Zahrada

9. srpna 2019 05:29

Klára Beščecová

Poznejte ty nejzákeřnější plevele a zatočte s nimi

Na obdělávané půdě se vedle pěstovaných rostlin vyskytují i ty nežádoucí – plevele. Od časného jara až do pozdního podzimu nám přidělávají práci a jejich likvidace je mnohdy nekonečnou nikdy nekončící činností. Víte, jak se co nejúčinněji zbavit plevele?

Vprůběhu historie došlo kvelkým změnám výskytu plevelných rostlin a to jak kvantitativním, tedy počtu plevelu, tak i kvalitativním, jednotlivými druhy. Člověk svoji činností nechtěně ovlivňoval jejich výskyt. Orná půda byla atakována mnoha odolnými druhy, ale i invazijními druhy cizího původu. Dokud bude člověk hospodařit na půdě, do té doby se plevele více či méně budou rozšiřovat, zamořovat okolí a škodit.

Co teď roste na záhonech

Plevele byly, jsou a budou a je jen na nás, kdy a jak se jim budeme bránit. Vpodstatě je můžete rozdělit do dvou skupin a to vytrvalé a jednoleté. Chemie na tyto škodlivé rostliny sice působí, ale zcela je nezničí. Tady platí přísloví, že nejlepším herbicidem je motyka. Jen neustálým mechanickým odstraňováním kořenů vytrvalých plevelů se vám podaří jejich bujení omezit. Nikdy je však stoprocentně nezlikvidujete. Jejich kořeny jsou velice křehké a jemné a třeba při podzimním rytí je místo likvidace ještě více rozšíříte. Zkaždého odenku vyroste na jaře nová rostlina.

Jak na ně

Jednoleté i vytrvalé plevele musíte pravidelně odstraňovat. Stačí několik deštivých dnů a plevele zcela zamoří všechny obdělávané plochy a pak už to sjejich likvidací dá mnoho práce. Stačí tedy jen několik příznivých dnů pro jejich růst a rostliny jsou schopny se zvětšit i o deset centimetrů. Navíc odebírají kulturním plodinám výživu a zastiňují je. Nejdůležitější je dbát na to, aby se vám plevele na zahrádce nevysemenily. To je pak hotová katastrofa. Stačí jedna rostlinka bodláku nebo pcháče a vokruhu několik stovek metrů nastává zamoření těmito semenáčky. Když rostlinku pouze utrhnete a nezlikvidujete ji i skořenem, znovu zregeneruje a vyroste.

Co nám teď zamořuje zahrádky

Když jste na jaře pečlivě odstranili všechen plevel, najednou zjišťujete, že začíná růst nový. Je to především plevel vrcholného léta, kterému nevadí ani vyšší teploty, ani méně vláhy. Je schopen vyrůst i vchudší půdě a má-li příznivé podmínky, roste až neuvěřitelně rychle.

Z nejvíce aktivních plevelů jsme vybrali šest. Vězte, že patří ktěm nejagresivnějším.

Pcháč rolní

(Cirsium arvense)

Patří mezi velmi významné vytrvalé plevele, je řazen mezi deset nejvýznamnějších plevelů světa. Konkurenční schopnost je vysoká, má nízké nároky na odběr vody i výživu. Vpřípadě silného zamoření dokáže zlikvidovat všechny kulturní rostliny.

Vyskytuje se na celém našem území. Mladé rostlinky vytvářejí listové růžice, ze kterých vyrůstají lodyhy 100 až 150 cm dlouhé, někdy i vyšší. Kvete od května až do podzimu. Rozmnožuje se vegetativní i generativní cestou. Vjednom květném úboru je až 60 nažek, které si uchovají klíčivost do šesti let. Nažky jsou roznášeny větrem na poměrně velké vzdálenosti.

Likvidace

Je jen těžce likvidovatelný. Kromě mechanického způsobu je vhodná i chemie. Herbicídy zabírají však pouze ve fázi plně rozvinuté růžice a tvorby lodyhy.

Pěťour maloúborný

(Galinsoga parviflora)

Jedná se o rostlinu vminulosti zavlečenou, která se velmi rychle přizpůsobila novým podmínkám a osídlila celé naše území. Je jedním znejúpornějších jednoletých plevelů zeleniny. Pochází zPeru a knám byl zavlečen během napoleonských válek.

