Jak rozeznat čápa od volavky? Jde to i za letu a podle zvuku, napoví i tvar hnízda

Volavky jsme zvyklí vídat v zoologických zahradách nebo v přírodopisných filmech o Africe. Ale věděli jste, že volavku, nejčastěji volavku popelavou, můžete pozorovat i v naší přírodě? Naučte se ji rozeznat od čápa, kterému se z našich běžných ptáků podobá asi nejvíce.

Volavky jsou čápům podobné opravdu jenom na první pohled, ale na druhou stranu i rozdíly mezi nimi jsou právě patrné hned na první pohled.

Jak rozeznat volavku od čápa?

  • Pro lajka hlavní rozdíl mezi čápem a volavkou je v jejich dlouhém krku. Čáp má při letu krk rovný, volavka esovitě zakřivený.
  • Čápi vůbec neumějí plavat, kdežto volavky jsou skvělými plavci.
  • Čáp je vyšší i mohutnější. Čápi váží až 4 kg, křehčí volavky jen asi do 2 kg.
  • Čápi bývají často vidět i daleko od vody, volavky se u vody zdržují stále.
  • Čápi si staví hnízda vysoko nad zemí na továrních komínech, na sloupech veřejného osvětlení i na vysokých stromech. Volavky hnízdí na stromech a jejich opuštěná hnízda pak využívají k hnízdění jiní ptáci.
  • Čápi nepatří mezi plaché ptáky, často se zdržují poblíž lidí. Volavky se hned vylekají.
  • Čápi se neprojevují hlasem, nanejvýš klapou zobákem. Volavky jsou velmi hlasité.
  • Čápi loví svou potravu na polích i u vody, volavky výhradně ve vodě. Čapí potravou jsou hlavně hlodavci a hadi, volavky si pochutnávají především na rybách.

Volavka popelavá

V naší přírodě můžete potkat dokonce 6 druhů volavek, ale některé skutečně velmi vzácně. Nejhojnější je volavka popelavá, u nás se vyskytuje okolo 1 000 párů. Volavka popelavá, kterou byste si mohli s čápem nejčastěji splést, je největší zástupce volavek a vyskytuje se téměř po celém území ČR až do nadmořské výšky 730 m. Volavky, které hnízdí ve střední Evropě, tady dokonce i většinou přezimují, a tažné jsou jenom volavky ze severní a východní Evropy.

Volavku poznáte za letu docela snadno, létá pomalým máváním křídel, má natažené nohy a krk esovitě prohnutý.

Volavka popelavá dorůstá do výšky asi 80–100 cm, je lehká, váží jen 1–2 kg. Má světle šedé peří, na spodní části těla je špinavě bílá a konce křídel má úplně černé.

Volavka bílá

Naprosto mimořádně pak můžete v ČR spatřit i volavku bílou, která by se dala při pohledu z dálky za čápa zaměnit. Hnízdí u nás nepravidelně pouze jeden pár, ale v mimohnízdním období u nás pár desítek jedinců vidět můžete. Je přísně chráněna jako silně ohrožený druh. Je celá bílá, vysoká 85–100 cm a váží 1–1,5 kg.

Zdroj: https://www.birdlife.cz/capi/capi-rodina/rozpoznani-v-prirode/; https://www.birdlife.cz/capi/capi-rodina/


Přečtěte si také