Bromélie kvetou až několik měsíců, ale jen jednou za svůj život. Jak exotické pokojovky pěstovat

Bromélie, jak se obecně označují rostliny čeledi broméliovitých, mají opravdu nekonvenční vzhled a mnoho podob. U nás je pěstujeme jako exotické pokojové květiny. Když si rozkvetlou bromélii koupíme a dobře se o ni staráme, bude nám kvést několik dlouhých měsíců. Jak o bromélie pečovat?

K broméliím, jak se obecně označují rostliny čeledi broméliovitých (Bromeliaceae), patří okolo dvou tisíc různých druhů, většinou pocházejících z lesů tropických a subtropických oblastí Ameriky. Mají opravdu nekonvenční vzhled a mnoho podob a pěstujeme je pro dekorativní květenství, které roste z listové růžice na dlouhém stonku, ale také pro okrasné, pestře zbarvené kornoutovité listy.

To, že rostlina patří mezi broméliovité, poznáme snadno, protože mají typické trychtýřovitě uspořádané listy, které mají i praktický význam. Listy svádějí dešťovou vodu do středu růžice, kde se voda shromažďuje a přebytečná přetéká ke kořenům rostliny.

Bromélie vykvetou jen jednou

Zejména v době květu jsou bromélie skvostné – kdo by jim odolal a nepořídil si aspoň jednu domů? Když si rozkvetlou exotickou bromélii koupíme a dobře se o ni staráme, bude nám kvést až několik dlouhých měsíců. Pak nás ale může zaskočit, že rostlina po odkvětu začne pomalu hynout. To je v pořádku, nic neděláme špatně, bromélie totiž prochází neobvyklým vývojem. Jde o přirozený životní cyklus, který bohužel nijak neovlivníme. Nemusíme ale být smutní, předtím, než rostlina uhyne, v úžlabí listů vyrostou odnože. Ty můžeme zasadit a trpělivě se těšit, že přibližně za rok vykvetou.

Nejpěstovanější bromélie

Bromélie získaly jméno po botanikovi Olafu Bromeliovi. Většinou nemají české jméno a používají se latinské názvy. U nás se jako pokojové rostliny pěstují např. rody Aechmea, Ananas, Billbergia, Cryptanthus, Tillandsia, k nejznámějším patří Guzmania, Neoregelia a Vriesea.

Guzmania

Všechny druhy a formy tohoto rodu mají krásná květenství – jednoduchý nebo složený klas nahloučený někdy do rozetovitého tvaru, jindy latu se svazečkovitě staženými skupinkami květů. Samotné květy jsou nenápadné, ale listeny kolem mají barvu od světle červené přes výrazně červenou až po tmavě fialovou. Existují desítky druhů a kultivarů, mnohé s pestře zbarvenými listy. Nejoblíbenější je Guzmania minor s jasně červeným květenstvím. V bytech se pěstuje poměrně často, prodává se vždy v květu.

Vriesea

K nejčastěji pěstovaným broméliovitým rostlinám patří Vriesea. Z růžice zelených, někdy pruhovaných listů vyrůstá mečovitý klas květenství do výšky několika desítek centimetrů. Vlastní květy jsou žluté a zelené a vyčnívají ze vzájemně se překrývajících listenů, které jsou zbarveny nápadně červeně, nachově nebo žlutě. Vyskytuje se několik kultivarů. Nejznámější je Vriesea splendens, nazývaná planoucí meč, jejíž červené květenství je až 40 cm dlouhé. Kultivar Vriesea psittacina má vícebarevné květenství: spodní listeny jsou červené, směrem nahoru jsou žluté a nahoře zelenožluté.

Neoregelia

Z rodu Neoregelia je nejběžnější druh Neoregelia carolinae, občas se můžeme setkat se starým názvem Nidularium meyendorfii. Rostlina tvoří hustou, ploše uspořádanou růžici tuhých, na okraji jemně zoubkatých až 30 cm dlouhých listů, základní druh má listy zelené, moderní kultivary jsou pestrolisté či bíle panašované. Květenství tvoří nápadné středové listeny, obvykle zbarvené do červena. V domácích podmínkách vydrží kvést půl roku.

