reklama

Svatý Ondřej je patron svateb a nevěst. Poslední listopadová noc patří věštění

Lenka Valjentová
29. listopadu 2020
30. listopadu má svátek Ondřej, bohužel málokdo dnes už ví, jaké tradice a legendy se vážou k tomuto jménu i dni a hlavně svatoondřejské noci. Svátek svatého Ondřeje je v lidové tradici spojený s věštěním budoucnosti. A i když nebyl jediným dnem, kdy se předpovídala budoucnost, patřil k nejstarším i nejoblíbenějším a věštba měla velkou váhu. Podle církevní tradice byl svátek sv. Ondřeje začátkem nového liturgického roku.
reklama

O sňatku rozhodovali rodiče - a věno

Dříve si většina děvčat nemohla vybrat manžela podle svého srdce, protože o sňatku rozhodovali rodiče. Mnozí sice přihlíželi k tomu, kdo se jejich dceři líbí a koho má ráda, ale měli poslední slovo, museli ho schválit a dát snoubencům požehnání.

Obecně platilo, že ženich a nevěsta měli pocházet se stejného prostředí a rodiny musely mít zhruba stejný majetek. Současně bylo nutné dát dceři takové věno, aby uspokojilo rodiče ženicha, uzavřením sňatku se totiž věno stalo součástí osobního majetku manžela. Vybavit nevěstu do manželství penězi, materiálními věcmi či polnostmi bývalo nejdůležitější podmínkou sňatku. Nedošlo-li k dohodě a výplatě zálohy předem, z veselky nakonec většinou sešlo. Děvče, které věno nedostalo, mělo pramalou šanci se vdát.

Námluvy měly podobu tvrdého obchodního jednání s často nejistým výsledkem, a tak se mladé svobodné dívky snažily alespoň prostřednictvím svatoondřejského věštění zjistit, jak to asi s jejich svatbou bude.

Svatoondřejské svatební věštění pro svobodné dívky

Pokud by si některá ze singl dívek a žen chtěla staré svatoondřejské svatební věštby vyzkoušet, tak směle do toho. V podstatě se jedná o stejné zvyky jako na Štědrý den, ale protože je sv. Ondřej vnímán jako patron dobré svatby, nevěst a zamilovaných, v noci z 29. na 30.listopadu mají věštby mnohem větší váhu. Tak si některé připomeňme:

 • Nejznámější je tradice házení botou, kdy se dívka postaví zády ke dveřím a hodí dozadu střevícem. Pokud je špička boty obrácená ke dveřím, znamená to, že se do roka vdá a odejde z domu, pokud ne, ještě rok zůstane doma.
 • Svobodné dívky o půlnoci chodily třást plotem a přitom pozorovaly, zda někdo jde. Z které strany uslyšely kroky, z té měl přijít ženich.
 • Jinde děvčata třásla stromem nebo keřem, a zaštěkal-li v té chvíli pes, hned bylo jasné, z které strany má očekávat ženicha.
 • Dívka před spaním poklekala u své postele, odříkala modlitbičku ke sv. Ondřejovi a poprosila ho, aby jí ve snu ukázal budoucího manžela. Věřilo se, že co se v  tuhle noc zdá, to se určitě splní.
 • Jinde svobodné děvče napsalo na cedulky jména v úvahu přicházejících ženichů a vložilo je před spaním pod polštář. Jméno ženicha pak zaručeně bylo na jednom z papírků, které v noci vypadly na zem. A pokud z postele nevypadl žádný, svatba se v příštím roce nekonala.
 • V jiných krajích zase večer dívky napsaly tři jména mládenců na ženění na stejně velké papírky, daly je pod polštář a ráno před rozedněním se zavřenýma očima jeden vytáhly – a uviděly jméno svého ženicha.
 • Oblíbené bylo věštění z knedlíků. Těsto se rozdělilo na pět kousků a do čtyř se zabalily papírky s chlapeckými jmény, pátý zůstal prázdný. Když se knedlíky vařily, tak se s napětím čekalo, který vyplave nahoru první. Po rozříznutí si pak dívka buď přečetla budoucího ženicha, nebo našla prázdný papírek, který značil, že veselka zatím nebude.
 • Z 18. století pochází zvyk, kdy několik svobodných dívek dalo na lopatu kousky chleba, každá jeden. Který sežral pes jako první, ta se měla také jako první vdát. Proto údajně mnohé dívky podváděly a tajně svůj kousek potřely zespodu sádlem, aby byl pro psa voňavější.
 • O půlnoci bylo také možné spatřit obraz nastávajícího na hladině vody ve studni či díži, v zrcadle nebo v komíně.
 • Věštilo se také z kostí mrtvé ropuchy, zahrabané několik dnů do mraveniště. Když si děvče vytáhlo kůstku v podobě háčku, mládence přitahovala, pokud našla plochý lopatkovitý tvar, bylo tomu právě naopak.

