návrat zpět

Vyhledávání

Co hledáte?
Smazat

Na Josefa končí zima a přichází oteplení. Nevěsty musí vysít osení a muži slíbit věrnost

Lenka Odstrčilová , Vydáno: 19.03.2021
Na Josefa podle lidové meteorologie končí zima a začíná jaro!
Autor: iStock Na Josefa podle lidové meteorologie končí zima a začíná jaro!
Svátek sv. Josefa, který se slaví 19. března pokládali naši předkové za první skutečně jarní den. Podle lidové meteorologie je tu tzv. josefské jaro (18. do 22. března), které by mělo definitivně skoncovat se zimou, protože do tohoto období spadá i první jarní den. Na Josefa se lidé radovali a veselili, odhazovali těžké zimní oblečení, podle počasí odhadovali bohatost letošní úrody nebo předpovídali, jaké bude jaro. A jelikož k probouzejícímu se jaru patří láska, na josefských poutích kupovali chlapci svým láskám srdce z perníku na znamení věrnosti. Děvčata zase vysévala osení, aby se na Velikonoce dozvěděla, jestli bude brzy svatba. Pojďme si připomenout známé i méně známé josefské pranostiky, lidové zvyky a tradice, kdo byl svatý Josef i kdy letos začne astronomické jaro a oslavíme první jarní den.

reklama

Od druhé poloviny měsíce dochází ve střední Evropě velmi často k oteplení se slunečnými dny zásluhou vysokého tlaku vzduchu. Podle lidové meteorologie končí předjaří, dříve obvykle nazývané pozimek, a vlády se ujímá tzv. josefské jaro (josefské oteplení, josefská tepla), které se s poměrně vysokou pravděpodobností vyskytuje od 18. do 22. března. Patronem první části jara je svatý Josef (19. března), který podle lidových tradic ukončuje zimu a přináší jaro, což se objevuje v mnoha lidových pranostikách, které předpovídají počasí.

Na Josefa podle lidové meteorologie končí zima: josefské jaro (josefské oteplení, josefská tepla), které se s poměrně vysokou pravděpodobností vyskytuje od 18. do 22. března
Autor: Pixabay Na Josefa podle lidové meteorologie končí zima: josefské jaro (josefské oteplení, josefská tepla), které se s poměrně vysokou pravděpodobností vyskytuje od 18. do 22. března

Josefské lidové pranostiky a předpověď počasí

 • Svatý Josef s tváří milou, zakončuje zimu plnou.
 • Jak svatý Josef kývne hlavou, plují ledy dolů vodou.
 • Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
 • Josef s Marií (25. 3.) zimu zaryjí.
 • Josefova širočina ničí poslední ledy.
 • Mráz po svatém Josefu může uškodit květu, ale již ne člověku.
 • Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria (25. 3.) zatopí.
 • Svatý Josef rovná vodu.
 • Svatý Josef zháší světlo.
 • Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
 • Na svatého Josefa se mají odkládat kožichy.
Na svatého Matěje zima končí a hlásí se jaro: nejrozšířenějším matějským zvykem bývalo dětské obcházení sadů a zahrad, které mělo zajistit úrodu ovoce a ořechů

Na svatého Matěje zima odchází a jaro přichází. Znáte tradiční svatomatějské zvyky a lidové pranostiky?

Veselé Velikonoce: Lidové tradice a zvyky si můžeme užít i dnes

Veselé Velikonoce: Lidové tradice a zvyky si můžeme užít i dnes

Svatý Josef je ochránce rodiny a patron řemeslníků

Josef byl manžel Panny Marie a staral se o malého Ježíše, i když nebyl jeho biologickým otcem. Křesťané ho vnímají jako spravedlivého a starostlivého muže. Uctívání Josefa se traduje až od středověku. Od renesance ho uctívali jak významní církevní hodnostáři, tak i prostí lidé. V roce 1870 vyhlásil papež svatého Josefa patronem celé církve. Kromě hlavního březnového svátku byl v polovině minulého století ustanoven ochráncem 1. máje. Od roku 1654 byl patronem Čech, a tak se není co divit, že Josef u nás patří už od období třicetileté války k nejpoužívanějším jménům.

