Bydlení

16. ledna 2015 03:18

Markéta Zídková

Ze smrtícího azbestu se vyráběly rukavice i vzduchotechnika. Kde všude ho dodnes najdete?

V polovině 90. let skončila výroba eternitu. Zvláště nebezpečný je, když zvětrává, což se děje 20 let od položení střešní krytiny – a to je teď. Ještě nebezpečnější je při manipulaci, přesto je načase vykázat ho z domu.

Je skoro v každém paneláku a nevydechnete si od něj ani na chatě. Prokázaný lidský karcinogen jménem azbest je zabiják tichošlápek, který se projeví zhoubně i desítky let po vdechnutí. Azbest bere oblíbenému marketingovému přídomku „přírodní“ jeho líbezný význam. Podélně se štěpící vlákna tohoto minerálu jsou stejně přírodní jako všechny krémy a jogurty dohromady, ale zapíchaná do plicní tkáně vyvolávají rakovinu. Příjemná není ani azbestóza, při níž se postupně nahrazuje plicní tkáň vazivem.

Azbest ve stavebnictví

Azbest byl učiněným miláčkem stavebnictví, kde se uplatnil jako složka do azbestocementových desek, kde byl obsažen až ze 40 % , nebo při výrobě bytových jader, příček mezi místnostmi a různých užitkových předmětů. Existuje i azbestocementové potrubí – a v něm obsažený azbest je ze třetiny krocidolit, což je vůbec nejnebezpečnější forma azbestu. Další zvláště nebezpečný druh je amozit. Doma na vás může číhat v eternitových příčkách, nebezpečné jsou ale i různé izolační azbestové desky, které se používaly například pod vypínače, nástěnná svítidla nebo rozvodnice na dřevěné stěny chat, za kamna apod.

Azbest obsahují také staré izolační materiály, tzv. osinkocement (eternit – krytina, obkladový materiál) a existuje i azbestový textil. Šatičky pro panenky se z něj sice nešily, ale byl součástí speciálních pracovních rukavic nebo i spojek dílů vedení vzduchotechniky.

Život pod eternitovou střechou běží rychle

Azbestová vlákna v eternitové krytině jsou pevně zakotvena v cementu a samovolně se uvolňují do ovzduší minimálně. Platí to tedy alespoň o krytině, která je v dobrém stavu. Zvětralý nebo jinak poškozený eternit už je ale nebezpečný a jak již bylo řečeno, ten na střeše zvětrává už za 20 let. Kdo odolal pokušení oškrabávat či ostřikovat z eternitu mech a ani do šablon nevrtal díry při natahování anténního kabelu, nemusí se rmoutit.

Jak se zbavit azbestu

Likvidovat azbest svépomocí zákon zakazuje, resp. nařizuje k tomu součinnost autorizovaného stavbyvedoucího. Lepší je svěřit dílo specializované firmě. Pro jakoukoliv manipulaci s azbestovými materiály je beztak třeba mít stavební povolení od místně příslušného stavebního úřadu a ohlásit práce s azbestem na nejbližší územní pracoviště Krajské hygienické stanice. V případě, že si na odbornou likvidaci střechy (nebo jiných azbestových částí) objednáte specializovanou firmu, zbavíte se všech starostí s papírováním a problémů s likvidací azbestového odpadu.

Firmě, která nedodrží správný postup, hrozí vysoká pokuta od hygienické stanice.

Při odstraňování eternitové střechy by měla firma postupovat následovně:

1. Předložení povolení o zacházení s nebezpečným odpady2. Odsouhlasení pracovního postupu likvidace příslušnou KHS3. Vymezení kontrolovaného pásma se zamezením přístupu nepovolaných osob (v kontrolovaném pásmu se smí pohybovat osoby vybavené speciálními pracovními obleky a ochranou dýchacích cest osazenou hepafiltry, tyto osoby musí absolvovat periodické zdravotní prohlídky se zaměřením na práci s azbestem a musí být na tyto práce proškoleny)4. Aplikace encapsulačního postřiku, který zamezuje polétavosti azbestových vláken5. Opatrné sejmutí krytiny bez mechanického narušení jednotlivých šablon6. Provedení minimálně jednoho kontrolního měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší akreditovanou laboratoří (přesný počet měření je závislý na rozsahu prací)7. Uložení eternitových desek (šablon) do neprodyšných vaků8. Odvoz nebezpečného odpadu na specializovanou skládku s povolením ukládat azbestové materiály

Kam s azbestem?

Speciální komando pracuje ve skafandrech za současného odsávání vzduchu a kontinuálního měření obsahu azbestu v ovzduší v sanovaném prostoru. Uklízí po sobě asi půldruhého metru vysokými vysavači plnými jemných filtrů. Odpad odvážjí v těsných kontejnerech na příslušnou skládku. Veškeré materiály s obsahem azbestu, tj. nejen odstraněná eternitová krytina, ale i použité ochranné prostředky (pracovní oděv, rukavice atp.), patří jako odpad do kategorie "N" (nebezpečný odpad).

Přehled stavebních materiálů s obsahem azbestu, které byly v ČR*) v minulosti vyráběny

Výrobek – Místo výroby – Ukončení výroby

Střešní šablony Eternit, Beronit Beroun, Šumperk, Nitra 1996 (od roku 1912)

Vlnitá střešní krytina typu A a B (podle velikosti „vlny") Beroun, Šumperk, Hranice, Nitra, Púchov 1995

Hřebenáče, tvarovky a střešní větrací prvky Beroun, Šumperk, Hranice, Nitra 1996

Izolační šňůra Zvěřínek 1990

Netkané textilie NETAS Zvěřínek 1990

Izolační deska ID a IDK Zvěřínek 1990

Květinové truhlíky a zahradní doplňky Beroun, Nitra 1999

Tlakové a kanalizační roury a tvarovky Beroun, Hranice, Nitra 1999

Interiérové velkoplošné desky (Dupronit A, B, C, Ezalit A, B,C) Beroun, Šumperk,

Nitra, Púchov 1995

Desky exteriérové a podstřešní (Dekalit, Lignát, Cembalit, Cemboplat, Unicel) Beroun, Hranice, Šumperk, Černousy, Púchov, Nitra 1995

Sendvičové desky s pěnovým polystyrenem 1995

Desky Pyral Praha 1992

Desky Izomín, Akumín, Calothermex Nová Baňa, Baňská Štiavnica 1992

Asfaltové desky ASBIT Brno 1990

Asfaltové pásy – např. Aralebit, Bitagit, Cufolbit, Arabit-S, plastbit Brno, Hostinné, Bělá pod Bezdězem 1990

Nástřikové hmoty Pyrotherm Praha, Dlhá Ves, Čičajovce, Parchovany 1992

*zdroj: Státní zdravotní ústav

David Horák

Mohlo by vás zajímat:


Přečtěte si také