reklama

Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác přinášejí studený vzduch, déšť i mráz

Lenka Valjentová
11. května 2020
Ledoví muži Pankrác (12. 5.), Servác (13. 5.) a Bonifác (14. 5.), kterým dělá společnost uplakaná Žofie (15. 5.) s sebou obvykle přinášejí buď výrazné ochlazení a mráz, nebo vydatné studené deště či sníh, nebo taky všechno dohromady. Naši předkové měli z každoročních květnových mrazivých dnů velké obavy, mohly jim zničit část úrody, především ovoce, protože právě v tento čas kvetou jabloně, švestky a hrušně. I my, moderní zahrádkáři, teď s napětím
reklama

Zima už v květnu definitivně mizí v propadlišti dějin.Téměř na celém území Česka začíná hlavní vegetační období, v němž se průměrná teplota dostává nad 10 °C, v teplejších oblastech začíná dokonce vegetační léto s průměrnými teplotami nad 15 °C. V květnu se ještě mohou tu a tam vyskytnout přízemní mrazíky a nelze vyloučit ani sněžení, zároveň se však již velice často objevují letní dny s teplotami nad 25 °C a někdy i dny tropické s teplotami vyššími než 30 °C.

Každoročně ale přichází v květnovém čase pár mrazivých dní, kterým říkáme ledoví muži nebo taky ledoví bratři, ledoví svatí, ledáci, zmrzlíci, zmrzlí muži, zmrzlí svatí, zmrzlí bratři, tři studení, studení svatí, mokří svatí, železní muži či železní bratři.

Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác

První květnové dny bývají ještě aprílově proměnlivé, jsou pro ně typické vpády studeného vzduchu od severu či severozápadu. Okolo 7. května obvykle přichází na pár dní teplé stanislavské jaro. Jenže po krátkém oteplení dochází k většinou náhlému a citelnému ochlazení.

Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác s uplakanou Žofií nejenže přinášejí výrazně studené počasí, mnohdy se teplota v noci a k ránu dostane pod bod mrazu, ale především se objevují vydatné studené dešťové srážky. Období ledových mužů se v meteorologii považuje za singularitu, což je stav počasí, který se s vyšší pravděpodobností ve stejném období vyskytuje pravidelněji. Za tento charakter počasí zpravidla může vpád studeného vzduchu od severu. Ovšem nemusí taky dojít k žádnému teplotnímu výkyvu a ani načasování zmrzlíků není vždy přesně na den.

Strach o budoucí úrodu

Naši předkové měli z květnových ledových mužů velké obavy, protože náhlé a citelné ochlazení mohlo zničit část úrody, především ovocné stromy, které byly právě v květu (jabloně, hrušně, švestky, kdoule).

Jak ochránit kvetoucí ovocné stromy, jahody i zeleninu před mrazem, se dozvíte zde.

I dnes poslední záchvěvy zimy mohou pěstitelům natropit na zahradách, v sadech a na balkonech nemalé škody zejména na teplomilné zelenině a jahodách. My radíme raději s vysazováním sazenic rajčat, okurek, paprik, melounů a cuket na volné záhony ještě několik dnů počkat. Jistota je jistota a tahle zelenina všechno vpohodě dožene. Pokud je máme na záhoně, zakryjeme jebílou netkanou textilií, kterou na nich necháme až do oteplení. Sazenice do výšky 5–7 cm ochráníme před zimoupřihrnutím zeminy.

Co praví lidové pranostiky o ledových mužích

  • Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži – spalují mrazem ovoce i růži.
  • Nezamrazí-li ledoví bratři, Pankrác, Servác a Bonifác, alespoň zastudí.
  • Pankráce, Serváce a Bonifáce bojí se všechny zahradnice.
  • Pankrác, Servác a Bonifác často květy klidí, pro královnu Žofii.
  • Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
  • Svatá Žofie políčka zalije.
  • Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
  • Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Z legend o „ledových“ světcích

Svatý Pankrác

Narodil okolo roku 290 ve Frýgii (Malá Asie).Pankrác pocházel z vážené křesťanské rodiny, rodiče mu však záhy zemřeli. Strýc Dionýsos s ním později přesídlil do Říma v době, kdy císař Dioklecián velmi tvrdě pronásledoval křesťany. Čtrnáctiletý Pankrác se nedal přesvědčit, aby se vzdal své víry, a tak byl 12. května roku 304 veřejně sťat. Pankrác je patronem dětí, ochraňuje mladé rostliny a květy. Jetaké mstitelem křivé přísahy.

Svatý Servác

Servác pocházel z Arménie, pravděpodobně roku 340 se stal biskupem v Tongernu (Belgie). Byl zanícený křesťan a vždy nabádal k pokání a k větší horlivosti věřících. V té době hrozilo nebezpečí od pohanských Hunů a Servác věřil, že jedině modlitbou a ctnostným životem lze toto nebezpečí odvrátit. Zemřel 13. května roku 384 v nizozemském Maastrichtu na zimnici. Servác patronem zámečníků a stolařů, pomocníkem proti bolestem nohou, horečce a proti soužení s myšmi, krysami a potkany.

Svatý Bonifác

Podle legendy seBonifác narodil v Římě ve 3. století. Byl poslán do Tarsu v Malé Asii (dnešní Turecko), aby tam se svými druhy vyhledával ostatky křesťanů, krutě a bez soucitu zabíjených pro víru. Pod vlivem hrůzných zážitků se veřejně přihlásil k víře Ježíšově, byl okamžitě uvězněn a po krutém mučení jej biřicové vhodili do vařící se smůly. Zděšení přátelé nakonec přinesli jeho ostatky do Říma, kde byl pohřben na Via Latina.

Další zajímavé informace a články najdete na našem Pinterestu:

Mohlo by vás taky zajímat:

Sílejte článek
Zobrazit komentáře ke článku
reklama