Bydlení

28. března 2024 11:59

Lenka Valjentová

Seznam neekologických kotlů. Od 1. září v nich nesmíte topit v domech i chatách

V českých domech a chatách je podle odhadu stále nejméně 150 tisíc starých neekologických kotlů nižší než 3. emisní třídy. Na výměnu je přitom čas jen do konce srpna, potom za provoz takového kotle bude hrozit opakovaná pokuta 50 tisíc korun. Majitelé zastaralých kotlů by rozhodně neměli váhat. Naopak kamna nebo krby, které vytápějí pouze místnost, ve které jsou umístěny, se mohou používat i nadále.

Od 1. září 2024 začne platit zákaz starých kotlů na pevná paliva v objektech určených k bydlení, a to nejen v rodinných a bytových domech, ale také na chatách a chalupách. Vztahuje se na kotle, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. To znamená, že používání všech ostatních kotlů, které nespadají alespoň do třetí emisní třídy, bude oficiálně zakázáno. Konkrétně již nebude možné provozovat staré spalovací stacionární zdroje, jejichž prostřednictvím se ohřívá voda pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Seznam zakázaných kotlů

Podle zákona o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1 písm. g) bude od 1. září 2024 zakázáno používat:

  • kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy (nejčastěji to jsou kotle na uhlí, případně dřevo)
  • kotle vyrobené před rokem 2000, kdy se třídy ještě nestanovovaly
  • nestandardní kotle vyrobené svépomocí nebo upravené.

Pokud budete mít kotel v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší, to znamená, že do 31. srpna 2024 (včetně) nevyměníte kotel na tuhá paliva za kotel 3. třídy a vyšší, můžete dostat opakovanou pokutu až do výše 50 000 Kč.

Co jsou to emisní třídy

Kotle na tuhá paliva se rozdělují do pěti tříd podle toho, kolik škodlivin obsahují jejich emise (tedy látky, které se při vytápění uvolňují do ovzduší). Jednotlivé třídy jsou stanoveny normou ČSN EN 3035:2012. Kotle zařazené do první emisní třídy vypouštějí do okolního prostředí největší množství škodlivin, zatímco kotle v páté emisní třídě lze označit za čistá a ekologická.

Nevíte, do které emisní třídy spadá váš kotel?

  • Tuto informaci byste měli najít na výrobním štítku, který se obvykle nachází na zadní straně kotle nebo v technické dokumentaci (např. v návodu k použití).
  • Třídu kotle může jeho majiteli sdělit také pracovník, který zajišťuje pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle a má k tomu potřebná oprávnění.
  • Jestliže si chcete být opravdu jisti, kontaktujte přímo výrobce svého kotle a zeptejte se na požadované detaily.
  • Pokud zjistíte, že je váš kotel zařazen (minimálně) do 3. emisní třídy, můžete jej využívat i nadále. Zejména u staršího kotle ale nesmíte zanedbat pravidelnou revizi.
  • Nepodaří-li se vám emisní třídu zjistit, s velkou pravděpodobností půjde o model staršího data, uvedený do prodeje ještě před rokem 2000. Výměna kotle vás tak nemine.

Kontrola kotle je povinná

Podle zákona o ochraně ovzduší musíte nechat zkontrolovat svůj kotel nejméně jednou za tři roky. Seznam osob odborně způsobilých k provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů je uveden v databázi Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud to neuděláte, můžete za tento přestupek dostat pokutu až 20 000 Kč.

NENECHTE SI UJÍT: Hříšníka prozradí kouř z komína. Kdo v září zatopí ve starém kotli, dostane pokutu až 50 tisíc korun

Jak se budou řešit stížnosti

Pokud se bude z nějakého komína smradlavě kouřit, je pravděpodobné, že na domácnost upozorní sousedi. V krajním případě budou kontroloři chodit i do domácností. Zákon jim to umožňuje. Stačí, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností (takzvané trojkové obce) obdržel stížnost na příliš tmavý kouř z komína.

Úředníci odborů životního prostředí pak zpravidla chtějí vidět protokol o revizní kontrole kotle, který nesmí být starší tří let. Když ho provozovatel kotle nemá, tak úřad pak majitele domu obešle dopisem, kde ho na porušování zákona upozorní. Pokud se stížnost opakuje, má už úřad pravomoc vstoupit do obydlí. Neumožnění této kontroly znamená pokutu do 50 tisíc korun, tedy stejnou částku, jako by kontrola zjistila pochybení.

Domácnosti spalují špatně proschlé dřevo, podívejte se na reportáž:

Nákup nového kotle vám usnadní dotace

Potřebujete-li vyměnit starý kotel na pevná paliva za nový, ale nemáte na to dostatek finančních prostředků, zkuste požádat o dotační příspěvek, a to prostřednictvím jednoho ze dvou dotačních projektů:

  • Kotlíkové dotace: Tato dotace je hrazena z prostředků Evropské unie a je primárně určena pro nízkopříjmové domácnosti. V případě, že zájemci se svou žádostí uspějí, mohou získat příspěvek až do 95 % celkové ceny kotle.
  • Nová zelená úsporám: Požádat o peníze nezbytné pro výměnu kotle lze u Státního fondu životního prostředí ČR i v rámci projektu Nová zelená úsporám. Z těchto prostředků však může být žadatelům proplaceno nejvýše 50 % celkových nákladů spojených s obměnou topného zařízení.

Zdroje: cez.czsfzp.czidnes.cz


Přečtěte si také