Kvete od května až do zámrazu. Jedna rostlina je schopna vyprodukovat 5000 nažek až 30000 nažek, které jsou klíčivé ihned po dozrání. Vytváří i několik generací za rok. Již 4 až 6 týdnů po vyklíčení začne rostlina kvést. Šíří se větrem, komposty, vodou i zvířaty.

Likvidace

Jedná se o velice problematickou plevelnou rostlinu. Je sice citlivá na mechanické zásahy, ale její nebezpečí spočívá vtéměř nepřetržitém vzcházení při dostatku vláhy.

Pýr plazivý

(Elytria repens)

Patří mezi velmi významné vytrvalé plevele. Konkurenční schopnost je vysoká. Do půdy vylučuje alelopatické látky, které brzdí růst ostatních rostlin. Vyskytuje se na 75 až 85 procentech orné půdy.

Rostliny vytvářejí vzpřímená stébla dlouhá až 1 m. Stébla jsou zakončena lichoklasem sestávajícím z15 až 20 klásků. Kvítky jsou sestaveny po pěti do klásku. Na jednom stéblu se může vytvořit až sto obilek. Ty pak klíčí už zhloubky 1 cm. Rostliny vzešlé vsrpnu a září vytvářejí do zimy kořenový systém schopný vegetativní reprodukce.

Likvidace

Pýr je citlivý na hluboké zpracování půdy, a proto mu vyhovuje minimální zpracování půdy. Vůči mechanickým zásahům je vzhledem kvysoké regenerační schopnosti značně odolný.

Svlačec rolní

(Convolvulum arvansis)

Je zařazován mezi úporné vytrvalé plevele. Vyskytuje se po celém území republiky, vsadech, vinicích i zahradách.

Vytváří ovíjivé lodyhy dlouhé až dva metry. Lodyhy se plazí po povrchu půdy nebo se ovíjejí po jiných rostlinách. Květy jsou bílé až narůžovělé a rostlina kvete až do podzimu. Rozmnožuje se generativně a vegetativně. Semena jsou uložena vtobolkách. Jejich klíčivost je vysoká.

Likvidace

Šíření svlačce značně omezuje hluboké zpracování půdy a pravidelné pletí. Nezničíte ho sice zcela, ale značně omezíte jeho růst a šíření, takže ho můžete mít pod kontrolou.

Bršlice kozí noha

(Aegopodium podagraria)

Velmi významný vytrvalý plevel hlavně na zahrádkách. Je úporný, houževnatě setrvává na stanovišti. Mladé listy je možno použít do salátů.

Je hojně rozšířený na celém území republiky. Tomuto plevelu vyhovují stanoviště vlhká, pohostinná, živinami bohatá, zvláště na dusík. Vytváří tenké, dlouhé, větvené, plazivé podzemní odenky. Lodyha je přímá, květenství je složený okolík. Kvete od května do srpna. Rozmnožuje se odenky i semeny. Semena se rozšiřují do okolí mateřské rostliny vodou, větrem i nářadím.

Likvidace

Tento plevel je velmi obtížně hubitelný. Regulace spočívá především vprevenci – zabránění zavlékání semen na zahrádku hnojivy. Potlačuje jej opakované kosení. Důležitá je prevence – zamezení zavlečení na nové stanoviště.

Durman obecný

(Datura stramonium)

Jednoletá letní rostlina. Durman je problematický pouze lokálně, a to především vteplejších oblastech, kde se ovšem může silně přemnožit. Pozor, celá rostlina je prudce jedovatá.

Její původ je problematický, pravděpodobně pochází ze subtropické oblasti Severní Ameriky. VČechách ho najdeme zvláště vPolabí a na jižní Moravě. Roste na výživných, humózních a vlhkých půdách, Rostlina má dlouhý kůlovitý kořen, který čerpá výživu až zpodorniční vrstvy. Dosahuje výšky až metr. Kvete od června do září. Plodem je vejcovitá ostnitá zelená tobolka. Uvnitř plodu je až 400 semen. Durman se rozmnožuje pouze semeny, které mají vysokou klíčivost.

Likvidace

Regulace spočívá především vprevenci – zabránění zavlékání semen na ornou půdu a to větrem, zvířaty nebo nekvalitními osivy. Pomáhá včasné odstraňování mladých rostlin.

Marta Pawlicová

Mohlo by vás zajímat:

Sdílejte článek
Štítky plevel

Přečtěte si také