reklama

Na zelenou střechu vysaďte skalničky i zeleninu. Malá oáza zadrží dešťovou vodu a utlumí hluk

Simona Sedláčková
16. srpna 2021
Zelené střechy se objevují jako houby po dešti. Kromě toho, že naše města i vesnice krášlí, mají i mnohé praktické výhody. Ochlazují, tlumí hluk, zadržují dešťovou vodu, izolují a prodlužují životnost střech. Vegetační vrstva pomáhá vyrovnávat extrémní teploty, tvoří životní prostor pro volně žijící živočichy a díky postupnému odpařování vody přispívá ke zlepšení mikroklimatu. Co na zelené střeše pěstovat?
reklama

Nejprve je potřeba promyslet, jak budete střechu využívat. Rozlišují se tři základní způsoby osázení zelených střech.

3 tipy zelených střech

Extenzivní: Podstatou je vegetace nenáročná na údržbu. Zpravidla vyžaduje pouze jednou až dvakrát do roka kontrolu, odstranění nežádoucí vegetace a případně přihnojení. Tato nenáročnost odpovídá i jednoduchosti skladby a samotnému založení střechy, což činí tento typ zelené střechy jak cenově dostupným, tak i otevřeným krealizaci svépomocí.

Intenzivní: Je na údržbu nejnáročnější. Najdete zde trávník, ale výjimkou nejsou ani stromy, nebo dokonce zeleninová zahrada. Nutná je v tomto případě pravidelná, třeba i týdenní údržba, včetně například pravidelného sekání trávy v letních měsících. Podobně náročné je i její založení, do kterého není radno se pouštět svépomocí. Vždy je vhodné tento typ ozelenění zakládat ve spolupráci se zahradníkem a zahradním architektem.

Polointenzivní: Je kompromisem mezi oběma výše zmíněnými typy. Na údržbu je stále relativně nenáročná, nicméně umožňuje osázet i širší spektrum rostlin. Nejčastějším typem zeleně upolointenzivních zelených střech jsou společenstva bylin a trav a také trvalky.

Pak je třeba „připravit půdu“. Realizace ploché vegetační střechy je poměrně jednoduchá, obzvláště u tzv. extenzivních vegetačních střech. „Oproti střechám s běžnou krytinou je důležitá dostatečná nosnost konstrukce, vhodná tepelná izolace a hydroizolace s atestem proti prorůstání kořínků. Další vrstvy vegetační střechy se kladou na sebe ve správném pořadí – geotextilie, hydrofilní minerální vlna, extenzivní minerální substrát a rostliny, za určitých podmínek i kalíšková fólie,“ říká Josef Hoffmann zISOVERu. Skladbu vždy doplňte praným kamenivem okolo atiky a detailů.

Ani řešení šikmé střechy není nikterak složité. Vynecháte jen geotextilii, ale současně doplníte skladbu o drenážní zpomalovače, což jsou přepážky mezi deskami minerální vlny, které spolehlivě zabrání rychlému odtoku vody ze souvrství. Substrát je dále potřeba na šikmé ploše stabilizovat, kčemuž se používají například ecorastry, tedy zpevňovače půdy. Jejich výhodou je možnost zapěstování vegetace a následná urychlená montáž. Už zde je vhodné přemýšlet o tom, co přesně chcete na střeše pěstovat, a dle toho také volit adekvátní řešení – ne každé rostlině totiž vyhovuje vše.

Než začnete sázet

Výběr vegetace je třeba odvíjet také od stanovištních podmínek a vsouvislosti se zmíněnými typy zelených střech i od předpokládané intenzity údržby. U prvního jmenovaného se jedná o klimatické povětrnostní vlivy a dále faktory, které jsou pro budovu specifické. Ani sjedním příliš nezmůžeme – uklimatických vlivů jde zejména o výskyt suchých období, množství srážek, průměrné trvání slunečního svitu či výskyt období mrazu se sněhovou pokrývkou a bez ní. U faktorů specifických pro budovu jde především o zastínění okolními budovami, účinek emisí odpadního vzduchu, únosnost střechy, oslunění a využití srážek jako důsledku sklonu a expozice střechy atd. Než se tedy pustíte do výsadby, je vhodné udělat si o těchto neměnných podmínkách jasný obrázek a následně jim výběr jednotlivých rostlin přizpůsobit.

