Tradice a svátky

Aktualizováno 2. ledna 2024 12:48

Lenka Valjentová

Tradice svátku Tří králů: Víte, co znamená K + M + B + na dveřích?

Kdy je letos svátek Tří králů, kterým vrcholí dvanáctidenní vánoční období? Původně se 6. ledna slavil podle evangelia svátek Zjevení Páně (tzv. Epifanie), svátek Tří králů se k němu přičlenil až ve středověku. Býval plný tradic, zvyků a věštění budoucnosti, tak si aspoň některé pojďme připomenout.

Svátkem Tří králů končí vánoční období, uzavírá se oslava narození Krista a církev zahajuje přípravy na Velikonoce. Proto také kněží při bohoslužbách oznamovali aktuální termín velikonočních svátků.

Svátek Tří králů je spjat s legendou o mudrcích, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi. Evangelium podle Matouše popisuje, jak v den narození Ježíše Krista přišli od východu mágové, aby dítěti vzdali hold a předali mu dary. Cestu jim ukázala jasná hvězda.

Jména Tří králů

„Nikde není uvedeno, jak mudrcové, kteří přišli za Ježíškem, vypadali ani jak se jmenovali, ani kolik jich bylo. Během staletí se mluvilo o dvou až dvanácti mudrcích, až pozdější tradice se ustálila na třech – podle toho, že Matouš ve svém textu píše o třech darech. Ve 12. století se začala užívat jména Kašpar, Baltazar a Melichar, která uvádí ve svém spisu kancléř pařížského vysokého učení Petr Comestor. Od 14. století se na obrazech objevoval jeden z králů s tmavou pletí, zpočátku ho označovali jako Kašpara, později Baltazara, říká PhDr. Alena Vondrušková v knize Český lidový a církevní rok.

Tři králové přinesli Ježíškovi tři dary

Melichar údajně daroval Ježíškovi zlato, které patří k symbolům bohatství a moci. Baltazar přivezl do Betléma kadidlo, které se užívá při duchovních obřadech dodnes. Kašpar donesl Ježíši myrhu, jejíž výrazné aroma pomáhalo překrývat zápach při pohřbech a byla základní složkou při balzamování těl. Nutno podotknout, že tehdy byla hodnota myrhy a kadidla zhruba stejně vysoká jako zlata. Zlato, kadidlo a myrha tedy patřily ve své době k tomu nejcennějšímu na světě.

Bůh žehnej tomuto domu

Ve střední Evropě je se svátkem Tří králů asi nejvíc zažité žehnání domů a chlévů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C + M + B +, u nás obvykle K + M + B +. Nejsou to ale počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Bůh žehnej tomuto domu. Tři křížky za písmeny nejsou znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a Ducha svatého. Tříkrálové křížky jako formule požehnání měly moc ochránit hospodářství proti zlým kouzlům, neštěstím a pohromám.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Objevte pozitivní účinky kadidla na duši i tělo. Vykuřování má sílu zejména v době vánoční

Tříkrálová svěcená voda

Den před Zjevením Páně i na Tři krále se v chrámech a kostelech světí tříkrálová voda, křída, kadidlo, sůl a zlaté předměty.

  • Svěcenou (nebo taky požehnanou či posvěcenou) vodou se lidé kropili před spaním nebo když odcházeli z domu.
  • V předvečer svátku i na Tři krále vykropili celé stavení včetně hospodářských budov, aby v nich nehořelo a nedržely se v nich myši a další havěť.
  • Nezapomínalo se ani na pole, zahradu a obilí připravené k setí. Svěcenou vodou se kropily stromy, aby daly bohatou úrodu, a včelí úly, aby byl dostatek medu.
  • Své místo měla i v lidovém léčitelství, protože se věřilo, že vyžene z těla zlé síly a nemoci.
  • Traduje se, že trvá sedm let, než se tříkrálová svěcená voda zkazí.

Tříkrálová svěcená křída

Církev světila i křídu, a vycházela tak vstříc starodávné víře. Posvěcená tříkrálová křída se těšila velké vážnosti, psalo se jí a stále píše ochranné požehnání na dveře domů. Mnohé lidové obyčeje zdůrazňují moc posvěcené křídy.

  • Kdo kolem sebe svěcenou křídou namaluje kruh, ďábel a zlo na něho nemůže.
  • Tříkrálová svěcená křída se používala také jako léčebný přípravek, rozemletá se přidávala do žrádla dobytku proti uhranutí. Ženy po porodu ji nosily ve váčku na krku jako ochranu před uřknutím v šestinedělí a v kolébce chránila novorozence před zlými silami a chorobami.

