné ohrožené mykorhiza vstavačovité rudohlávek jehlancovitý rudohlávek prstnatec Fuchsův

Přečtěte si také