Jak pěstovat bromélie

 • Na světlo nemají bromélie velké nároky, mají rády světlé stanoviště s dostatkem rozptýleného světla. Přímé slunce není vhodné.
 • Bromélie jsou teplomilné rostliny. Vyhovuje jim běžná pokojová teplota pohybující se okolo 22 °C (minimálně 16 °C, maximálně 29 °C). Rozhodně nesmí nikdy teplota klesnout pod 8 °C.
 • Důležité je, aby rostliny nebyly v místě, kde je průvan, protože jsou na něj velmi citlivé.
 • Protože jsou bromélie zvyklé na vlhký pralesní vzduch, mají rády vysokou vzdušnou vlhkost (60% i vyšší). Je vhodné je pravidelně rosit odstátou vodou pokojové teploty.
 • Odkvetlé květy odstraňujeme, stejně tak odřízneme listy, které začínají žloutnout či hnědnout nebo jim zasychají špičky.
 • Povrch substrátu občas nakypříme, aby se ke kořenům dostal vzduch.
 • Na výživu nejsou bromélie náročné, hnojíme je v létě dvakrát měsíčně, v zimě stačí jednou za dva měsíce. Používáme speciální tekuté hnojivo určené pro bromélie a orchideje.

Jak zalévat bromélie

Bromélie se zálivkou liší od ostatních pokojovek. Vodu používáme měkkou, ideálně dešťovou, případně odvápněnou, pokojové teploty. Zaléváme je přímo do středu listové růžice, kdy přebytečná voda přetéká ke kořenům do substrátu. Při teplotě nad 16 °C nesmí listová růžice na delší dobu vyschnout. Když ale teplota poklesne pod 15 °C, je lépe vodu z rostliny vylít.

Dochází-li k zahnívání středu, do středové růžice vodu nějakou dobu nelijeme a zaléváme na zeminu. Substrát nesmí být nikdy přemokřený nebo stát voda v podmisce. To by byla osudná chyba, vedoucí k hnilobě kořenů. Je pravděpodobnější, že bromélie zahynou kvůli přelití než na nedostatek vody.

Co dělat po odkvětu bromélie

Po odkvětu bromélie několik měsíců vegetují a poté uhynou. Předtím, než se tak stane, začnou se z mateřské růžice vytvářet odnože. Odstraníme je, jakmile jsou asi 10 cm vysoké nebo mají zhruba třetinu velikosti mateřské rostliny, protože kořeny se začnou tvořit v té době. Ty můžeme zasadit.

Výsadba mladých rostlinek:

 • Na dno menšího hliněného květináče (10-15 cm) dáme drenážní vrstvu z kamínků nebo štěrku. Dobrá drenáž zabrání přemokření a následnému uhnívání kořenů.
 • Připravíme si substrát, který musí dobře odvádět vodu. Ideální pěstební substrát pro bromélie by se měl skládat z 4 dílů listovky, 2 dílů rašeliny, 1 dílu hrubého písku nebo perlitu. Použít lze i speciální směs určenou pro orchideje. Doporučené pH substrátu je 5 až 5,5.
 • Květináč stačí naplnit substrátem zhruba 2,5 cm pod okraj. Kolem rostlinek hlínu mírně upěchujeme. Bromélie není třeba sázet příliš hluboko.

Jak pomoct bromélii vykvést

Pokud bromélie nechce vykvést, lze ji trochu popostrčit. Reaguje totiž na množství etylénu ve vzduchu, když je ho více, tak pokvete. Stačí k ní dát několik jablek, která etylén uvolňují, a překrýt průhlednou fólií. Za několik týdnů se začnou vybarvovat listy a rostlina začne zakládat květy.

Co dělat, když se bromélii nedaří

Na broméliích snadno poznáme, když se jim u nás nedaří.

 • Hnědé skvrny na listech naznačují, že na ně dopadaly přímé sluneční paprsky, proto je přendáme na stinnější místo nebo rostlinu zastíníme.
 • Pokud rostlina uhyne, aniž by vykvetla a odkvetla, je to s největší pravděpodobností nadměrnou zálivkou.
 • Když hnědnou a zasychají špičky listů, příčinou je většinou příliš suchý vzduch v místnosti. Napravíme to každodenním rosením a mlžením, zvlhčovačem vzduchu nebo můžeme vyšší vzdušnou vlhkost zajistit zřízením pokojového skleníčku.

Zdroje: wikihow.com, balconygardenweb.com, zahradkarskaporadna.cz, chovatelka.cz, Květiny moje záliba (M.Martišová a kol.), Encyklopedie pokojových rostlin (Nino Vermuelen)

Sdílejte článek
Štítky pokojové rostliny bromélie Neoregelia bromélie pěstování Guzmania Vriesea

Přečtěte si také