Interiéry nového sídla televize Prima navrhlo studio Dotegg architekti. Kde hledali inspiraci?

Na projektu pracovali dva roky. Museli vytvořit interiéry, kde se spojují kanceláře s televizními a rádiovými studii. Architekti Lucie a František Lebedovi z pražského studia Dotegg architekti v rozhovoru vysvětlí, jak práce na tak specifickém projektu vypadala. Svůj projekt navíc přihlásili do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii veřejných interiérů.

Jak budova vypadala, když jste začali srekonstrukcí?

František: Budova byla prázdná. Tam, kde je dnes chodba, bývala prodejní pasáž otevřená veřejnosti. Zbývalého atria vzniklo studio CNN Prima NEWS, které je na jedné straně propojené prosklenou stěnou snewsroomem, a na straně druhé chodbou, což je originální řešení. Kolem studia prochází každý, kdo vstupuje do budovy.

Bylo dopředu dáno, kde budou jaké prostory?

František: Ne, dopředu to dáno nebylo. Věděli jsme, že rekonstrukce bude rázná a veliká. Konzultovali jsme všechno sjednotlivými odděleními, hlavním technikem i vedením společnosti, chtěli jsme budovu proměnit tak, aby to lidem pracujícím vtelevizi vyhovovalo.

Lucie: Středobodem všeho se stala studia. Prostory na sebe měly logicky navazovat, aby se člověk po budově pohyboval plynule. Vybudovali jsme centrální schodiště, které prostor propojuje. Například reportéři, kteří vyjíždějí na natáčení, nesmí používat výtahy, aby v nich neuvízli.

Co se zachovalo způvodní budovy?

František: Zachoval se tvar, hmota, podlaží. Vyměnila se okna, udělala se nová fasáda. Uvažovali jsme o využití střech, na jedné straně později vznikla terasa. Budova dostala novou funkci, té se samozřejmě určité věci přizpůsobily.

Lucie: Proměnu budovy měli na starosti původní architekti atelieru Casua. Dostali možnost vdechnout stavbě nový život.

Kde jste hledali inspiraci pro interiéry?

Lucie: Inspiraci jsme hledali vtelevizi, která má obrovské portfolio značek. Inspirovali jsme se jednotlivými televizními kanály, jejich vizuální stránkou i hudbou.

Do interiéru se promítly barvy jednotlivých kanálů. Bylo to vplánu?

František: Ano, to bylo součástí návrhu. Jednotlivé odpočinkové zóny odrážejí značky Primy.

Lucie: Vznikl pestrý interiér, což pomáhá orientaci vprostoru. Je to členitý prostor, kde různé zóny odkazují na televizní kanály.

František: Inspirací byl i dům jako takový, protože se jednalo o rekonstrukci. Museli jsme se vypořádat snízkou světlou výškou.

Jak jste to udělali?

František: Obnažili jsme stropy. Ty pak nepůsobí tak nízko, jako kdybychom vzduchotechniku zakryli podhledy. Člověk má pocit, že je prostor vyšší.

Jaké materiály jste použili?

František: Chtěli jsme, aby tu bylo lidem příjemně, takže jsme použili materiály jako dřevo, beton nebo keramika. Měly by včlověku vyvolávat příjemné pocity. Chtěli jsme také vytvořit kontrast kbarevnosti vodpočinkových zónách.

Lucie: Pracovní části jsou oproti odpočinkovým zónám umírněnější, aby nikoho nerozptylovala barevnost. Chtěli jsme, aby kancelářské prostory byly střídmé a člověk se vnich mohl soustředit.

Proč jsou odpočinkové zóny důležité?

František: Relaxační zóny neslouží jen kodpočinku, ale také kneformálním schůzkám nebo kreativním rozhovorům, včetně prostorů pro občerstvení. Lidé tu čerpají pracovní inspiraci a pracují tu vjiném prostředí než jen u stolu skancelářskou židlí. Sednou si třeba do křesla a vyřizují pracovní telefonáty.

Lucie: Některé studie uvádějí, že na pracovišti lidé tráví třetinu času, pak mají meetingy nebo pracovní pochůzky. Proto je dobré se soustředit na odpočinkové zóny. Už neplatí, že by se měly vybudovat jednotlivé kanceláře, budují se otevřené prostory, které nabízejí prostor pro kreativnější způsob práce.

Vinteriérech jsou i zajímavé detaily odkazující na televizní kanály a rádia

Lucie: Grafika byla vždy podstatnou součástí našeho konceptu. Vytvářeli jsme prostory, průhledy a plochy, kam se měla promítnout vizuální stránka značek Primy. Zároveň jsme chtěli, aby grafika měla i obsah. Televize je vizuální médium, ale musí něco sdělovat. Chtěli jsme vytvořit prostory, ve kterých je možné se dozvědět o všech aktivitách, které Prima má. Spolupracovali jsme sbrněnským studiem Upsala.

Kterou značku máte nejraději?

František: PrimaCOOL má výraznou vizuální stránku. Každý, i ten, kdo COOL nesleduje, pozná, že dvě písmena O tvoří čtyři závorky.

Sdílejte článek

Přečtěte si také