Design a architektura

11. srpna 2022 15:31

redakce Prima Living

20 let po povodni u Vltavy v Praze: Chystá se lanovka, nové ostrůvky i pobřežní promenáda

Hlavní město chystá hned několik velkých projektů podél Vltavy. Mnohé z nich nabídnou možnost odpočinku a zároveň budou metropoli chránit před velkou vodou, která se jí naposledy prohnala v srpnu před dvaceti lety. Zlepšit by se měla i doprava nebo vytápění.

„Můj profesor urbanismu vždycky říkal: identita Prahy je založená na řece. Řeka je obrovská příležitost pro nová místa k rekreaci, cyklostezky, byty s výhledem na vodu, ale také nám poskytuje příležitost k řešení energetické krize. Můžeme využívat tepla vody a vytápět pomocí tepelných čerpadel domácnosti Pražanů. Ve Skandinávii tyto alternativní zdroje využívají s úspěchem už desetiletí a není důvod, proč by to nemělo fungovat u nás. Metropole se tak postupně může stát energeticky soběstačnou a nezávislou na pražském plynu. Dnes jsme si ukázali řadu projektů včetně nových lávek a mostů, které v okolí Vltavy vzniknou a já se na ně těším, vysvětluje Petr Hlaváček, který nové projekty představil.

Na rozdíl od minulosti se vedení města snaží do plánů zakomponovat i možné působení přírodních živlů.

„Řeka město utváří a projekty na jejích březích tak budou plnit ochrannou funkci. Po většinu roku mají však ambici stát se oblíbenými místy Pražanů, kam si mohou zajít na procházku, piknik či se vykoupat, říká souhrnně o desítce návrhů Ondřej Boháč, ředitel Institutu pro rozvoj a plánování hlavního města.

1.    Štvanická lávka

Nová lávka pro pěší a cyklisty by měla zajistit přímé a bezbariérové propojení mezi Karlínem a Holešovicemi a zároveň jednoduchý přístup na ostrov Štvanice. Vítězem mezinárodní soutěže na podobu lávky se stali architekti Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek, stavět se začalo v lednu 2022.

2. Ostrov Štvanice

Stále se řeší i budoucí využití ostrova Štvanice, který by měl sloužit především k odpočinku, sportu či jinému trávení volného času. Magistrát slibuje, že manuál budoucího využití bude hotový ještě letos.

3. Rohanský ostrov – Park Maniny

Na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína a Libně probíhá kromě soukromých investic i několik městských projektů. Nejvýznamnějším z nich je projekt Park Maniny. Přesněji řečeno, jde o povodňový park, který by si měl zachovat charakter městské divočiny. Zároveň dá vzniknout i novému kanálu řeky – vše bude součástí protipovodňové ochrany města.

4. Libeňský most

Rekonstrukce Libeňského mostu i jeho okolí se promění k nepoznání. Cílem je zachovat kubistický ráz konstrukce mostu od architekta Pavla Janáka. Samozřejmě stále platí, že zachováno bude to nejcennější – obloukové konstrukce – most přes Vltavu a oblouk přes bývalé východní rameno řeky.

Obloukové konstrukce propojí nové konstrukce tvarově vycházející z Janákových skic, aktuálně detailně dispozičně a tvarově navržené autory Petrem Tejem, Tomášem Cachem, Oto Melterem. Díky těmto mostům se za povodní sníží hladina Vltavy v Karlíně o několik desítek centimetrů. Nové mosty budou doplněny o bezbariérové rampy na Rohanský ostrov, ze kterého se v budoucnu stane park.

5. Palmovka

Mělo by zde vzniknout nové bydlení v podobě městských nájemních bytů, moderních administrativních prostor, plné občanské vybavenosti a také veřejné zeleně, ať ž půjde o parkové úpravy či o dětská hřiště a sportoviště.

Poměrně novou záležitostí je také umístění sídla evropské vesmírné agentury EUSPA do torza zkrachovalého projektu plánované radnice Prahy 8.

6. Povltavská promenáda

Frekventovaná rekreační promenáda vedoucí podél řeky Vltavy a říčky Rokytky spolu se severními svahy Pražské kotliny tvoří významnou zelenou páteř města. V souvislosti s plánovanou stavbou Městského okruhu, který odvede automobilovou dopravu z Povltavské ulice do tunelu, se otevírá příležitost pro proměnu této lokality v oblíbené místo a to formou několika dílčích projektů – například podél Vltavy a Rokytky a na úpatí pražských svahů vznikne hlavní celoměstská promenáda, která se dělí na tři městské projekty: Povltavská promenáda, park Kampusu Karlovy univerzity na Pelc-Tyrolce, nábřeží Rokytky v Libni a Povodňový́ park

7. Městský okruh

V povrchové variantě tak, jak byl v předcházejících letech předkládán, by se stal okruh další jizvou na tváři Prahy, která by dále rozdělovala okolní čtvrti. Nově se projekt přepracovává tak, aby v okolí důležité komunikace mohlo vznikat kvalitní město a propojení. Plochy dříve plánované pro silnice a rampy křižovatek získají potenciál vzniku plnohodnotné městské zástavby.

8. Trojská kotlina

Prvním projektem  je protipovodňová ochrana zoologické zahrady a Trojského nábřeží. Vzniknou zde nová schodiště, terasy i pěšiny. Zdejší přírodní peřeje, v Praze jedinečné, tak budou k vidění i zblízka. Parkoviště před zámkem by se mělo změnit v příjemný prostor pro lidi a vstup do zámecké galerie.

V plánu je rovněž vznik nových lávek z Bubenečského břehu přes plavební kanál na Císařský ostrov a přes hlavní koryto až do Troji. Přes trojské svahy tato cesta pokračuje dále směrem do Čimického a Ďáblického háje.

Třetím velkým projektem je Divoká Vltava. Projekt vytváří na Císařském ostrově povodňový park – nové rekreační centrum Trojské kotliny se dvěma potoky, brody a tůněmi. Vzniknou zde i nové pláže a místa pro odpočinek i sport na ostrově.

9. Energocentrum Bubeneč

V Bubenči by mohlo vzniknout velké energocentrum, které by nahradilo plynové teplárny na celém západním břehu od Julisky po Butovice. Navíc skrze kolektory půjde zapojit historické centrum města. Energocentrum bude schopné pokrýt až třetinu pražské spotřeby. K výrobě energie by využívalo mimo jiné odpadní vody.

10. Lanovka Podbaba – Bohnice

Soutěž na návrh nové lanovky z Podbaby přes Troju až do Bohnic vyhrálo studio William Matthews Associates, které má zkušenosti i s londýnskou lanovkou a dle poroty nejlépe zapadá do svého okolí mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. Lanovka bude mít celkem tři stanice.

U dvou konečných umožní pohodlný přestup na navazující dopravní spojení a v případě mezistanice Troja půjde o stavbu umístěnou do prostoru v blízkosti Vltavy a budoucího nového vstupu do Zoo. Lanovka je nejrychlejší řešení, jak dostatečně kapacitně spojit Prahu 6 s Prahou 8 přes Troju. Lanovkou se zkrátí cesta na 15 minut na místo nynějších 40 minut.

Zdroj: tiskové podklady IPR

Sdílejte článek

Přečtěte si také