Výlety

4. srpna 2022 14:00

redakce Prima Living

Bítov, Házmburk, Velhartice a další: Nejkrásnější hrady při pohledu z výšky

Taky pro vás není léto létem, když nenavštívíte alespoň jeden hrad či zámek? Úroveň prohlídek v mnoha místech je naštěstí rok od roku lepší, stejně jako nabídka dalších aktivit. Hrad z výšky však můžete vidět málokdy. Dopřejte si tyto záběry v naší galerii, zatímco v článku najdete zajímavosti o těchto starých stavbách, které vám zatím dost možná unikaly.

Co hrad, to pověst. Co hrad, to většinou dobrá vyhlídka do okolí. Co hrad, to často také zajímavá historka spojená s jejich budováním, nebo naopak třeba dobytím. Tady máte některé z nich.

Cornštejn

Významnou letošní novinkou je vyhlídková plošina pro návštěvníky zbudovaná na zastřešení nového paláce na nádvoří. Ve spodní části nového paláce se podařilo odhalit dvě nová schodiště, po kterých se budou moci návštěvníci poprvé po několika stech letech projít v letošní sezoně.

Klenová

Ve 20. století, až do roku 1951, byla majitelkou hradu malířka Vilma Vrbová-Kotrbová. Poté se stal majetkem československého státu. V rámci restitucí byl zámek navrácen paní Vrbové-Kotrbové, která ho ve své poslední vůli v roce 1993 odkázala Galerii Klatovy-Klenová.

Košumberk

Košumberské panství mělo zavedený branný systém. Některé domy v Luži a grunty na vesnicích měly za povinnost vojenskou pohotovost. To znamená, že někteří mužští členové domácnost museli být připraveni v době ohrožení vzít zbraň a bojovat pod vlajkou košumberského pána.

Švihov

Čeká na vás nenáročná procházka nebo vyjížďka po stopách natáčení filmu Tři oříšky pro Popelku. Stezka začíná před hradem a vede přibližně tři kilometry do Mezihoří a na informačních tabulích seznamuje s místy natáčení filmu.

Zvířetice

Hrad je možné spatřit i z dálnice. Hrad byl cílem mnoha poutníků a výletníků romantického 19. století, včetně barda Karla Hynka Máchy, který dokonce stav hradu ze 30. let zachoval na své kresbě.

Veveří

Jde o jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů nejen na Moravě, ale i v celé České republice.

Zvíkov

Pověst o zvíkovském raráškovi se vypráví už od roku 1597. Tehdy se prý na Markomance, nejstarší části hradu, prováděly stavební práce. Dělníci, kteří zde pracovali, byli ale z nějakého důvodu vyhnáni z hradu zlým duchem. Rarášek straší o půlnoci v korunní síni.

Točník

O hradu Točník se dodnes vypráví mnoho bájí a pověstí. Sám král Václav IV., který nechal hrad postavit, údajně věřil, že tam straší.

Valečov

Ještě v 19. století v některých skalních světničkách přebývali místní chudí. Obyvatelé byli nakonec násilně vystěhováni nařízením okresního hejtmanství v Mnichově Hradišti ze dne 5. října 1892.

Velhartice

Dominantu hradu tvoří zřícenina paláce zvaného Rajský dům a věž Putna, mezi kterými vede unikátní kamenný most.

Rabí

Jako výjimečně fotogenická lokalita posloužily zříceniny hradu mnohokrát filmařům. Natáčely se zde například historické filmy Marketa Lazarová (1967) nebo Božská Ema (1979). Kulisy hradních zřícenin byly využity také v několika pohádkách (O zapomnětlivém černokněžníkovi, 1990; Jabloňová panna, 2000). Po roce 1989 byl hrad několikrát využit i mezinárodními produkcemi (Bídníci, 2000).

Rychmburk

Hrad, který je majetkem Pardubického kraje, byl po druhé světové válce znárodněn a sloužil pak jako domov důchodců a sociální ústav. V květnu 2021 se po 70 letech otevřel veřejnosti.

Rožmitál pod Třemšínem

Název Rožmitál vznikl počeštěním z původního německého jména Rosenthal, což v překladu znamená údolí růží. Své jméno dostal podle tehdejší módy 13. století dávat hradům německá jména i přesto, že byla majorita obyvatel českého původu. Podle hradu se jmenuje šlechtický rod Pánů z Rožmitálu.

Lipnice

K hradu se váže například pověst o krásné Kateřině, která se zamilovala do Jindřicha z Dubé. Když to zjistil její manžel, dal Jindřicha popravit a ženu zazdít vedle Jindřicha do výklenku v hradní kapli.

Bítov

V letech 1811–1863 byl upraven do konečné převažující podoby novogotické. Je známý zejména svojí početnou sbírkou zvířat, kolekcí vycpaných psů, největší toho druhu na světě.

Hauenštejn

Počátky hradu Hauenštejna nejsou dosud plně objasněny. Rozbor místního jména Hauenstein, vzniklého z tvarů Haue (tj. motyka, sekera či palice) a stein (skála, v přeneseném významu hrad) v sobě odráží skutečnost, že v okolí hradu probíhala těžba. Jeho poloha střežící soutěsky Ohře na pomezí Loketska a Žatecka v blízkosti saských hranic byla navíc velmi výhodná.

