Zahrada

13. ledna 2020 14:20

Markéta Zídková

Jaký je rozdíl mezi sukulenty a kaktusy?

Jejich společným znakem je zadržování vody na horší časy. Podívejte se, jak se sukulenty dělí a co jsou vlastně kaktusy zač.

Sukulenty jsou úzce spojeny s kaktusy a obvykle každý kaktusář sbírá zároveň i sukulenty. Co láká zájemce k pěstování těchto rostlin a v čem jsou si sukulenty a kaktusy podobné a v čem odlišné? V naprosté zkratce a zjednodušeně: kaktusy jsou podskupinou sukulentů. Ale čtěte dál!

Jak poznat sukulenty?

Sukulentem se rozumí rostlinky, které se přizpůsobily drsným podmínkám pouští a polopouští a především se vypořádaly s věčným nedostatkem vláhy. Získaly schopnost vázat ve svém těle vodu do zásoby – tato vlastnost se označuje jako sukulence. Odtud tedy i název sukulenty.

Pravdou je, že sukulenty jsou moc šikovné rostlinky, které se naučily shromažďovat ve svém těle vodu, aby mohly přežít období sucha. Pro svůj růst potřebují dostatek světla, občasnou vydatnou zálivku v růstovém období a sucho a pokud možno i chlad v zimě. Světla pro ně není nikdy dost. Vody naopak.

Dělení sukulentů

Aby to nebylo tak jednoduché, sukulenty se ještě dělí na stonkové a listové a dále na měkké a tvrdé. Vše opět souvisí se zadržováním vody. Rostlina totiž používá jako zásobárnu vody buď stonek, nebo listy.

Stonkové sukulenty

Většina stonkových sukulentů nemá listy. Výjimku tvoří druhy, jež se v době vegetace olistí a v době vegetačního klidu listy shodí. Tady se dostáváme k základní otázce...Mezi stonkové sukulenty patří i kaktusy.

Měkké sukulenty

Měkké sukulenty mají obvykle ploché listy a relativně velký povrch, proto rychleji vysychají. Občas se proto musí zalít i v zimě. K představitelům těch nejměkčích patří například rozchodník (Sedum). Z dalších vhodných druhů to jsou tlustice (Crassula), kolopejka (Kalanchoe), Oxalis megalorrhiza, Ceraria, Adenium, Aeronie, Agave, Aloe a mnohé další.

Tvrdé sukulenty

Tyhle sukulenty spolehlivě vydrží celou zimu bez vody a v létě jim stačí voda jednou za dva až tři týdny. Poznáte je podle hodně zakulacených tvarů, mají relativně malý povrch a velké zásoby vody. Jako zástupce velmi tvrdých sukulentů lze jmenovat například živý kámen (Lithops karasmontana), k tvrdým patří pryšce a kaktusy obecně.

Kaktusovité rostliny

Kaktusy jsou zvláštní skupinou suchomilných rostlin. Vyvinuly se izolovaně jen na americkém kontinentě. Jsou zařazeny do samostatné čeledě – Cactaceae. Dnes se vyskytují i v jiných oblastech než na americkém kontinentě. Slovo kaktus pochází z řeckého kaktus, které označovalo druh bodláku.

Kaktusy jsou ideálními rostlinami pro každého, kdo se v pěstování okrasných rostlin příliš nevyzná.

Kaktusy vynikají zvláštním půvabem, nezvyklou krásou a skromností. Bohužel, podobně jako mnoho jiných cizokrajných rostlin, nemají česká jména. Snad jedinou výjimkou jsou lidové názvy vánoční a velikonoční kaktus. Běžně se proto po celém světě užívají latinská jména, která umožňují snadnou vzájemnou komunikaci a orientaci i v cizojazyčném textu.

Existuje několik druhů kaktusů, které rozdělujeme například podle toho, jak přezimují.Teplomilné, tzv. kaktusy z Karibiku, nemají klidové období, kaktusy mrazuvzdorné se běžně pěstují i na zahrádce. Podle druhu je rozdělujeme na sloupovité, kulovité, živé kameny a roubované.

Jak se liší sukulenty a kaktusy?

Kaktusy jsou navzájem příbuzné rostliny s podobnou stavbou květu, tedy jakási velkorodina rostlin. Shodou okolností jsou všechny kaktusy sukulentní. A kaktusové rostliny jsou sukulenty se značně redukovanými nebo zcela potlačenými listy. Stonky bývají často zdužnatělé, že je jako takové nelze ani rozeznat, proto se nazývají tělem rostliny. Vědci jen nedávno přišli na to, že trny kaktusů jsou vlastně přetvořené větvičky s listy a že představují růstové vrcholy. Takže nikdy neuděláte chybu, když při pohledu na neznámý kaktus řeknete sukulent. Ale velkou neznalostí je, když se na sukulent řekne kaktus.

Text: Marta Pawlicová

Další články o sukulentech:

Sdílejte článek
Štítky rostliny zima pryšec kaktus sukulent stonek rozchodník bodlák kaktusovité okrasná rostlina xerofyty

Přečtěte si také