návrat zpět

Vyhledávání

Co hledáte?
Smazat

Jak se slavily dožínky? Pletly se věnce z obilí a pekly všelijaké dobroty

Lenka Valjentová , Aktualizováno: 22.09.2021
Dožínky
Autor: istock.com Dožínky
Žně bývaly zásadní událostí roku především v oblastech, kde pěstování obilí představovalo hlavní zdroj obživy. Šlo vpravdě o přežití. Takže když bylo všechno obilí z polí zdárně sklizeno a uloženo, muselo se to pořádně oslavit! Odměnou a poděkováním za měsíce náročné dřiny na poli byly dožínky, oslava ukončení sklizně spojená s mnohými radovánkami, při nichž se veselila čeleď na účet hospodáře. Slavnost začínala odvezením posledního snopu z pole, pokračovala předáním dožínkového věnce hospodáři a vyvrcholila dobrým jídlem, pitím, zpěvem a tancem. Pojďte si s námi připomenout, jak a proč se tradiční dožínky slavily.

reklama

Dožínky lidé na českém a moravském venkově slavili odnepaměti. Úspěšné ukončení žní pro ně bylo velmi významné. Všichni se radovali, že je obilí pod střechou, živobytí přinejmenším na příští zimu je zajištěné a namáhavá práce na polích je konečně za nimi. Dožínky patřily k důležitým svátkům už v pohanských dobách, kdy na nich nesměly chybět věštby, které předpovídaly, jak bohatá bude úroda příští rok. V předkřesťanských časech byl svátek sklizně příležitostí k nezřízenému obžerství a opilství.

Dožínky se na českém a moravském venkově slavily odnepaměti
Autor: istock.com Dožínky se na českém a moravském venkově slavily odnepaměti

Dožínky, jako oslava konce těžké práce na poli, bývaly kdysi záležitostí jedné rodiny, jednoho statku, jedné usedlosti, později jednoho panství. Až ve druhé polovině 19. století se u nás začaly slavit obecní dožínky, které se postupně staly lidovou zábavou pro všechny, organizovali je ochotníci pod záštitou různých spolků a stran, a dokonce existovaly i přesné scénáře dožínek. S příchodem kombajnů a dalších velkých zemědělských strojů se dožínky oslavují už jen v přeneseném významu.

Vše o o českých, moravských a slezských lidových tradicích, zvycích, pověrách a svátcích najdete v našem speciálu:

Magický dožínkový věnec

Příprava začínala zhruba už týden před dožínkami, kdy začínala děvčata plést věnec z klasů. Používala na něj všechny druhy pěstovaného obilí a zaplétala do něj luční kvítí, především červené vlčí mákymodré chrpy, jeřabiny a makovice, někde se přidávaly stuhy, slaměné ozdoby, ale i chléb a koláčky. Základním typem bylo tzv. dožínkové slunce – klasy se pletly paprskovitě od středu, až se vytvořil hustý kruh. Ve středu byl zpevněn ještě malým věnečkem z obilí. 

Dožínkový věnec uchovával v domě až o do jarního setí a zrno z něj se přidávalo do osiva jako požehnání úrody
Autor: www.zamek-ratiborice.cz/cs Dožínkový věnec uchovával v domě až o do jarního setí a zrno z něj se přidávalo do osiva jako požehnání úrody

Dožínkový věnec, předávaný chasou hospodáři, měl zvláštní magickou moc, byl symbolem slunce, hojnosti a plodnosti. Lidé věřili, že je zárukou bohaté úrody v příštím roce, proto se uchovával v domě až do jarního setí a zrno z něj se přidávalo do osiva jako požehnání úrody. Čím větší věnec byl, tím více zrna v něm a tím lepší měla být příští úroda.

Červené květy vlčího máku si poradí s kašlem i nespavostí

Červené květy vlčího máku si poradí s kašlem i stresem

Modré květy chrpy pomáhají léčit podrážděné a unavené oči

Modré chrpy jsou skvělý přírodní lék na podrážděné a unavené oči

Dožínkový věnec a Vánoce

Dožínkový věnec hrál velmi důležitou roli také na Vánoce, kdy se zrna z něj přidávala do mouky na vánoční pečivo, sypala se slepicím, aby hodně nesly, a kravám a kozám, aby dobře dojily. Někde byl věnec nezbytnou ozdobou štědrovečerního stolu, aby se v domě držela hojnost a plodnost.

