Zahrada

5. května 2019 08:00

redakce Prima Zoom

Oblíbené sukulenty: Jak je pěstovat, aby se jim u nás dobře dařilo

Skupinu rostlin, označovanou názvem sukulenty, si mnozí pletou s kaktusy. Sukulenty však na rozdíl od kaktusů, které patří všechny do jedné čeledě, jsou zástupci mnoha různých čeledí, pocházejících ze všech koutů světa. Tyto oblasti však mají přece jen jedno společné. Jsou to oblasti se suchým podnebím.

Většina sukulentů, které bychom si opravdu neměli plést s kaktusy, má tedy jednu společnou vlastnost, a tou je velká odolnost vůči suchu, pro kterou jsou pro nás, především laické pěstitele, velmi atraktivní. Odpustí nám odjezd na dovolenou i služební cestu a splňují tak stále se zvyšující nároky uspěchané moderní doby nejen na nás, ale i na naše společnice, rostliny.

Sukulenty se mohou také pěstovat za podmínek, které znich činí báječné rostliny pro různá kreativní využití. Nejčastěji se používají levné a snadno dostupné netřesky. Už jste viděli věnce ze sukulentů nebo sukulentní kolmé stěny či obrazy nebo sukulenty pěstované vmušlích, vkamenných korytech či na kusu vyplaveného dřeva? Jiné rostliny by podobné experimenty přežily jenom velmi těžko.

Jak tedy pěstovat sukulenty

Hlavním společným znakem sukulentů je jejich dovednost vytvářet si vpletivech dostatečné zásoby vody pro suché období. Většinou ve svých domovech rostou na chudých a kamenitých půdách svelkou propustností. Ovšem i vtěchto oblastech nastává období velkých dešťů, a tedy náhlého vlhka. Vtu dobu si sukulenty dokážou připravit zásoby vody na nadcházející období sucha a ztoho plynou i společné zásady pro jejich pěstování:

  1. Sukulentům vyhovuje střídání vysokých denních a nižších nočních teplot, proto je na letní sezonu vystěhujte do zahrady. Vyčkejte, až pomine nebezpečí ranních mrazíků a pak je vyneste na balkony nebo do zahrady. Venku jim dopřejte místo na plném slunci.
  2. Sukulenty vysaďte do propustného a na živiny chudého substrátu. Vzahradnictví najdete přímo substrát, určený pro sukulentní rostliny. Nic nedbejte na to, vjakém materiálu jste sukulenty koupili. Zkomerčních velkopěstíren přicházejí na trh většinou vrašelině, ale té je rychle zbavte a nahraďte ji správným substrátem.
  3. Vletním období sukulenty zalévejte vlažnou vodou, nikdy však nenechávejte vodu vmiskách pod květináči a spříští zálivkou vyčkejte, až substrát vyschne. Hrozí zahnívání kořenů a postupně i celé rostliny. Snastupujícím podzimem a snižováním venkovních teplot snižujte i intenzitu zálivky.
  4. Pokud sukulenty nemáte vletním období kam vystěhovat, nevadí. Suché a teplé prostředí moderních bytů jim vyhovuje a klidně vnich přežijí.
  5. Většina sukulentů nevyžaduje žádné přihnojování, jsou od přírody nastavené na nedostatek živin.
  6. Sukulenty přesazujte asi za jeden až tři roky, nejlépe vzimě, a dopřejte jim jenom o málo větší květináč, než měly dosud.

Přečtěte si také