Bydlení

16. října 2018 10:00

maku-la@seznam.cz

Domovy nejkrutějších diktátorů všech dob

Každý se narodil v jiné zemi, měli odlišnou výchovu, rodinu, životní poměry, ale přesto je spojuje nevídaná krutost. Mluvíme o nejznámějších světových diktátorech, kteří mají na svědomí miliony lidských životů a zpustošenou planetu. Sami přesto žili v luxusu a strachovali se o své blízké. Kdo byli a kde žili největší vrahové světa?

Říká se, že aby byl člověk dobrým vůdcem, musí lidem nabídnout cukr, ale nesmí se bát použít i bič. Měl by být spravedlivý, sebevědomý, tvrdý, ale zároveň laskavý. Nikdy by se neměl bát experimentovat. Tito pánové, které lidstvo zná jako nejkrutější tyrany světa, si to však vysvětlili po svém.

Ač je to dnes už skoro neuvěřitelné, tvrdou diktaturu si zažilo opravdu nemalé množství zemí na celém světě. Vlastně jen hrstka měla to štěstí, že se formovala bez větších vojenských konfliktů a bez nadvlády tyranů. Pojďme se podívat, jak vůbec žili takoví lidé.

ADOLF HITLER

Poté, co se Hitler dostal k moci, začal uplatňovat svoji krutou politiku a pokoušel zlikvidovat všechny odpůrce režimu. Vůdce nacistického Německa neměl snikým slitování, byl to krutý démon 20. století. Neodmyslitelně jsou sním spojeny pojmy jako například holocaust, genocida, koncentrační tábory a podobné. Profiloval německý národ jako nadřazený vůči ostatním.

Berghof

Člověk, který rozpoutal druhou světovou válku, přebýval na několika místech vNěmecku a Rakousku. My jsme si jako zástupce vybrali Berghof, který je součástí Orlího hnízda. Od roku 1928 to bylo Hitlerovo oficiální letní sídlo. Hitler se nacházel na Berghofu často a vždy na delší dobu.

Původně malá chatka byla zrekonstruovaná a rozšířena na popud samotného vůdce, který si ji i sám navrhoval. Sídlo obsahovalo i velkou terasu snezaměnitelným výhledem na okolí. Celý objekt byl vdřevěném stylu. Hitler zde přijímal hosty a pořádal schůze.

FRANCISCO FRANCO

Pro někoho hrdina, pro většinu krvelačný vrah, který týral své odpůrce těmi nejhoršími způsoby. Frankismus vládl ve Španělsku do roku 1975, kdy Gaudilllo, jak se Francovi přezdívalo, zemřel. Zanechal za sebou zpustošenou zem a tisíce mrtvých. Jeho režim byl vysoce konzervativní a velmi sympatizoval sarmádou, ze které sám pocházel.

Palác Real del Pardo

Palác, který stojí vhlavním městě Španělska vMadridu, bylo sídlem Franca po mnoho let, prakticky až do jeho smrti. Dnes slouží kubytování státních významných návštěv. Pokud však není zrovna využíván, můžete ho za 9 euro navštívit.

BENITO MUSSILINI

Diktátor byl italským premiérem, politikem, spolutvůrcem a průkopníkem fašismu. Mussolini se pokusil fašizovat společnost a často mluvil o vytvoření „nového Itala“ – tj. nového člověka socialismu s nacionalistickou tváří. Ve dvacátých letech zavedl hrůzovládu, kterou do té doby Itálie nezažila. Popravoval každého, kdo byl alespoň trošku podezřelý, odsouval Židy do koncentračních táborů. Stal se nenáviděným a jeho smrt nebyla vůbec hezká.

Villa Torlonia

V roce 1925 byla Villa Torlonia přidělena jako sídlo Mussolinimu. Byla vystavena již před rokem 1797. Vystřídalo se vní tedy mnoho majitelů. Naleznete zde tenisové kurty, jeskyně a velké kino. Dnes se zde nacházejí dvě muzea.

Tato vila na ostrově Rhodos patřila za druhé světové války italskému diktátorovi Benito Mussolinimu.

JOSIF STALIN

Nejkrutější vrah, který má na svědomí miliony životů. Jen počet mrtvých při hladomoru na Ukrajině se podle oficiálního ukrajinského odhadu pohybuje mezi 7 a 10 miliony obyvatel.

Lake Ritsa

Takto vypadá výhled z domu Stalina, kam jezdil se svou rodinou na dovolenou, zatímco ve světě umíralo miliony lidí. Dům se nachází u jezera Ritsa na území Abcházie.


Přečtěte si také