Roháč, nosorožík i tesaříci: Obří brouci z naší přírody, které určitě jen tak nepřehlédnete

Brouky, které můžeme běžně potkávat ve volné přírodě i na vlastní zahradě, většinou vidíme jen jako drobné tvory, o které se zajímá pár nadšenců, mnohými považovaných tak trochu za podivíny. O to větší překvapení nás pak čeká, když při svých letních toulkách narazíme na skutečné obry z naší přírody! Takový roháč může dorůst do velikosti okolo 9 cm a někteří tesaříci mu svým vzrůstem pěkně šlapou na paty.

Roháč obecný (Lucanus cervus)

Největšího evropského brouka můžete docela snadno potkat i v našich listnatých lesích, především v okolí starých vykotlaných dubů. Nejčastěji ho uvidíte v okolí Lanžhotu a Břeclavi, v celém Lednicko-valtickém areálu, v Bílých Karpatech a v Polabí.

Samci měří až 92 mm, samičky až 45 mm. Samce poznáte na první pohled podle mohutných parohovitých kusadel, která používají k tradičním soubojům o samičky. Roháči patří k ohroženým druhům, ale pokud budete mít velké štěstí, od května až do srpna je potkat můžete, především za soumraku nebo brzy po ránu.

Tesařík zavalitý (Ergates faber)

Také zákonem chráněný tesařík zavalitý patří mezi obry mezi brouky naší přírody. Samečci dorůstají do délky až 60 mm, samičky bývají o dost menší. Rozeznáte je i podle toho, že sameček má tykadla delší než samotné tělo, samička naopak kratší.

Nejčastěji tesaříka zavalitého potkáte od června do září v borových lesích, v nadmořských výškách až do 1 000 m nad mořem. Jeho larvy se vyvíjejí v mrtvém dřevě borovic, tedy především v pařezech.

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Další z našich největších brouků je tesařík obrovský, jehož samečci dorůstají až do 56 mm. Samečci mají delší tykadla a štíhlejší tělo než samičky.

Dříve se u nás vyskytoval tesařík obrovský hojně, nyní už jen na několika místech v jižních Čechách a na střední a jižní Moravě. Potkat ho můžete od května do srpna, především za soumraku a v noci, nejčastěji v listnatých, hlavně dubových lesích.

Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)

Jednoho z nejkrásnějších evropských brouků můžete spatřit od května až do srpna, především v listnatých lesích nížin a teplejších pahorkatin. I jemu vyhovují nejvíce staré, vykotlané duby a buky, ale usazuje se i ve starých ořešácích, v pařeništích a kompostech či ve větších hromadách dřeva a větví na zahradách.

Samečci mají výrazný štít s až 7 mm dlouhým rohem a měří až 43 mm. Samičky roh nemají a jsou také výrazně menší, proto je od sebe velmi snadno rozeznáte.

Tesařík alpský (Rosalia alpina)

Jednoho z našich nejvýrazněji zbarvených brouků najdete především ve starých bukových lesích. Je velmi vzácný, ale občas ho můžete potkat v Českém ráji, v Polabí, na Šumavě a na jižní Moravě.

Dorůstá do délky až 38 mm a od června do září se rád za slunečných dnů vyhřívá na pařezech a listech stromů.

Potápník vroubený (Dytiscus marginalis)

Jeden z největších vodních brouků světa dorůstá do délky až 35 mm. Vyskytuje se od jara do podzimu a spatřit ho můžete především za soumraku a v noci, kdy přelétává mezi rybníky a tůněmi.

Zdroj: https://www.treking.cz/priroda/rohac-obecny.htm; http://www.chovzvirat.cz/zvire/1210-tesarik-zavality/; http://www.naturabohemica.cz/cerambyx-cerdo/; https://www.treking.cz/priroda/nosorozik-kapucinek.htm; https://cs.wikipedia.org/wiki/Tesa%C5%99%C3%ADk_alpsk%C3%BD; https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1pn%C3%ADk_vrouben%C3%BD


Přečtěte si také