Hvězdnatec na první pohled vypadá jako rostlina se zelenými květy. Nenechte se mýlit!

Hvězdnatec zubatý je zajímavá jarní rostlina, která tak trochu klame tělem. Vlastně spíš květy. Nebo listy? V každém případě je to kráska, kterou v naší přírodě potkáte jen zřídka. Nejčastěji ji objevíte v oblasti Těšínska, kde tato rostlina náleží k místním pokladům, o čemž svědčí i její lidový název, těšíňanka.

Hvězdnatec zubatý zvaný také čemeřicový, nebo dokonce hvězdovitý, rozkvétá v listnatých lesích velmi brzy na jaře, ještě před olistěním stromů, aby si rostlinky dosyta užily teplých paprsků slunce, dokud je listy stromů nezastíní. Hvězdnatce můžete potkat v Evropě, v oblasti Alp a západních Karpat, roste na jihu Polska, na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku a Chorvatsku. Na našem území se vyskytuje pouze na Moravě, v Čechách neroste vůbec.

Hvězdnatec je symbolem nejen moravského města Těšína, ale i mnoha místních sdružení a iniciativ a zasloužilým osobnostem se tradičně udělují zlaté a stříbrné květy hvězdnatce. Místní lidé hvězdnatci neřeknou jinak než těšíňanka.

Hvězdnatec zubatý (Hecquetia epipactis)

Půvabná i nenápadná vytrvalá bylina z čeledi miříkovitých vysoká 20–25 cm, která vykvétá od konce března do května drobnými žlutými kvítky, sestavenými do jednoduchého sevřeného okolíku. Na první pohled vykvétá rostlinka květy zelenými, ale jedná se pouze o malou hříčku přírody. Zelené „okvětní lístky“ jsou ve skutečnosti listeny, které vyrůstají okolo maličkých žlutých kvítků a jako okvětní lístky pouze vypadají. Listeny, většinou jich je 5–7, tvoří tzv. nepravé okvětí. Hvězdnatec rychle odkvétá a vytváří plody, později v létě už si ho v hromadách listí v lese ani nevšimnete. Hvězdnatec zubatý vyrůstá nejčastěji na úrodných vápnitých půdách.

Hvězdnatec zubatý je chráněná rostlina, zařazená na Červený seznam cévnatých rostlin České republiky. Je zařazen do skupiny potenciálně ohrožených druhů.

Hvězdnatec v zahradě

Vzhledem k původnímu místu výskytu v listnatých lesích můžete na zahradě hvězdnatec využít jako půdopokryvnou rostlinu a vysadit jej pod koruny stromů, kde zcela nahradí neprosperující trávník. Líbit se mu bude i na skalce, ale pouze ve světlejším stínu. Rostlině se bude nejlépe dařit v hlinité a vlhčí půdě s dostatkem humusu.

Hvězdnatec se velmi snadno množí dělením trsu, v době po odkvětu, tedy na začátku léta, se ale také rád a rychle samovolně vysemeňuje po celé zahradě. Není to však rostlina nijak invazivní.

Zdroj: http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=194; https://valassky.denik.cz/zpravy_region/jaro-vylakalo-hvezdnatec-zubaty-20140515.html; https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_T%C4%9B%C5%A1%C3%ADn;

Sdílejte článek
Štítky jaro zahrada les hvězdnatec

Přečtěte si také