Zahrada

9. června 2021 18:48

Lenka Valjentová

Děti v Hradci Králové podporují hmyz: Louka pro motýly na školní zahradě a průzkum života v městské zeleni

Školní projekt Pratum Hradec Králové

Vytvořit květnatou louku pro motýly se čmelíny na školní zahradě, objevovat a zkoumat život na nesečených plochách ve městě a to všechno sledovat na dálku z vesmíru – tohle jsou tři základní kameny zajímavého projektu Pratum žáků a učitelů 2. stupně základní školy Štefcova v Hradci Králové, kteří se zapojili do tříletého mezinárodního projektu Pulchra na zlepšení životního prostředí. Je skvělé, že i v této době covidové se podařilo rozjet tak krásný

Královéhradecký školní projektPratum je součástímezinárodního projektu Pulchra, jehož cílem je zkoumat město jakoměstský ekosystém a usilovat o změnuokolí školyk lepšímu.V Česku jsou jeho organizátory vzdělávací centrum Tereza a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Žáci2. stupně ZŠa MŠ Štefcova v Hradci Královév jeho rámcitrénujívýzkumné dovednosti, které pak využívají při vlastních terénních badatelských projektech. Na výzkum navazují konkrétní akce na zlepšení životního prostředí.

Květnatá motýlí loučka na školní zahradě

„Na zahradě naší školy jsme založili květnatou louku, která by měla poskytnout vhodný biotop a především potravu pro stále rychleji mizející druhy motýlů ve městě,“ vysvětluje Sylva Balcarová, učitelka ze základní školy Štefcova v Hradci Králové a pokračuje: „Pokoušíme se s žáky o chov čmeláků, a tak jsme podomácku z odpadních materiálů vyrobili tři čmelíny. Také jsme prodloužili mezidobí sekání trávníků. Velká část naší školní zahrady a starého sadu tak poskytuje prostor pro život hmyzu vměstském prostředí.“

I v příštím školním roce bude tým dětí se svými učitelkami pokračovat vpéči o motýlí loučku a čmeláky na školní zahradě, chystají se vysázet další medonosné druhy rostlin. A už s nadšením plánují, jak tady budou pořádat zahradní slavnosti pro veřejnost, aby se o jejich tak prospěšném projektu dozvědělo co nejvíc lidí.

Bádání v terénu aneb život na nesečených plochách

Průzkum biodiverzity zelené plochy v ulici Na Kotli je druhý z cílů školního projektu. K této části projektu Pratum více Lenka Bičanová, učitelka ZŠ Štefcova: „Přivítali jsme nový přístup Technických služeb vHradci Králové kstřídavé seči zelených ploch ve městě, což nám ve vytipovaných místech poskytne srovnání knašemu průzkumu biodiverzity v terénu. Pokusíme se za pomoci badatelských metod zjistit, jestli tenhle způsob péče o městskou zeleň přispěje kzachování zelenějších ploch vdobě sucha a kezvýšení počtu druhů hmyzu ve městě. Pod vedením Josefa Hotového ze Zoo Dvůr Králové nad Labem jsme se naučili správnou techniku sběru bezobratlých živočichů, porovnáváme biodiverzitu členovců sečených a nesečených výzkumných ploch vpřehledných tabulkách. Až budeme mít dostatek statistických dat, chystáme se vytvořit i grafy.“

Při svém posledním průzkumu na veřejné zelené královéhradecképloše Na Kotli našli brouky (páteříček, kovařík, nosatec), hmyz blanokřídlý (například pilořitka), dvoukřídlý (petřenky, smutnice, mrvnatky, tiplice). Vedle hmyzu pozorovali i zástupce pavouků, například skákavky. Když je určili a spočítali, vypustili je zpátky na louku.

Pulchra Pratum – dálkový průzkum Země

„Pod vedením Josefa Laštovičky, odborného asistenta Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, se intenzivně vzděláváme ve využití dat dálkového průzkumu Země pro náš projekt. Zní to složitě a úplně snadné to není, ale zvládáme to. Dostupná multispektrální optická data využíváme na monitoring vlivu vegetace našich výzkumných ploch (veřejná zeleň Na Kotli, květnatá louka na školní zahradě) na lokální klima a na průměrnou teplotu,“ uvádí Radka Paříková z královéhradecké základní školy Štefcova.

V rámci školního projektu Pratum Pulchra děti plánují zkoumat vývoj vegetace vposledních 30 letech, vyhodnotit vliv sekání trávy na vlhkost půdy. Data získaná dálkovým průzkumem Země se pokusí porovnat se svým měřením přímo vterénu. Pro mapování zeleně výzkumných ploch se chystají využít třeba i dron.

Přidáte se? Stačí málo, například:

  • prodloužit interval sekání trávníku a nesekat příliš nakrátko a v suchém období
  • nechat část trávníkunesečenou (tj. sekat dvakrát ročně) nebo sečené a nesečené plochy podle možností střídat (tzv. mozaikovité sečení)
  • místa s kvetoucím rostlinami obsekat a nechat dokvést

Mohlo by vás ještě zajímat:


Přečtěte si také