Bouzov

Až do roku 1939 patřil Řádu německých rytířů. Pak jej zabavili nacisté, konkrétně jednotky SS, které na hradě měly svou základnu, z které podnikaly výpady do okolí – poslední akcí jednotek SS bylo vypálení obce Javoříčko a vyvraždění 38 mužů ve věku od 15 do 76 let. Po druhé světové válce byl hrad zkonfiskován československým státem. Ve státní správě je dosud, snahy Řádu německých rytířů o navrácení hradu nebyly prozatím úspěšné.

Houska

Podle legendy byl hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla. Právě nad touto průrvou má stát hradní kaple. Další pověst se týká švédských vojsk za třicetileté války a jejich velitele Oronta, který byl údajně černokněžník. Podle legend choval černou slepici, jejímž prostřednictvím chtěl získat nesmrtelnost. Dva myslivci ho zastřelili posvěcenou kulí a Orontův duch od té doby na hradě straší.

Kašperk

Kašperk bývá označován za nejstrašidelnější hrad v Čechách. Zajímavé je, že velká část z bájí byla stvořena německy mluvícím obyvatelstvem, které v této oblasti po staletí převažovalo. To znamená, že na rozdíl od romantických pověstí některých památek z vnitrozemí lidé vyskytující se v kašperských pověstech často dopadnou špatně.

Karlštejn

V roce 1755 jej Marie Terezie darovala nově založenému Ústavu šlechtičen v Praze. Ten však hrad využíval pouze jako centrum hospodářské správy pro okolní statky. Hrad i nadále chátral. Pozornosti se mu dostalo až na konci 18. století v souvislosti s národním obrozením. V roce 1812 navštívil hrad císař František I., který vzápětí věnoval peníze na jeho opravu.

Házmburk

Podle pověsti v Dalimilově kronice byl vrchol opevněn už v době lucké války, kdy jej vlastnili Lučané, konkrétně bojovník Léva, proti kterým bojoval český kníže Hostivít. Čechové hrad měli napadnout a Lučané se bránit vně jeho palisád. Když prohrávali a chtěli se vrátit do hradiště, jejich ženy na ně začaly křičet a poklepávat na sukně, aby se pod nimi skryli.

Hněvín nad Mostem

Součástí stavebního komplexu je i vyhlídková věž, která byla v září roku 1900 dostavěna a slavnostně předána městu Most do užívání. Mostečtí obyvatelé tak získali rozhlednu, ze které mohli z ptačí perspektivy přehlédnout krajinu od úpatí Krušných hor až po výběžky Českého středohoří.

Kunětická hora

Ve dvacátých letech minulého století se na obnově hradního komplexu, poničeného za třicetileté války, podílel významnou měrou architekt Dušan Jurkovič. V seriálu Arabela ji obývali Mekota, Blekota, Pekota a spol., hrad kdysi posloužil jako vítané útočiště čaroději Rumburakovi a Fantomas tu na poslední chvíli zachraňoval z jeho spárů princeznu Arabelu.

Křivoklát

Hrad sloužil po nástupu Habsburků na český trůn jako obávané státní vězení. Jako vězení sloužil ovšem i dříve. Coby malé dítě zde byl vězněn i Karel IV.

Kokořín

Okolo zámku se nachází park. Za éry socialismu byl zámek v majetku JZD. Válcová vyhlídková věž Kokořína je vysoká 38 metrů.

Pernštejn

Obnovená zahrada na jihozápadním hradním svahu je jedinečným souborem zahradních stylů v pro zahradu velmi netradičním horském terénu. Návštěvníka provede různými světy od pravidelné francouzské zahrady přes romantickou zahradu, angločínskou část až po lesní partie.

Landštejn

Z terasy na vrcholu věže je kruhový výhled. Směrem na jih mohou být vidět 140 km vzdálené vrcholky dolnorakouských Alp: Grosser Ötscher a Dürrenstein.

Hasištejn

Podle legendy mohou návštěvníci hradu slyšet divné zvuky. To bloudí hradem duše bývalého pána a jeho nešťastné dcery a jejího muže.

Buchlov

Hradu vévodí 35 metrů vysoká věž s otevřenou vyhlídkovou plochou o čtvercovém půdorysu. Z ní je výhled na Chřiby, Dolnomoravský úval, Hostýn a za dobrého počasí i na Pálavu, či dokonce do Vídně.

Bezděz

Na hradě sídlil správce severních Čech, královský prokurátor Oldřich z Chlumu, ze série historických detektivních románů Vlastimila Vondrušky odehrávajících se ve druhé polovině 13. století.

Zdroj: Profimedia, wikipedie, webové stránky hradů, autorský text

Sdílejte článek
Štítky hrad zahrada zámek palác Česko Druhá světová válka Schutzstaffel Třicetiletá válka Rožmitál pod Třemšínem Velhartice Bítov (hrad) Hazmburk

Přečtěte si také