Zahrada

12. května 2024 09:30

Lenka Valjentová

Jaké počasí přinášejí Pankrác, Servác a Bonifác? Znáte legendy o ledových mužích?

Ledoví muži Pankrác (12. 5.), Servác (13. 5.) a Bonifác (14. 5.), kterým dělá společnost uplakaná Žofie (15. 5.) s sebou obvykle přinášejí buď výrazné ochlazení a mráz, nebo vydatné studené deště či sníh, nebo taky všechno dohromady. Naši předkové měli z každoročních květnových mrazivých dnů velké obavy, protože jim mohly zničit část úrody. Znáte legendy o ledových světcích?

Zima už v květnu definitivně mizí v propadlišti dějin. Téměř na celém území Česka začíná hlavní vegetační období, v němž se průměrná teplota dostává nad 10 °C, v teplejších oblastech začíná dokonce vegetační léto s průměrnými teplotami nad 15 °C. V květnu se ještě mohou tu a tam vyskytnout přízemní mrazíky a nelze vyloučit ani sněžení, zároveň se však už velice často objevují letní dny s teplotami nad 25 °C a někdy i dny tropické s teplotami vyššími než 30 °C.

Každoročně ale přichází v polovině května několik studených dní, kterým říkáme ledoví muži nebo taky ledoví bratři, ledoví svatí, ledáci, zmrzlíci, zmrzlí muži, zmrzlí svatí, zmrzlí bratři, tři studení, studení svatí, mokří svatí, železní muži či železní bratři.

NENECHTE SI UJÍT: Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Vyplní se letos známá lidová pranostika?

Jaké bude letos počasí

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu  to ale vypadá, že na obávané mrazy letos nedojde. Podle meteorologů můžeme naopak očekávat příjemné, téměř letní teploty.

Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác

Ledoví muži Pankrác (12. 5.), Servác (13. 5.)  a Bonifác (14. 5.) s uplakanou Žofií (15. 5.) jsou synonymem výrazně studeného počasí, kdy se mnohdy teplota v noci a k ránu dostane i pod bod mrazu, ale především se objevují vydatné studené dešťové srážky.

Ledoví muži: příčina

Období ledových mužů se v meteorologii považuje za singularitu, což je stav počasí, který se s vyšší pravděpodobností ve stejném období vyskytuje pravidelněji. Za tento charakter počasí zpravidla může vpád studeného vzduchu od severu. Ovšem nemusí taky dojít k žádnému teplotnímu výkyvu a ani načasování zmrzlíků není vždy přesně na den.

INSPIRUJTE SE: Jakou zeleninu vysazujeme ven až po ledových mužích? Určitě teplomilné papriky a rajčata!

Ze statistik českých meteorologických stanic vyplývá, že přibližně v každém druhém až třetím roce z deseti přicházejí Pankrác, Servác a Bonifác v podobě mrazivých mužů, v každém šestém roce z deseti na sebe berou podobu mužů studených s výrazným ochlazením a v téměř každém sedmém roce z deseti přicházívají jako muži mokří.

Ledoví muži v zahradě, sadě i na balkoně

Naši předkové měli z květnových ledových mužů velké obavy, protože náhlé a citelné ochlazení mohlo zničit část úrody, především ovocné stromy, které byly právě v květu (jabloně, hrušně, švestky, kdoule).

Jak ochránit kvetoucí ovocné stromy, jahody i zeleninu před mrazem, se dozvíte zde.

I dnes poslední záchvěvy zimy mohou pěstitelům natropit na zahradách, v sadech a na balkonech nemalé škody zejména na teplomilné zelenině a jahodách. My radíme raději s vysazováním sazenic rajčat, okurek, paprik, melounů či cuket na volné záhony ještě několik dnů počkat!!! Jistota je jistota a tahle teplomilná zelenina všechno v pohodě dožene. Pokud je už máme na záhoně, zakryjeme je bílou netkanou textilií, kterou na nich necháme až do oteplení. Sazenice do výšky 5–7 cm ochráníme před zimou přihrnutím zeminy.

Lidové pranostiky o ledových mužích

  • Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži – spalují mrazem ovoce i růži.
  • Nezamrazí-li ledoví bratři, Pankrác, Servác a Bonifác, alespoň zastudí.
  • Pankráce, Serváce a Bonifáce bojí se všechny zahradnice.
  • Pankrác, Servác a Bonifác často květy klidí, pro královnu Žofii.
  • Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
  • Svatá Žofie políčka zalije.
  • Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
  • Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Legendy o ledových světcích

Svatý Pankrác

Svatý Pankrác se narodil okolo roku 290 ve Frýgii (Malá Asie). Pankrác pocházel z vážené křesťanské rodiny, rodiče mu však záhy zemřeli. Strýc Dionýsos s ním později přesídlil do Říma v době, kdy císař Dioklecián velmi tvrdě pronásledoval křesťany. Čtrnáctiletý Pankrác se nedal přesvědčit, aby se vzdal své víry, a tak byl 12. května roku 304 veřejně sťat.

  • Pankrác je patronem dětí, ochraňuje mladé rostliny a květy. Je také mstitelem křivé přísahy.

Svatý Servác

Servác pocházel z Arménie, pravděpodobně roku 340 se stal biskupem v Tongernu (Belgie). Byl zanícený křesťan a vždy nabádal k pokání a k větší horlivosti věřících. V té době hrozilo nebezpečí od pohanských Hunů a Servác věřil, že jedině modlitbou a ctnostným životem lze toto nebezpečí odvrátit. Zemřel 13. května roku 384 v nizozemském Maastrichtu na zimnici.

  • Servác patronem zámečníků a stolařů, pomocníkem proti bolestem nohou, horečce a proti soužení s myšmi, krysami a potkany.

Svatý Bonifác z Tarsu

Podle legendy se narodil v Římě ve 3. století. Byl poslán do Tarsu v Malé Asii (dnešní Turecko), aby tam se svými druhy vyhledával ostatky křesťanů krutě a bez soucitu zabíjených pro víru. Pod vlivem hrůzných zážitků se veřejně přihlásil k víře Ježíšově, byl okamžitě uvězněn a po krutém mučení jej biřicové vhodili do vařící se smůly. Zděšení přátelé nakonec přinesli jeho ostatky do Říma, kde byl pohřben na Via Latina.

Zdroje: priroda.cz, temata.rozhlas.cz/ledovi-muzi-a-jejich-osudy, Malý průvodce meteorologií (Jan Munzar a kolektiv), chmi.cz


Přečtěte si také