Houbaření v Evropě: Za sběr hub hrozí v Německu milionová pokuta a v Nizozemsku i vězení

Když houby rostou, můžete si jich v našich lesích nasbírat, co hrdlo ráčí, tedy kromě zákonem chráněných druhů. Není tomu tak ale všude, sběr hub bez omezení totiž k celoevropským standardům nepatří a v zahraničí je k němu nutné přistupovat obezřetně. Rozhodně se vyplatí vědět, jaká omezení houbaření platí ve světě kolem nás. Je přece zbytečné zaplatit za pár hříbků milionovou pokutu.

U nás je houbaření národní sport. A když i v Česku nějaká omezení platí, většina houbařů si z nich moc hlavu nedělá. Ovšem neomezený sběr hub, jak jsme zvyklí u nás, je běžný spíše pro východoevropské země. Podle projektu Evropa v datech je na západ i jih od našich hranic množství hub, které si lidé smějí z lesa odnést, často výrazně regulováno a v některých zemích byste za svůj prohřešek velmi draze zaplatili.

Německo

V Německu je povolený výhradně sběr pro vlastní spotřebu, přičemž množství nasbíraných hub si regulují jednotlivé spolkové země samy – pohybuje se od 500 g do 2 kg. Pokuty za nadměrný sběr se pohybují v řádu až několika tisíců eur. Pokud byste chtěli nasbírat víc hub, budete k tomu potřebovat zvláštní povolení.

  • Ani náhodou nezkoušejte na německém území sbírat houby v chráněných oblastech, oborách apod., třeba v Sasku může pokuta za porušení zákazu sběru hub v chráněných oblastech dosáhnout až 50 tisíc eur, což je zhruba 1 200 000 Kč!

Rakousko

U našich jižních sousedů je to dost podobné jako v Německu. Sběr hub je zde povolen jen pro osobní spotřebu. Maximální denní množství hub na osobu jsou 2 kg, pokud si tedy u místních úřadů nevyjednáte zvláštní povolení. V chráněných oblastech bývá sběr hub zakázán úplně, ale někde je možné si vyřídit výjimku. Pokuty za přesažení váhového limitu a za sběr v místech bez náležitého povolení se mohou vyšplhat až do tisíců eur.

  • Sběr hub v Rakousku je třeba si dobře naplánovat i časově. V létě je možné houbařit od 7 do 19 hodin, od října pak už jen do 17 hodin.

Itálie

I v Itálii je sběr hub regulovaný. Tak například v Jižním Tyrolsku je nutné na poště, v bance nebo v sídle místní organizace pro cestovní ruch zaplatit za povolení ke sběru hub 8 eur za každý den a pro každou obec, na jejímž území chcete houby sbírat.

  • Navíc je sběr omezen pouze od 7 do 19 hodin a z lesa je možné si odnést maximálně kilo hub na osobu a den.

Švýcarsko

Ve Švýcarsku je obecně limit 1 kg hub na osobu a den, ale není problém se z nadbytku vykoupit – za každý další kilogram ale zaplatíte kolem 100 eur (asi 2 400 Kč). Některé kantony mají mají navíc svá specifická pravidla.

Francie

Ve Francii se pravidla sběru hub liší podle jednotlivých departmentů a je regulován nikoliv váhou, ale objemem, houby se měří na litry, nikoliv na kilogramy. Povolený objem se pohybuje od 5 do 10 litrů hub na osobu a den (5 až 10 litrů očištěných a nakrájených hub odpovídá přibližně 1,5 až 3 kg). Za překročení tohoto limitu bývá vyměřena pokuta ve výši 750 eur (asi 18 000 Kč). Omezení objemu si určují pro obecní lesy starostové přilehlých obcí. Dokonce mohou mít rozdílná pravidla pro místní a pro přespolní, kteří musejí zajít na obecní úřad pro povolení ke sběru hub.

Chorvatsko

Také v Chorvatsku je nutné se na návštěvu lesa předem dobře připravit. Pokud chcete vyrazit na houby a lesní plody, je potřeba si předem zajistit speciální povolení chorvatské lesní správy. Žádost o povolenku ke sběru stačí poslat poštou a je zadarmo. Povolení platí vždy do 31. prosince daného roku a umožňuje sběr všech lesních plodů s výjimkou podzemních hub (lanýžů).

  • Pro osobní spotřebu je možné nasbírat denně maximálně 3 kg hub, 10 kg kaštanů, ostružin, malin a dalšího lesního ovoce.

Nizozemsko

Vůbec nejpřísnější regulace houbaření je v Nizozemsku, které je jedinou zemí EU, kde je sběr hub mimo vlastní pozemky zakázán v jakémkoliv množství. Porušení tohoto zákazu pak podle místních zákonů znamená pytláctví, za které byste se kromě vysoké pokuty mohli ve výjimečných případech dostat i na měsíc do vězení.

Belgie

V Belgii mohou houbaři nasbírat maximálně 10 litrů hub (asi 3 kg) a houby smějí sbírat jenom ve vzdálenosti do 10 metrů od vyšlapaných cest. Úplný zákaz navíc v Belgii platí ve vlámských a bruselských lesích.

Kde žádné omezení neplatí

Neomezený sběr hub je běžný především pro východoevropské a severské státy.

  • Podobně jako my jsou na tom v Polsku a na Slovensku, stejně tak v Maďarsku, Rumunsku či ve Španělsku.
  • Ve Švédsku a Norsku má houbaření velkou tradici, i když se zde sbírají převážně základní druhy hřibovitých hub a lišky. Ani zde není sběr hub nijak regulován.

Zdroj: evropavdatech.cz

Sdílejte článek

Přečtěte si také