Svatý Josef je ochránce rodiny a patron řemeslníků, manžel Panny Marie, staral se o malého Ježíše, i když nebyl jeho biologickým otcem
Autor: Pixabay Svatý Josef je ochránce rodiny a patron řemeslníků, manžel Panny Marie, staral se o malého Ježíše, i když nebyl jeho biologickým otcem

Svatý Josef je patronem manželství a rodiny, vychovatelů a sirotků, ochráncem panenství, lidí v zoufalé situaci, pronásledovaných a umírajících, pomocníkem při očních chorobách. Drží patronát nad celou řadou řemesel a řemeslníků, zejména tesařů, truhlářů, řezbářů a dřevorubců, ale i dělníků a hrobníků. Josef bývá nejčastěji zobrazován s malým Ježíškem, bílou lilií nebo s tesařským či truhlářským nářadím v ruce

Svatý Josef – jaké zvěstuje počasí a co o něm víme

Svatý Josef – jaké zvěstuje počasí a co o něm víme

Poslední listopadová noc má čarovnou moc: svatoondřejské svatební věštění pro svobodné dívky

Svatý Ondřej je patron svateb a nevěst. Během poslední listopadové noci se věští budoucnost!

Josefské lidové zvyky a tradice

Osení prozradí, kdy bude svatba

V některých krajích vysévala svobodná děvčata ve svátek svatého Josefa osivo ječmene nebo jiného obilí do misky s hlínou a čekala, jak do Velikonoc vyroste. Když bylo na osení pěkně zelené a svěží, mohla se těšit na veselku, pokud vyrostlo nerovnoměrně nebo bylo slabé a nažloutlé, znamenalo to, že si ještě přinejmenším rok musí na svatební den počkat. Ať tak či tak, do velikonočního osení se pak dávaly obarvené kraslice, podobně jako to dnes děláme my.

V některých krajích vysévala svobodná děvčata ve svátek svatého Josefa osivo ječmene nebo jiného obilí, aby se dozvěděla, kdy se vdá
Autor: iStock V některých krajích vysévala svobodná děvčata ve svátek svatého Josefa osivo ječmene nebo jiného obilí, aby se dozvěděla, kdy se vdá

Perníkové sliby věrnosti

Na svatého Josefa lidé vítali přicházející jaro hudbou a zpěvem, lidovými zábavami a josefskými poutěmi. Zamilované páry si na svátek patrona slibovaly manželství a rodiny slibovaly věrnost. Jako důkaz věrné lásky dávali mladí muži svým vyvoleným medový perník ve tvaru srdce, čím větší, tím lepší. Někde se josefským perníkovým srdcem dívky chlubily před ostatními, zvláště těmi nezadanými, jinde ho naopak ukrývaly, aby mužská láska a věrnost přetrvaly.

Jako důkaz věrné lásky dávali mladí muži svým vyvoleným medový perník ve tvaru srdce, čím větší, tím lepší
Autor: Pixabay Jako důkaz věrné lásky dávali mladí muži svým vyvoleným medový perník ve tvaru srdce, čím větší, tím lepší

Pohřbívání světla

Ve sklářských pohraničních oblastech sv. Josefa oslavovali především skláři, kteří následující sobotu po svátku chodili s rozsvícenou lucernou do lesa, kde ji pověsili na strom, popíjeli a bavili se pod ní až do rána a nakonec ji zhasli a zakopali do země. Pohřbili tak umělé světlo, které je při práci provázelo celou zimu.