Dožínky: lidé se radovali, že je obilí pod střechou a živobytí na zimu je zajištěné
Autor: istock.com Dožínky: lidé se radovali, že je obilí pod střechou a živobytí na zimu je zajištěné

Poslední snop obilí z úrody

Neméně důležitou roli při dožínkách měl poslední snop. Bývalo zvykem, že na poslední den žní se nechávalo na poli jen tolik obilí, aby se vešlo na jeden žebřiňák. Děvečky svázaly z posledního obilí snop klasy nahoru, kterému se říkalo baba, dědek, žebrák či stará, ozdobily ho polním kvítím, někde na něj navlékly ženské či mužské oblečení a naložily na poslední žňový žebřiňák, vůz vyšňořený barevnými fábory, květinami a kyticemi obilí.

Potom se dívky i s mládenci vydali v průvodu zvesela a s písničkou na rtech do vsi k hospodáři. Někde nesli mládenci kosy, dívky srpy, jinde šly v průvodu živé snopy, tedy chasa, která si na sebe od hlavy po paty navěsila klasy obilí a květy. Mnohde se už ráno na poli začalo popíjet a průvod doprovázela muzika. 

Poslední sklizený snop měl ve stodole své čestné místo, lidé ho pokládali za ducha obilí a záruku bohaté příští úrody. Mlátili ho jako úplně poslední, popřípadě si ho nechali až do příštích dožínek. Někde se kolem něho nebo s ním tančilo, aby byla napřesrok dobrá úroda.

Dožínky: poslední sklizený snop měl ve stodole čestné místo
Autor: istock.com Dožínky: poslední sklizený snop měl ve stodole čestné místo

Dožínková hostina

Veselý dožínkový průvod se zastavil až před vraty hospodářství, aby vybrané nejhezčí a nejvýřečnější děvče a nejstatnější a nejpracovitější mládenec předali hospodáři s hospodyní dožínkový věnec a přání. Nejprve zvolali: Panímámo zlatá, otvírejte vrata, neseme vám věnec ze samého zlata. Když vyšli, převzali věnec a vyslechli dožínkovou zprávu, že všichni, kdo se žní zúčastnili pracovali ze všech sil, že je obilí pod střechou a že teď mají právo na odměnu a odpočinek při písničce a tanci.

Dožínky vrcholily hostinou, na stole byly koláče, maso a pivo
Autor: Receptyschuti.cz Dožínky vrcholily hostinou, na stole byly koláče, maso a pivo

Statkář se nesměl nechat zahanbit a čeleď ocenil finančním darem a štědrou hostinou. Předáním dožínkového věnce definitně skončily žně a mohlo se začít slavit. Stoly bývaly plné vdolků, buchet a koláčů, peklo se maso a chybět samozřejmě nemohlo dožínkové pivo a kořalka. Vařil se také silný hovězí vývar, který ráno po oslavách probouzel k životu noční zábavou unavené chasníky a děvečky.

Mohlo by vás ještě zajímat:

Kdy budou Velikonoce 2022

Kdy budou Velikonoce 2022? Svátky jara nás čekají v polovině dubna

Svatomartinské posvícení

Předpověď počasí podle svatomartinské husy. Jak zjistíte, jestli budou bílé Vánoce?

O svátku Nanebevzetí Panny Marie si můžeme natrhat v přírodě, na zahradě či balkoně mariánskou kytici složenou ze sedmi nebo devíti oblíbených bylin

Sezona léčivých rostlin vrcholí! Byliny nasbírané v den Nanebevzetí Panny Marie mají léčivou i magickou moc

Co a jak dělat při letní bouřce podle starých lidových tradic, pověr a rituálů

Jak se naši předci chránili před bouřkou? Pomoct měli pavouci, chleba i sekyra

reklama

Článek je zařazen v: dožínky , žně , dožínkový věnec , poslední snop obilí z úrody , dožínková hostina , dožínky a Vánoce

reklama

Přečtěte si také