Stolbur a makadlovka jsou dvě pohromy rajčat. Dá se s nimi ale bojovat

Těšíte se na první červená rajčátka, ale vaše rostliny se vám zdají trochu podivné? Mají pokroucené listy anebo na nich mají dokonce bílé cestičky? Pak jste dopadli stejně jako my. Naše rajčata letos napadl stolbur i makadlovka zároveň.

Stolbur

Virové onemocnění rajčat, ale také brambor, lilku nebo papriky, tedy rostlin zčeledi lilkovitých, které přenáší savý hmyz nebo se na rostlinách šíří vegetativně.

Projevuje se stáčením a nálevkovitým svinováním listů, nadměrným větvením stonku, který je slabý až nitkovitý, ale také zakrnělými květy, a pokud se zkvětů vyvinou plody, mají většinou neklíčivá semena. Stolbur se nevyskytuje příliš často, ale letos naše rajčata napadl vpoměrně velkém rozsahu.

Jak proti stolburu bojovat

Stolbur šíří hmyz, například žilnatka vironosná. Jako chemickou ochranu proti tomuto onemocnění můžete použít přípravek Karate ZEON 5 CS. Nutné je však brzké rozpoznání choroby.

Makadlovka (lat. Tuta absoluta)

Makadlovka je škůdce, který napadá také všechny lilkovité rostliny, a to většinou ve sklenících, ale při přemnožení i při pěstování na záhonu. Larvy těchto škůdců si vrostlinách vytvářejí cestičky nebo spíše tunely vlistech, stoncích, ale i vplodech.

Jak proti makadlovce bojovat

Pro boj proti makadlovce můžete nainstalovat feromonové lapače nebo využít ekologickou ochranu dravých ploštic a mokrobiologických hub. Pro chemickou ochranu použijte přípravky obsahující spinosad, abamectin nebo cypermetrin.


Přečtěte si také