Tříkrálová koleda

Na Tři krále dodnes můžete potkat koledníky. Dříve se za ně převlékaly chudé děti, které se snažily vykoledovat co nejvíc jídla. Na tříkrálovou koledu také chodili kantoři se svými žáky a někde kněz s ministranty i s kostelníkem. Modlili se, zpívali, vykuřovali domy kadidlem, kropili svěcenou vodou a na dveře nebo trám psali ochranný nápis K + M + B + spolu s letopočtem.

„Za to jim náležela odměna, a pokud mohli očekávat nadstandardní, malovali písmena s proplétanými větvičkami a rozdávali tzv. tříkrálové lístky a obrázky. Dětští koledníci měli na sobě dlouhé bílé košile přepásané provazem, šátkem nebo šerpou, na hlavách nosili papírové koruny a vousy z koudele nebo vaty. Někde chodili jen tři králové, na severní Moravě je doprovázeli pastuškové, jinde laufři. Na Chodsku chodili obvykle jen dva a třetího krále zhotoveného jako dřevěnou loutku nosili s sebou připevněného na motovidle, kterým točili, aby se stále klaněl. Jeden z králů má vždy začerněnou tvář, lidé si představovali, že je to král z Afriky, jak se zpívá v jedné moravské koledě. V 19. století nosili králové v některých krajích malé betlémy, jimiž doplňovali svá vystoupení, nebo papírovou hvězdu na tyčce či drátu, někdy i svítící,“ uvádí Alena Vondrušková.

Někde se dodnes dochovaly tříkrálové průvody, které procházejí obcemi a končí u jesliček, kde se hraje pro návštěvníky dobové představení.

My tři králové jdeme k vám...

Když koledníci na Tři krále vešli do domu, zpívali:

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.

A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem.

Tradice a zvyky na Tři krále

Předvečer Tří králů, někdy nazývaný Svátek světel nebo Svatvečer svíček, byl na venkově oblíbeným časem věštění budoucnosti. Většinou se provozovaly magické praktiky hodně podobné vánočním.

Tříkrálová koupel pro zdraví

Pevné zdraví si můžete na Tři krále zajistit tak, že se nazí ponoříte do řeky nebo potoka. Kdo nenajde na koupání odvahu, měl by nalačno vypít sklenku svěcené vody z kostela. Ráno na Tři krále se někde ženy a dívky omývaly sněhem, aby měly zdravou pleť.

Mince v pečivu

V dřívějších časech se peklo kulaté kynuté pečivo podobné velikonočnímu mazanci, do kterého hospodyně zapekla minci. Ten, kdo ji našel, stal se králem, který mohl kropit dům a zahradu svěcenou vodou a psát písmena s křížky na dveře obydlí a chlévů.

Proměna vody ve víno

Kdysi lidé věřili, že v tříkrálový večer se voda ve studních proměňuje ve víno, tak jak to udělal Kristus na svatební hostině v galilejském městě Kána.

Lodičky na vodě

Nejčastěji se pouštěly svíčky v ořechových skořápkách po vodě v nádobě. Budoucnost se věští podle toho, jak dlouho komu svíčka hoří a jak daleko se od okraje dostane lodička do středu. Když sama vyhoří, čeká vás život dlouhý a šťastný. Pustí-li se daleko od kraje nádoby, vydáte se do světa, drží-li se u kraje, zůstanete sedět doma. Pokud se lodička převrátí či plamínek zhasne, může vás potkat nemoc, když přepluje nádobu z jedné strany na druhou, věští to zdraví, štěstí a úspěch.

Lití olova či vosku

Je to skoro stejné jako na Štědrý den nebo sv. Ondřeje, ale tentokrát se lije olovo do tříkrálové svěcené vody. Podle výsledných tvarů se věští budoucnost. Například rovný kousek znamená klidný život, zvlněný tvar neklid a zmatky. Půlkruh skrývá zradu a rozchod, kolo předvídá štěstí. Srdce věští lásku a hvězda rok splněných přání.

Co se stane v tomhle roce

Vyberte si jednu svíčku, dejte ji na rovný povrch a na místo, kde není průvan, zapalte ji a sledujte její plamen. Plápolá-li ze strany na stranu, znamená to cestování a změny, ostré záření na vrcholu knotu značí štěstí a prosperitu, když se plamen kroutí, tak pozor na intriky a pomluvy. Plamen prskající znamená zklamání a když plamen sám zhasne, bude se vám smůla lepit na paty.

Který den bude svátek Tří králů v letech 2024–2034

datum den
6. 1. 2024 sobota
6. 1. 2025 pondělí
6. 1. 2026 úterý
6. 1. 2027 středa
6. 1. 2028 čtvrtek
6. 1. 2029 sobota
6. 1. 2030 neděle
6. 1. 2031 pondělí
6. 1. 2032 úterý
6. 1. 2033 čtvrtek
6. 1. 2034 pátek

Zdroje: cs.wikipedia.org, Český lidový a církevní rok (Alena Vondrušková), vanocnisen.cz, milujivanoce.cz


Přečtěte si také