Vánoce

23. prosince 2019 08:00

Lenka Valjentová

Nezkazte si Vánoce: Jak zacházet se svíčkami či prskavkami?

Nejčastější příčinou domácích nehod je otevřený oheň. Typické vánoční požáry jsou způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami a prskavkami. Nenechte se zkazit vánoční svátky.

Svíčky jsou otevřený oheň

Nejprve si si připomeňte, že svíčky hoří teplotou až několik set stupňů Celsia, a proto je důležité při manipulaci s nimi dbát na bezpečnost. Téměř jako návnada požáru působí svíce na adventním věnci a dalších vánočních dekoracích. Pamatujte si, že adventní věnec bez ochranných podložek pod svíčkami může sloužit výhradně jako dekorace a v žádném případě svíčky nezapalujte! Riziko, že takový věnec vzplane, je opravdu velké, a každoročně dochází z tohoto důvodu k požárům.

Jak doma zacházet se svíčkami

  1. Svíčky musejí být pevně umístěny na dostatečně velké nehořlavé podložce, bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem. Důležitá je také stabilita, jinak hrozí, že se uvolní a převrhnou. Dbejte na to, aby byly svíčky vždy umístěny kolmo k povrchu, kvůli rovnoměrnému hoření. Na to nezapomínejte, pokud máte svíčky na stromečku.
  2. Mezi jednotlivými svíčkami udržujte dostatečné mezery - minimálně na 2 - 3 prsty, přílišná blízkost by totiž mohla vést k měknutí nebo rozpouštění svíček.
  3. V blízkosti plamene svíčky nesmí být žádné hořlavé materiály. Rozhodně svíce nestavte do průvanu k oknům, blízko záclon a závěsů, k sedacím soupravám a jiným textiliím, na poličky nebo na skříně. Nečekaný průvan může způsobit vznícení okolního materiálu nebo odlet jisker.
  4. Svíčky nikdy nenechávejte hořet bez dozoru! Pokud svíčky zapálíte, neopouštějte byt či dům, dokud úplně nedohoří nebo je bezpečně nezhasnete.
  5. Zapalujte je jen tehdy, pokud budou moci hořet delší dobu (alespoň tak, aby se pod knotem vytvořil tekutý vosk). Časté zapalování a zhasínání vede k poničení a následné nefunkčnosti knotu. Dbejte také na to, aby se do zásobárny roztátého vosku nedostaly nečistoty.
  6. Svíčku zhasínejte namočením knotu do vosku – nasaje se jím a zůstane plně funkční.

Nebezpečné prskavky

Mnozí si Vánoce nedovedou představit bez prskavek. Po jejich zapálení stoupá plamen pomalu vzhůru a vytváří světelné efekty v rozptylu několika centimetrů okolo. Jedná se o otevřený oheň, a tak vznícení jehličí či záclony je otázkou okamžiku.

  • Zásadně „neprskejte“ nad hořlavými podložkami jako jsou čalouněný nábytek, koberce, ubrusy apod. a nezavěšujte prskavky na vánoční stromeček s již suchým jehličím.
  • Odlétající jiskry mohou popálit pokožku, způsobit škodu propálením oblečení a nábytku, od zapálené prskavky už vznikl nejeden požár.
  • Prskavky rozhodně nepatří do rukou malých dětí! Jednak se mohou popálit, jednak prskavky obsahují toxické příměsi, které po požití může u dětí způsobit závažnou otravu s ohrožením života.

Požár v kuchyni

Příčina požáru, v lepším případě „jen“ zničení zařízení kuchyně bývá ve vznícení rozehřátého omastku na pánvi. Vyvarujte se proto při vaření a pečení metody páté přes deváté. Například horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmějí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou a oheň tak udusit. Než ale začnete požár hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).

Lenka Odstrčilová

Přečtěte si také