reklama

Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti. A víte, co jsou Vavřincovy slzy?

Lenka Valjentová
10. srpna 2020
Kolem svátku svatého Vavřince (10. srpna) začínají denní teploty pozvolna klesat a léto, ať se nám to líbí, nebo ne, se s námi loučí. A staré pranostiky už mluví o podzimu: Svatý Vavřinec dá létu žďuchanec či Svatý Vavřinec – první podzimec. A jelikož je Vavřinec mj. patron vinařů, hodně lidových moudrostí napovídá, jaká bude úroda hroznů: Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti. Tak snad to letos vyjde a kvalitního vína bude dost.
reklama

Svatý Vavřinec patří mezi nejznámější a nejuctívanější světce. Narodil se kolem roku 230 a po příchodu do Říma z rodného Španělska se stal nejvyšším jáhnem papeže Sixta II., kterému nechal pronásledovatel křesťanů a krutovládce císař Valerianus 6. srpna 258 setnout hlavu. Papež svého jáhna pověřil, aby po jeho smrti rozdělil celý majetek církve mezi chudáky. Vavřinec po popravě papeže dostal za úkol vydat císaři veškeré bohatství církve. Úkol nesplnil, majetek rozdal a tvrdil, že největšími poklady církve jsou právě chudí, nemocní a trpící lidé. Císař za to odsoudil Vavřince k hrozné smrti upálením na železném roštu nad horkým uhlím. Zemřel 10. srpna 258.

Jeřabiny jako ochrana před ohněm

Ve středověku byl svatý Vavřinec uctíván jako ochránce před ohněm, od 17. století ho v této funkci nahradil svatý Florián. V Čechách se mnohde na svátek sv. Vavřince zdobily domy červenými jeřabinami jako připomínka legendy, podle níž vojáci právě plody jeřábu označili dům, v němž se Vavřinec skrýval, aby ho mohli druhý den zatknout. Když si ale pro něj přišli, aby ho odvedli, místní křesťané mezitím ozdobili jeřabinami všechny domy, aby je zmátli, a tak vojáci museli odejít s nepořízenou.

Jeřabiny se tak staly symbolickou ochranou před ohněm a bleskem. Věnce, věnečky nebo větvičky se dávaly na dveře, do oken, do štítů chalup i stodol, aby je chránily před ničivými požáry a bouřkami. Jako ochrana hospodářství sloužil také obrázek svatého Vavřince v domě. O svátku sv. Vavřince se rozeznívaly zvony a konaly se proslulé pouti. Někde zůstaly tyhle tradice živé dodnes.

Kostely sv. Vavřince

Svatému Vavřinci je zasvěcena řada kostelů a poutních míst po celém světě. V blízkosti jeho hrobu byla už v roce 330 postavena bazilika, na Vavřincovu památku se stavěly další chrámy nejen v Římě, kde dnes jeho jméno nese okolo tří desítek kostelů, ale také na mnoha dalších místech. V Česku je více než 160 kostelů, které mu byly zasvěceny.

Vavřinec je patron vinařů, knihovníků,hasičů, kuchařů

Sv. Vavřinec je patronem knihovníků a archivářů, hasičů, kuchařů, cukrářů a hostinských, pivovarníků a sládků, vinařů, pradlen, sklenářů, správců, žáků a studentů. Sv. Vavřinec chrání duše proti mukám v očistci, proti chudobě nebo nebezpečí ohně, pomáhá proti očním a kožním chorobám, houseru, horečkám a moru, bývá vzýván za dobrou úrodu vinných hroznů a zdravé vinohrady.

Padají hvězdy, něco si přejte

Oblíbený„ohňostroj“ roku – meteorický roj Perseidy, létající či padající hvězdy můžete sledovat od konce července a obvykle jsou nejvíce vidět okolo 12. srpna. Letos můžete nejvíce meteorůvidětv noci z 12. na 13. srpna mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Létající hvězdy neboli meteorický roj Perseid jsou malé částečky, které na své pouti sluneční soustavou poztrácela kometa a ještě před dopadem se vypaří.

První zmínky o létajících či padajících hvězdách pocházejí z polovinytřetího století našeho letopočtu a objevily se v souvislosti s umučením svatého Vavřince. Několik dní po jeho popravě 10. srpna 258 z nočního nebe padaly třpytivé hvězdy a od té doby se jim lidově říká Slzy svatého Vavřince nebo Vavřincovy slzy. Za jasných nocí bývají v tomto období vidět stovky padajících hvězd. A kdo má romantickou duši, jistě bude tohle magické nebeské divadlo s nadšením sledovat.

Při pohledu na padající hvězdy si můžete přát naprosto cokoliv, ovšem údajně Vavřincovy slzy plní takřka stoprocentně přání zamilovaných, kteří si přejí věrnou lásku a manželské štěstí.

Svatý Vavřinec v lidových pranostikách a rčeních

Předpověď počasí

Kolem svátku sv. Vavřince začínají průměrné denní teploty obvykle klesat a léto pomalu končí. A staré lidové pranostiky a rčení to vyjadřují jasně, navíc ještě přidávají generacemi vypozorované předpovědi, jaké bude počasí na podzim a v zimě. Však posuďte sami!

 • Svatý Vavřinec – první podzimec.
 • Svatý Vavřinec dá létu žďuchanec.
 • Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
 • Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
 • Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a jasný.
 • Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim.
 • Počasí na svatého Vavřince jaké jest, takové se udrží několik dní.
 • Vavřinec tepla nepřidá, Bartoloměj ubere.
 • Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji, na dobrý podzimek máš velkou naději.
 • Je-li počasí na svatého Vavřince pěkné, možno očekávat deště.
 • Na svátek svatého Vavřince se v pravé poledne usuzuje podle vody na podzimní a zimní počasí. Je-li voda zcela klidná, bude i podzim ve svém průběhu mírný a příhodný a rovněž zima odezní bez velkých mrazů, větru a sněhu a plískanic. Jak mnoho je však vodní hladina zvlněná, tak proměnlivý bude podzimní čas a tolik bude v zimě následovat sněžení a mrazů jiskření.

Předpověď úrody

Podobně jako sv. Anna, Medard či ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác je taky sv. Vavřinec hojně spojován s pranostikamivztahujícími se k úrodě, která mnohdy rozhodovala doslova o bytí a nebytí. A jelikož je svatý Vavřinec patron vinařů,hodně lidových mouder se zabývá právě předpovědí úrody a kvality hroznů. I když ani žně a sklizeň dalších plodin nezůstává stranou.

 • Na svatého Vavřince slunečnost dává vína hojnost.
 • Nalezne-li se na svatého Vavřince na vinici zralý hrozen, bude hojnost dobrého vína.
 • Na Vavřince slunce všudy, naplňuje vínem sudy.
 • Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
 • Na svatého Vavřince bude-li pěkný čas, přinese hojně vína dobrého; byť pak pršelo, neškodí nic, když toliko slunce jest.
 • Přijde-li pršlavý Vavřinec, bude myší plný záhonec.
 • Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.
 • Svatý Vavřinec odnáší srp a zapřahá pluh.
 • Na svatého Vavřince první zelí do hrnce.
 • Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
 • Do svatého Vavřince nechval pšenice.
 • Svatý Vavřinec dělá žním konec.

Mohlo by vás ještě zajímat:

Sílejte článek
Zobrazit komentáře ke článku
reklama