Zahrada

10. května 2020 08:00

Simona Sedláčková

Jak sekat trávník, aby nebyl vyschlý? A proč květnatá louka nevyroste sama?

Představa, že stačí jenom nechat trávníky v parcích, kolem domů i na zahradách volně růst, aby byly plné nádherných květů, je bohužel mylná. Ale i tak má omezení počtu sekání trávníků samozřejmě svůj velký význam, především pro podporu rozmanitosti druhů rostlin i živočichů, hlavně užitečného hmyzu i pro zadržování vody. Úplně bez sekání to ale nejde.

Najde se stále dost lidí, kteří mají velmi zjednodušenou představu o tom, jak často sekat trávník, a především o snadné proměně běžně udržovaného trávníku vlouku plnou květů. Nejedno městské sídliště si to minulý rok vyzkoušelo. Na mnoha místech se trávaskoro nesekala, ale kýžený výsledek se nedostavil. Jindy pečlivě střižené trávníky se postupně měnily, ale vzaplevelené rumiště, a pokud by se trávníky nechaly napospas osudu ještě delší dobu, vznikl by nanejvýš náletový lesík. A je celkem jedno, jestli se jedná o veřejnou zeleň nebo o soukromou zahradu.

Louky plné náletů, ne květin

Pokud necháte trávníky delší dobu bez údržby, uchytí se ve vysoké trávě velmi rychle náletové dřeviny, nejčastěji břízy, buky nebo habry. Ale luční květiny stále aby pohledal. Je to jednoduché, nemají se tam odkud dostat! Postupně by se ztrávníku stala tak akorát neprostupná džungle plná bodláků, kopřiv, svlačce, lebedy a nanejvýš pampelišek.

Chce to rozum do hrsti

Sekat trávníky se musí, otázkou je, jak často, na jakou výšku, a také jak si sekání větších ploch rozložit, aby se drobní živočichové a hmyz měli stále kam uchýlit, kde se množit a vyvíjet. Chce to opravdu rozum do hrsti a dobře si rozmyslet, které trávníkové plochy jsou hodně využívané, kde si budou hrát děti a běhat psi. Tam je potřeba udržovat trávník na rozumné výšce, spíše níže, ale zdaleka by to nemělo být takzvaně na ježka. Takové trávníky špatně zadržují vodu, rychle vysychají, vhorkých dnech žloutnou a zasychají.

Pak jsou tu místa, především dál od běžného pohybu lidí, která můžeme nechat volně růst a sekat jenom 2x do roka. Budou to plochy světší vlhkostí, kde se bude dařit i zmíněným drobným živočichům a hmyzu. Ale pozor, stále to nebudou květnaté louky. Pro plochy plné lučního kvítí musíme vzít do rukou rýče, trávníky zrýt a vysít znovu, úplně jiným travním osivem, než je běžná parková, nebo dokonce hřištní směs trav. Potřebujete travní směs pro květnatou louku.

Tak co, vyhrnete si rukávy a dáte se do skutečné proměny anglického pažitu vkrásně rozkvetlou louku? Termín výsevu květnaté louky je po celou sezonu, ale nejvhodnějšími termíny jsou jaro a podzim.

Jak na letničkové louky

Mnozí jsme také okouzleni barevnou záplavou letničkových luk. Ale pozor, tam se ve skutečnosti vůbec nejedná o louky, ale o rozlehlé záhony plné letniček, vyseté v pestrých směsích. Takové loučky je potřeba každoročně znova a znova zrýt a vysít novým osivem. Je to velmi pracné, ale určitě ta námaha stojí za to.


Přečtěte si také