Legenda o svatém Ondřejovi

Ondřej se narodil v Palestině a jako mladý si vydělával na živobytí jako rybář. Ondřej byl Ježíšovým učedníkem a později jedním z apoštolů, stejně jako jeho bratr Petr. Po Kristově ukřižování putoval po světě a šířil křesťanství. Usadil se v Řecku, kde byl za svou víru pronásledován a nakonec v řeckém Patrasu zemřel mučednickou smrtí – byl ukřižován stejně jako Ježíš, ale na kříži ve tvaru písmene X, na němž odsouzený umíral pomaleji a bolestivěji. Proto se tomuto kříži říká Ondřejův, ondřejský nebo svatoondřejský. S ním a taky s rybářskou sítí a rybami bývá nejčasněji zobrazovaný.

Svatý Ondřej je patronem rybářů a obchodníků s rybami, sedláků, řezníků, horníků, provazníků či nosičů vody, ale i Řecka, Skotska, Ruska, Řecka či Sicílie. A z pohledu lidových tradice garantem dobrých sňatků, nevěst a všech zamilovaných.

Svatoondřejské předvídání budoucnosti

Na sv. Ondřeje je výjimečně vhodný čas k předvídání budoucnosti, nejen co se týká manželství. Svatoondřejská noc měla moc vyjevit každému jeho další osud.

 • Naši předkové podle starých zvyklostí chodili do lesů a sadů, zde třásli větvemi, aby přivolali na radu bůžky a duchy. Když se větve stromů utišily, šeptali do korun stromů svá přání a kladli otázky týkající se věcí příštích. Strom jim dával znamení souhlasným pohnutím větve nebo šumem, zapraskáním v koruně znamenalo ne.
 • Od půlnoci v den svého svátku sesílá svatý Ondřej poctivým spícím krásné sny. Co se o svatoondřejské noci zdá, je potřeba si hned ráno po probuzení zapsat. Takový sen se nám pak během roku docela určitě splní. Ovšem když se ráno nejdřív podíváme oknem ven, a teprve pak si sen zapíšeme, tak se bohužel nesplní.
 • Vyzkoušet můžeme i další ze starých svatoondřejských zvyků: čtyřmi hrnky přiklopíme trochu zeminy, kousek chleba, malý hřebínek a prstýnek. Nesmí nás při tom ale nikdo vidět, aby zůstalo utajeno, kde se která věc nachází. Kdo chce znát svůj osud, jeden hrnek odklopí – pokud je pod ním hlína, nevěští to nic dobrého, znamená to smrt, hřeben signalizuje blížící se nemoc a neštěstí, chleba je příslibem peněz a majetku a hrnek s prstenem předvídá lásku a svatbu.
 • Na svátek sv. Ondřeje musí být všechny zemědělské práce skončeny dříve, než nastane soumrak. Letos slunce zapadá 30. listopadu v 16:02, tak musíme včas uklidit všechno zahradní nářadí a náčiní, nic na zahradě nebo na poli nesmí zůstat.Pokud to nestihneme, máme smůlu, a úroda příští rok nebude stát za nic.

Sílejte článek
Zobrazit komentáře ke článku
reklama