Na Josefa počasí napoví, jaká bude úroda

Jak moc se na jaro těšíme my dnes, tak také v dávných časech všichni, zvláště pak po dlouhých a tvrdých zimách, jaro nedočkavě vyhlíželi. Svátek sv. Josefa naši předkové brali za první skutečně jarní den, 19. březen pro ně byl jedním z nejvýznamnějších zlomů v celém roce, zvláště pro hospodáře v zemědělských oblastech, protože začínaly první jarní práce na polích, sadech a zahradách. Proto také mnohá lidová moudra považují tento den za určující pro výsledek sklizně. Lidé v tento den podle počasí odhadovali, jak bohatá bude úroda.

 Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác přinášejí studený vzduch, déšť i mrazy

Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác přinášejí studený vzduch, déšť i mráz

Svatá Anna, chladna zrána

Svatá Anna, chladna zrána. Co o počasí říkají anenské lidové pranostiky?

Josefské pranostiky pro zemědělství

 • Na Josefa den když jasný, hospodář rok očekává krásný.
 • Když je pěkně na Josefa, bude úrodný rok a obzvláště zemáky se urodí.
 • Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
 • Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
 • Je-li na svatého Josefa krásný čas, urodí se hojně obilí.
 • Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
 • Na svatého Josefa i pluh vdovy vyjíždí na pole.
 • Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda.
 • Na svatého Josefa sníh – urodí se hojně bílého jetele.
 • Svatého Josefa vítr z Moravy – bude hodně trávy; a když z polské strany – bude zrní i slámy.
 • Vane-li vítr svatého Josefa od východní strany, urodí se hojně obilí a slámy, vane-li vítr svatého Josefa ze západní strany, bude hojně vařiva a trávy.
Na Josefa podle lidové meteorologie končí zima: první jarní den - astronomické jaro, jarní rovnodennost – v roce 2021 nastane v sobotu 20. března v 10 hodin a 37 minut
Autor: iStock Na Josefa podle lidové meteorologie končí zima: první jarní den - astronomické jaro, jarní rovnodennost – v roce 2021 nastane v sobotu 20. března v 10 hodin a 37 minut

První jarní den 2021

Josefské jaro je zpravidla výrazným teplotním předělem, kterým končí chladné zimní období a začíná oteplení v období jarní rovnodennosti. Jarní rovnodennost je okamžik, kdy Slunce protne na své zdánlivé dráze po obloze nebeský rovník ve směru z jižní polokoule na severní.

První jarní den – astronomické jaro, jarní rovnodennost – letos nastane v sobotu 20. března v 10 hodin a 37 minut středoevropského času.

Jarní rovnodennost a pranostiky

 • Na svatého Jáchyma (20. 3.) u nás zima končívá.
 • Když dva nebo tři dny před svatým Benediktem (21. 3.) prší a v rovnodennostní den nebo dva dny po něm panuje pěkné počasí a potom opět dva dny prší, budou léto a žně deštivé.
 • Když před Benediktem jest pěkně a v rovnodennostní den dva až tři dny prší a potom jest pěkně, bude v létě panovat stálé počasí a budou pohodlné žně.

Mohlo by vás taky zajímat:

jak na osení 4

Tradiční velikonoční osení: Znáte fígle, aby vám pěkně vyrostlo?

Předpověď počasí na první únorové dny podle lidových pranostik

Na Hromnice bývá tepleji, zima ale ještě nekončí. Pranostiky nám předpoví, jaké bude jaro

Medard 3

Když na Medarda prší, čeká nás deštivé léto. Proč?

Lidové pranostiky prozradí, jaké bude počasí. Čekají nás psí dny, nejstudenější část roku

Po tříkrálovém oteplení přijdou psí dny. Lidové pranostiky předpovídají lednové počasí

reklama

Článek je zařazen v: svatý Josef , svátek Josef , lidové tradice Josef , lidová meteorologie sv. Josef , lidové pranostiky a předpověď počasí , perníkové srdce , velikonoční osení , jarní rovnodennost , první jarní den 2021

reklama

Přečtěte si také