Jak zpomalit úbytek ptactva: Dokrmujte celoročně a zahradu neuklízejte

Podle ornitologů je dávno pryč doba, kdy česká kotlina oplývala pestrou nabídkou potravy pro všechny druhy ptactva, které se u nás vyskytuje. Nastal čas, kdy jim lidé buď pomohou se sháněním vhodné obživy, nebo se s nimi budou muset rozloučit. A to by byla obrovská škoda, ne? Co tedy můžeme pro ptáky udělat, aby se jim u nás nejen líbilo, ale aby ani nehladověli a netrpěli žízní? Ať se to někomu líbí, nebo ne, budeme je muset začít přikrmovat celoročně!

Celoroční přikrmování ptactva je jen malou kapkou vmoři důležitých změn, ale zato změnou velmi podstatnou, už jenom proto, že ji jednoduše zvládneme úplně všichni, a to bez výjimky! Celoroční přikrmování ale zdaleka nepředstavuje jen plné krmítko na našem dvorku či na okně. Je to celá řada větších či menších úprav zahrad i okolí našich domů. Nebudeme se tu zabývat zemědělci, kteří by měli změnit svůj přístup kzemědělské krajině a přehodnotit intenzivní způsob hospodaření, který devastuje přírodu. Řekneme si, jak jednoduše můžeme ptactvu pomoci my všichni, kterým na nich záleží.

Jakou pomoc můžeme ptactvu nabídnout?

Celoroční přikrmování

Zimní krmení ptáků má u nás obrovskou tradici, vsoučasné době je ale důležité pochopit, že ptactvo není schopné najít dostatek krmiva ani po zbytek roku. To má za následek mnohem menší počet odchovů mláďat. Spřikrmováním tedy nemůžeme končit vpříchodem teplejších dnů, ale měli bychom vněm pokračovat i po zbytek roku.

Velmi kritická situace je u hmyzožravého ptactva. Pomoc ale zase není tak složitá. Pokud dospělí ptáci budou mít možnost najít vokolí hnízda krmítko se slunečnicí nebo sjinými olejnatými semeny, spokojí se stouto náhradou a nedostatkovým hmyzem pak nakrmí své mladé.

Věčné jablko sváru mezi milovníky přírody

Stále se ozývají hlasy, že celoroční přikrmování ruší přirozený výběr mezi ptactvem, tedy že se kdostatku potravy dostanou i slabé a nemocné kusy, které by za běžných okolností přirozeně uhynuly, nebo že krmítka napomáhají kšíření nemocí mezi ptáky, kteří se zde koncentrují na malém prostoru. Nic takového nebylo odborníky potvrzeno, ale vždy je důležité, krmítko jednou za čas vyčistit a šíření nemocí tak zabránit. Důležitý je i vhodný výběr materiálu krmítka, aby se dobře a jednoduše čistilo. Výzkumy také ukazují, že ptáci vždy dávají přednost krmení mláďat přirozenými zdroji a naši pomoc tak využívají opravdu jenom jako doplněk.

Příliš uklizená zahrada dokáže i škodit

Dokonale udržovaná zahrada, perfektně zastřižený trávník, sestříhané trvalky… Zapomeňte! Ptákům naopak nejvíce pomůžete právě tím, když tohle všechno trochu zanedbáte. Není to skvělá výmluva pro naši případnou lenost? Tak zaprvé, ptákům vyhovuje pestrá zahrada plná vzrostlých stromů a keřů, ve kterých se mohou schovat a vybudovat hnízda. Dokonale zastřižený živý plot pro ně ideální není. Za druhé, stejně tak maličko zanedbaný, vzrostlejší trávník se rychle stane útočištěm mnoha druhů hmyzu, bez kterého se někteří ptáci obejdou jen těžko.

Vadí vám na zahradě staré pařezy nebo suché větve? Nezapomeňte, že pro ptáky jsou velmi užitečné… Stávají se totiž rychle bydlištěm pro mnohé druhy hmyzu, které se zase stejně rychle stanou ptačí potravou. Rozšíření škodlivého hmyzu se bát nemusíme. Ptáci se o něj rychle postarají! Možná se budeme jen těžko stěmito změnami smiřovat, ale právě proto o nich píšeme už teď, vzimě. Do jara bychom si na tu představu mohli zvyknout, ne? Nebo se o to alespoň pokusíme…

Podobně je to i se záhony květin. Zastřihujete květiny ihned po odkvětu, vytrháváte odkvetlé letničky? Nechte pro příště dozrát jejich semena! Nic ptáky nepotěší víc než záhon odkvetlých slunečnic, splnými terči olejnatých semen. Ale i obyčejný bodlák nabídne vítané zpestření potravy svými semeny.

Zůstalo spříchodem podzimu pár jablek na větvích stromů? Nechte je tam? I o ně se někteří ptáci rychle postarají. Pro takové kosy je to skvělá pochoutka. A najdou je rádi i spadlé vtrávě pod stromem.

Vysaďte do zahrady keře

Možná se vám nechce stále myslet na doplňování zásob vkrmítku nebo máte svou zahradu u víkendové chalupy, a tak je pro vás pravidelná péče o krmítko obtížná. I vtomto případě se do pomoci ptákům můžete hodně aktivně zapojit. Vysaďte na svou zahradu keře, které se rychle stanou ptačí samoobsluhou! Výbornou volbou bude nejen ptačí zob, který má svou důležitou funkci už zapsanou vnázvu, ale i svída neboli dřín obecný, hloh, skalník, pámelník nebo kalina a mnohé další. A protože čas jarní výsadby keřů se blíží, tak vybírejte rychle!

Nezapomínejte na vodu

Zvláště vobdobí delšího sucha a horka nebo teď, vzimě, vobdobí mrazů, mohou ptáci také trpět žízní. Pokud se tedy ve vaší blízkosti nevyskytují přirozené zdroje vody, jako jsou nezamrzající řeky a potoky, připravte pro ptactvo vhodná pítka a misky.

Nádoby musí být mělké a snadno přístupné, ale umístěné tak, aby ptáky jen tak snadno nepolapila kočka. Lepší je volné prostranství uprostřed trávníku, kde budou mít ptáci přehled a včas dokážou zareagovat na blížící se nebezpečí.


Přečtěte si také