Bydlení

30. ledna 2015 05:54

Markéta Zídková

Daň z nemovitosti musíte podat do pondělí 1. února

Daň z nově pořízeného domu či zahrady je v některých případech potřeba odvést do 2. února. Dřívější termín se týká i nemovitostí se změněným účelem.

Daňové přiznání musí do 2. února podat jak noví vlastníci, kteří nemovitost nabyli v roce 2014, tak i ti, kteří loni změnili výměru nebo účel bydlení či parcely. Dańové přiznání musí podat každý, kdo vlastnil nemovitosti k 1. lednu 2015.

Zmíněný termín je ještě díky víkendu posunutý z 31. ledna na první pracovní den v únoru. Konkrétně se vztahuje na ty, kdo v roce 2014 nemovitost nabyli nebo na ní změnili skutečnosti zásadní pro výpočet daně. Tím zákon myslí nově zbudované přístavky anebo přeměny pozemku v zasíťovanou stavební parcelu. Dřívější termín se ale vztahuje i na ty vlastníky, kteří se rozvedli nebo nabyli či prodali další nemovitost. To, zda dotyčný nemovitost koupil, zdědil nebo dostal darem přitom úředníky nezajímá. Noví vlastníci zapsaní v katastru v roce 2014 musí do 2. února podat daňové přiznání tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází.

Adresa trvalého pobytu poplatníka není směrodatná. Jestliže nebyl zápis do katastru nemovitostí učiněn do 31. prosince 2014 a vlastnictví bude zpětně nabyto před 1. lednem 2015, je majitel povinen odevzdat daňové přiznání do tří měsíců od zápisu do katastru nemovitostí. Daň vyměřenou finančním úřadem pak zaplatí bankovním převodem nebo složenkou nejpozději 31. května 2015.

Daň se počítá pomocí sazby daně pro daný typ nemovitosti a dále se násobí koeficientem, který je daný podle zákona počtem obyvatel. Přiznání je možné bez sankcí podat ještě pět pracovních dnů po nejzazším termínu. Poté už následuje sankce 0,05 procenta stanovené daně za každý další den prodlení, nejvýše však pět procent vyměřené daně. Pokuty pod 200 korun se nepředepisují.

(dah)

Mohlo by vás zajímat:


Přečtěte si také