reklama

Encyklopedie

Borovice lesní / Pinus sylvestris

Borovice lesní/Pinus sylvestris - detail Foto: Borovice lesní/Pinus sylvestris - detailFoto: Jindřich Votýpka

Libáňská borovička

Již samotný název vyjadřuje vztah lidí z okolí k tomuto starému památnému stromu. Ne tedy pouze borovice, ale borovička!

Borovice lesní/Pinus sylvestris Foto: Jindřich Votýpka

Borovice lesní/Pinus sylvestris, Foto: Jindřich Votýpka

Mezi stovkami památných stromů v naší republice je jen několik borovic lesních.

Nádherný strom se zachoval do naší doby zřejmě díky šťastné poloze uprostřed polí u dnes již málo používané cesty i díky pěknému vztahu, který k ní mají libáňští obyvatelé. V nejbližším okolí borovičky se vlní travnatý pažit, takže nemohlo dojít ani k poškození kmene při polních pracích. Její kmen přesahuje v obvodu tři metry a rozložitou korunu tvoří dvě hlavní větve. Jsou zde vidět i zahojené rány po úderu blesků.

Libáňská borovička si jistě zaslouží péči i dalších generací.

 

reklama