Zahrada

17. července 2023 06:00

Simona Sedláčková

Tesařík pižmový: Hmyz roku 2023 často dříve ucítíte, než spatříte na vlastní oči

Chcete se zapojit do mapování zajímavého brouka, tesaříka pižmového, který byl pro letošní rok vyhlášen hmyzem roku? Ke svému životnímu cyklu potřebuje především vrby, na kterých se může vyvíjet, a ty bohužel z naší krajiny často mizí.

Česká společnost entomologická vyhlašuje každým rokem hmyz roku. V loňském roce jím byl cvrček polní, letos tesařík pižmový, nádherně vybarvený a pronikavě vonící brouk, se kterým se asi běžně nesetkáváte. Ale zkuste se kolem sebe dobře rozhlédnout! Stačí jen vědět, kde hledat!

Tesařík pižmový (Aromia moschata)

Tesaříci všeobecně náleží k nejkrásnějším broukům, s jakými se můžete v naší přírodě setkat. Na první pohled vás zaujmou jejich dlouhá tykadla a pestře zbarvené tělo. Tesařík pižmový patří k těm nejkrásnějším a jeho tělo měří až 4 cm, tělo s tykadly pak až 10 cm.

Setkat se s ním můžete od konce května do začátku září, a poznáte ho podle kovově zeleného, řidčeji modrého až purpurového zbarvení s nádechem do měděných odstínů, a především podle nápadné vůně připomínající pižmo, která se kolem něho šíří. Na jeho přítomnost vás může upozornit i vrzání, které vzniká třením stridulačních lišt na hrudi.

Tesařík pižmový se vyskytuje na poměrně velkém území, od Španělska po Japonsko, a také od oblasti Středomoří až na sever do Skandinávie. Dospělci se živí pylem a nektarem z květů, larvy dřevem vrby jívy, ale i dalších vrb, výjimečně i topolů či olší. Z toho je jasné, že tyto tesaříky nejčastěji potkáte kolem vodních ploch i toků, na jejichž březích vrby, topoly a olše rostou. Vývoj brouků probíhá přednostně ve starších stromech a nejčastěji ve vrbě hlavaté. Larvy se vyvíjejí pod kůrou stromů, a to až 3 roky. Vzhledem k tomu, že vrby hlavaté z naší krajiny rychle a většinou bez náhrady mizí, vytrácejí se z naší přírody i tesaříci pižmoví.

Hledá se tesařík pižmový!

Pokud na tesaříka pižmového ve svém okolí nebo na výletě narazíte, pak o svém nálezu můžete dát vědět i odborníkům, entomologům. Česká společnost entomologická spolu s AOPK ČR vyhlašují v roce 2023 mapování tesaříka pižmového. Poznatky můžete sdílet prostřednictvím aplikací iNaturalist či BioLog nebo e-mailem na adrese entospol@gmail.com. Nezapomeňte vždy uvést polohu nálezu tesaříka pižmového i jeho fotografii. Pokud fotky těchto tesaříků sdílíte na své sociální sítě, pak vždy přidejte hashtag #hmyzroku23.

Vrba do každé zahrady

Věděli jste, jak moc jsou vrby důležité pro naši přírodu? Často jsou na nich první květy, které nasytí včely i čmeláky, probouzející se po zimě. Na vrby jsou také přímo vázáni i někteří brouci, kromě tesaříka pižmového je to i kozlíček vrbový, krasec polník nebo páchník hnědý.

Odborníci pravidelně vyhlašují své favority pro daný rok

Pokud se o brouky a hmyz všeobecně příliš nezajímáte, možná vás více zaujme Trvalka sezony 2023, rdesno nebo Pták roku 2023, polák velký.

Zdroj: entospol.cz; biolib.cz; bohemiaorientalis.cz

Sdílejte článek
Štítky brouk hmyz tesařík pižmový

Přečtěte si také