12 českých památek před a po: Jak se proměnil Karlštejn a kterou památku zničily bomby?

Obdivujeme památky a mnohdy nám nedochází, že dřív vypadaly úplně jinak. Karlštejn nebyl tak honosný, Kokořín ležel v rozvalinách, Emauzský klášter měl úplně jinou střechu a Veletržní palác byl místem, kde se čile obchodovalo. Podívejte se s námi na 12 českých památek dnes a v minulosti.

Podívejte se do galerie, kde najdete obrázky před a po uspořádané za sebou. Pokud se chcete dozvědět více o jednotlivých památkách, čtěte níže.

Kokořín

Známý český hrad, který je cílem mnoha výletů, získal svou dnešní podobu až na konci 19. století, kdy prošel romantizující přestavbou. Do té doby ležel vrozvalinách. Neměl mnoho štěstí. Vznikl po roce 1320 a už za sto let ho poničili husité. Během dalšího století si ho šlechtické rody přehazovaly jako horký brambor a od poloviny 16. století byl opuštěný. Rytina ukazuje, jak Kokořín vypadal vroce 1835. Rozhodně ne tak hezky jako dnes.

Karlštejn

Ikonická podoba hradu pochází až z19. století. Tehdy byl na popud císaře Františka I. rekonstruován. Návrhu se ujal Josef Mocker, který pracoval i na podobě svatovítské katedrály. Výsledkem je dnešní romantický vzhled. Vypadá sice krásně, ale ztěžuje zapsání hradu na seznam UNESCO. Mocker totiž nezachoval dostatek původních prvků.

Kutná Hora

Hornické město, kde se těžilo stříbro, bylo ve své době druhým nejvýznamnějším sídlem hned po Praze. Vznikaly tu honosné měšťanské domy i kostely. Veduta ukazuje, jak město vypadalo vroce 1815. Ještě bylo obehnáno hradbami a chrám sv. Barbory měl barokní střechu a byl propojen sjezuitskou kolejí.

Staroměstská radnice

Díky orloji patří ktěm nejznámějším památkám vČesku. Staroměstskou radnici tvořilo několik samostatných domů, které se postupem času propojovaly. Mezi lety 1838 a 1848 vzniklo novogotické křídlo, ze kterého dnes můžeme obdivovat jen malý kousek. Zbytek spolkl požár během Pražského povstání. Dnes jsou vmístech novogotického křídla stánky sjídlem a malý park.

Staronová synagoga

Jedná se o jednu znejstarších synagog vEvropě, která nadále slouží náboženským účelům. Gotická stavba přežila asanaci Židovského města a dnes patří knejvýznamnějším památkám Prahy. Obklopují ji stavby z19. století, které nahradily původní domy židovských obyvatel. Obrázek ukazuje, jak okolí synagogy vypadalo před zbouráním pražského ghetta.

Emauzský klášter

Nenápadná pražská památka má za sebou divokou historii. Klášter založil Karel IV., později tu husité jako vjediném klášteře včeském království přijímali pod obojí. Během vlády Rudolfa II. sem zase přišli mniši zkatalánského Montserratu, jednoho znejvýznamnějších poutních míst vEvropě. Nejzásadněji se ale do historie kláštera zapsala druhá světová válka. Vúnoru 1945 shodili spojenci na gotickou památku tři pumy. Novou střechu zbetonových skořepin dostal klášter vroce 1968, autorem návrhu byl architekt František M. Černý.

Invalidovna

Barokní památka vpražském Karlíně sloužila jako útočiště pro veterány a jejich rodiny. Vyrostla za hradbami hlavního města ve třicátých letech 18. století a původně měla být devětkrát větší. Na dostavbu ale nebyly finance. Vposledních letech chátrala a nyní se přistupuje kjejí rekonstrukci. Na fotografii zroku 1930 vidíme průčelí honosné stavby.

Veletržní palác

Ve své době byl jednou znejvětších funkcionalistických staveb na světě. Veletržní palác vznikl vpražských Holešovicích mezi lety 1925 a 1929, ale veletrhům sloužil jen do roku 1951. Vroce 1974 navíc vyhořel a čekala ho nákladná rekonstrukce. Dnes patří Národní galerii a schovává sbírky moderního a současného umění. Fotografie je zdob první republiky a ukazuje, jak byl původně Veletržní palác komerční stavbou, kde se čile prodávalo a nakupovalo.

Vranov nad Dyjí

Královský hrad měl bránit jižní hranici země. Později přešel pod správu různých šlechtických rodů a vdruhé polovině 17. století vznikla jeho známá barokní podoba. Od té doby se výrazně neměnil a my ho dnes můžeme obdivovat, jako ho obdivovali lidé vpolovině 19. století, kdy vznikla rytina, na kterou se můžete podívat níže.

Skleník vLednici

Lednicko-valtický areál je zapsán na seznam UNESCO díky své rozloze i výjimečné architektuře. Přímo u zámku Lednice můžeme najít skleník postavený vdevatenáctém století podle anglického vzoru. Kresba pochází zroku 1842, vznikla rok po zahájení stavby skleníku.

Rožmberk

Hrad, odkud pochází slavný český rod Rožmberků, vyrostl ve 13. století. Během renesance prošel modernizujícími stavebními úpravami, ale vdevatenáctém století mu stavitelé navrátili gotickou podobu. Obrázek ukazuje, jak Rožmberk vypadal na přelomu 18. a 19. století před gotizující přestavbou.

Frýdlant

Významná severočeská památka je otevřená veřejnosti už od roku 1801. Rytina ukazuje, jak hrad vypadal vroce 1850 ještě před romantizujícími přestavbami provedenými všedesátých letech 19. století. Frýdlant výrazně měnil podobu od svého založení. Nejprve v11. století vznikla věž a během staletí hrad procházel dalšími úpravami.

Podívejte se na další významné stavby:

Sdílejte článek

Přečtěte si také