Vpotaz je třeba vzít vtomto ohledu i typ střechy. Ploché střechy si žádné zvláštní řešení nežádají, nicméně u těch šikmých už je třeba zvážit vhodnost některých postupů. Pro šikmé střechy se nejčastěji používají speciálně upravené předpěstované koberce a vegetačních rohože.

Od okrasné zahrady až kpěstování zeleniny

Ve chvíli, kdy máte zmapované veškeré podmínky, adekvátně realizované souvrství, můžete připravit semínka a sazeničky. Při výběru skladby rostlin je dobré se poradit sněkým, kdo již zná specifika zelených střech a pomůže vytvořit trvalý a udržitelný porost. Ktomu můžete využít služeb šikovného zahradního architekta. Co vše tedy můžeme od zelené střechy chtít?

Okrasná střešní zahrada bez přehnané péče

Pokud chcete střechu zelenou, ale ne příliš náročnou na údržbu, vytvořit na ní můžete vzákladu téměř bezúdržbovou okrasnou zahradu. A můžete se spolehnout, že na výsledek se bude krásně koukat. I ty nejméně náročné rostliny propůjčí vaší střeše kouzlo. Platí to zejména pro rozchodníky anetřesky – znáte je jako běžné skalničky, kterým na rozdíl od většiny rostlin příliš nesvědčí prostředí bohaté na živiny. Nepotřebují ani moc péče – naopak, spíš jim škodí. I přesto však krásně kvetou cca od jara do podzimu.

Střecha jako domov pro nový život

Pokud však přemýšlíte hlouběji o tom, jak svou střechu využít nejen kpotěše svého oka, můžete vytvořit skutečný přírodní skvost – tzv. biodiverzní střechu. Pro osázení této střechy už můžete vybírat zvelké škály rostlin – patří sem okrasné traviny, trvalky, ale i letničky, cibuloviny, nízké keříky a malé dřeviny. Se správnou skladbou rostlin vám střecha může kvést od jara do podzimu. Možností je dokonce ivytvoření střešního jezírka, kde můžete pěstovat vodní rostliny jako třeba lekníny. Vytvořením takovéto střechy však zpříjemníte život nejen sobě – domovem či zdrojem potravy se může stát spoustě druhů hmyzu, ale třeba i ptákům a jiným volně žijícím živočichům. Těm můžete navíc ještě přilepšit například instalací pítek, hmyzích domečků, okrasných kamenů a jiných prvků apak jen zpovzdálí sledovat, jak se vaše zelená střecha probouzí kživotu.

Bylinky ze střechy rovnou do talíře

Vzniklá střešní zahrada však může mít i jiné praktické využití. Komu by se nelíbila možnost natrhat si vlastnoručně vypěstovanou čerstvou bazalku přímo na vlastní střeše? Spousta bylinek, které vkuchyni využíváme, přitom není nikterak náročná a lze je na zelené střeše pěstovat také:

Při vhodné výšce zelené střechy pak nic nebrání ani pěstování vlastní zeleniny, například keříkovým rajčatůmse na slunné ploše bude velice dařit.

Dřeviny na střeše – jde to

Ani dřevin a stromů se u zelených střech není třeba obávat, natož se jim vyhýbat. Je však potřeba zajistit správnou skladbu střechy a zaměřit se na stabilitu dřevin. Na to existuje několik způsobů. Mezi ty základní patří vyvázání a ukotvení, které však slouží pouze kpřechodnému zajištění – např. do doby, než dřevina pevně zakoření do prokořenitelné textilie či mříže, které naopak slouží k zajištěnítrvalému. Během doby, kdy je vyvázání či ukotvení nutné, je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedochází kzaškrcení dřevin. Kovové součásti musí být odolné proti korozi a vzhledem ktomu, že se jedná o přechodné řešení, musí být idemontovatelné. U dřevin je pak třeba mít na paměti i to, že při jejich sázení musí být výška balu sazenice menší než mocnost vegetační vrstvy. Jinak ale není čeho se obávat, a na střeše vám tak může sklidem růst třeba ovocný stromek či borovice kleč.

Sílejte článek
Zobrazit komentáře ke článku
reklama