Trendy

29. dubna 2022 19:15

Radka Wallerová

Takhle bude vypadat Praha. Nové parky, řešení krize bydlení, hezčí ulice i náměstí

Jak budou vypadat některá místa v Praze za deset nebo dvacet let? Na to odpovídá Metropolitní plán neboli pražský územní plán, který je k vidění na výstavě v v Centru architektury a městského plánování (CAMP) až do konce června. Každý k němu může napsat svoji připomínku a ovlivnit tak třeba budoucí podobu hlavního města.

To je plán! Tak se jmenuje výstava, která představuje budoucnost Prahy. A tedy mimo jiné nové parky, řešení krize bydlení, hezčí ulice i náměstí. Kde se bude v Praze stavět? Kolik vznikne nových parků? Kudy povede nová silnice? A co školy, školky nebo nemocnice?

Nově chystaný územní plán je zjednodušeně předpis, který určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet.

Seznamte se nejen s jeho základními principy, ale především s upraveným návrhem, ke kterému můžete přímo v pražském CAMPu podat připomínky. Součástí výstavy jsou také veřejná projednání plánu, komentované prohlídky i vycházky.

Výstava je k vidění a bližšímu prozkoumání od 26. dubna do 30. června. Upravený Metropolitní plán, do jehož podoby autoři zapracovali třeba připomínky od městských částí i veřejnosti, je zveřejněn po čtyřech letech a lidé se k němu znovu mohou vyjádřit.

Návrh Metropolitního plánu byl poprvé představen v roce 2018 v rámci společného jednání, během něhož podávala veřejnost připomínky, ale svá stanoviska uplatnila zejména ministerstva a úřady.

„Metropolitní plán Praha nevyhnutelně potřebuje. Především proto, aby se mohla zdravě a udržitelně rozvíjet a zároveň byly mnohem lépe chráněny stávající hodnoty města, například ochrana sídlištní zeleně, kterou plán oproti tomu stávajícímu konečně bude chránit, dále ochrana charakteru a jedinečnosti jednotlivých čtvrtí a lokalit či posílení nezastavitelnosti parků i návrh mnoha nových. Úplnou novinkou je pak regulace panoramat a ochrana horizontů či dokonce výšková regulace staveb na celém území Prahy, která Praze dosud chyběla,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora pro územní rozvoj.

Podle něj plán mimo jiné řeší to, aby se Praha dál nerozpínala do okolní krajiny a stanovuje proto  jasné hranice města, zároveň také přináší efektivnější využití brownfieldů a podporu dostupného bydlení.

Pět principů i podlahové projekce

Výstava, jejíž kurátorem je architekt Martin Hejl ze studia Loom on the Moon, probíhá v obou sálech pražského CAMPu. V Černém sále se návštěvníci seznámí s pěti základními principy plánu. Přístup k tématům, jako je klimatická změna, dostupnost bydlení, veřejná prostranství nebo vybavenost města, je znázorněn pomocí podlahových projekcí. Panoramatická stěna prostřednictvím ručně malované animace rozhýbává Prahu tak, jak ji dnes známe.

V druhém, Bílém sále, se představuje samotný návrh Metropolitního plánu v aktualizované verzi. Návštěvníci se zde mohou seznámit s dokumentací, klást konkrétní dotazy pořizovatelům i zpracovatelům plánu, případně přímo na místě podat k aktualizovanému návrhu připomínku.

V rámci vystavení plánu proběhnou i dvě samotná veřejná projednání, kde bude plán veřejnosti vysvětlen jeho autory, a to 30. května a 23. června. Cílem celé výstavy a doprovodných aktivit je plán vysvětlit co nejširší veřejnosti. Návštěvníci CAMP tak mohou navštívit přednášky, které představují jednotlivé principy Metropolitního plánu, zajít na komentovanou procházku, kde budou vysvětleny dva fenomény plánu – zahrádkářské kolonie a sídliště či navštívit komentovanou prohlídku výstavy.

"Již dlouhodobě se snažíme přibližovat městské plánování co nejširší veřejnosti a Metropolitní plán je jedním z nedůležitějších dokumentů rozvoje našeho hlavního města. Výstava je proto koncipována jak pro laiky, které zajímá budoucnost Prahy, tak také pro odborníky, kteří si mohou prostudovat samotnou dokumentaci. Současně plánujeme bohatý doprovodný program včetně diskuzí, které podrobně představí zásadní témata plánu a to, jak se plán od roku 2018 proměnil,“ komentuje novou výstavu Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Chcete ovlivnit podobu Prahy? Napište přes aplikaci

Více informací o Metropolitním plánu, výstavě i doprovodném programu se dozvíte na webu metropolitniplan.praha.eu, kde najdete také online aplikaci pro jeho připomínkování.

Kromě výstavy je v plánu i informační tour po městských částech, která začíná v pondělí 9. května. Každý ta bude moci položit konkrétní dotaz na lokalitu v okolí svého bydliště. Prvním místem, kde bude umístěn typický bílý kontejner, je prostor za Quadriem v první pražské městské části.

„Celkově navštívíme s naším kontejnerem dvanáct pražských lokalit a nově také devět obchodních center s infopointem. Veřejnost se může přijít zeptat na jakékoliv otázky k Metropolitnímu plánu v blízkosti svého bydliště,“ plánuje za vedení Prahy Petr Hlaváček.

Po veřejném projednání budou všechny podané připomínky vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Plánu. Pokud nedojde k podstatným úpravám návrhu, bude Metropolitní plán v upravené podobě předložen Radě hlavního města a Zastupitelstvu ke schválení, a to v průběhu roku 2023. Pokud by byl však návrh výrazně měněn, bude se opakovat veřejné projednání a občané dostanou opět možnost se k návrhu vyjádřit, avšak pouze k jeho měněným částem.

Součástí propagace Metropolitního plánu občanů je také informační kampaň, jejíž vizuální podobu zpracovalo grafické studio 20YY Designers. Součástí komunikace jsou i videa z dílny NICE film, která mají za cíl představit jednoduchou formou plán občanům.

Sdílejte článek
Štítky výstava bydlení Petr Hlaváček Praha Ondřej Boháč městská část Martin Hejl Rada hlavního města Prahy

Přečtěte si také