Škvor obecný je užitečný hmyz, který likviduje mšice. Podívejte se na 3 zajímavosti o škvorech

Hned na začátku je třeba zbořit asi největší mýtus, kterých je ale kolem škvorů mnohem víc. Všechny děti, které mají za sebou pobyt na letním táboře, znají báchorku o tom, jak škvoři v noci nemají nic lepšího na práci než zalézat lidem do uší. Co by tam pohledávali? Každého škvora zajímají mnohem více mšice a svilušky, které nám ničí úrodu.

Škvoři tvoří v obrovské hmyzí říši samostatný řád, který čítá asi 1 800 druhů. U nás žije jen 7 druhů, z nichž nejpočetnější je škvor obecný. Pod krovkami mají škvoři složená celkem velká křídla ve tvaru vějíře, ale létají jen neobratně a málo. Mají protáhlé, asi 1–2 cm dlouhé tělo zakončené na zadečku klíšťkami. Samičky mají klíšťky menší, samečci větší a zahnuté.

Škvor obecný (Forficula auricularia)

1. Máme se nebezpečně vypadajících klíštěk škvora bát?

Je to úplně zbytečné. Škvoři mají pro klíšťky mnohem lepší využití, než aby nás s nimi trápili. Samečci pomocí klíštěk spolu zápasí o samičky, o teritorium, ale i o potravu. Škvoři také pomocí klíštěk vytahují a zatahují svá křídla.

2. Škvoří samičky jsou skvělé matky

Samičky škvorů se o své potomstvo pečlivě starají. Na podzim nakladou do podzemního hnízda 20–50 vajíček a starostlivě je opečovávají. Vajíčka pravidelně překládají a olizují, aby nezplesnivěla a měla stále správnou vlhkost, tedy aby nevyschla. I o druhé stadium svých potomků, o larvy, se dále starají a občas se dokonce stane, že samička uhyne přímo v hnízdě, aby posloužila svým potomkům jako hodnotná potrava.

3. Škvoři jsou užiteční požírači mšic a svilušek

Dospělí škvoři i jejich larvy jsou všežravci, ale preferují stravu živočišnou. Na zahradě jsou proto velmi vítaní, protože mšice, svilušky nebo vlnatky považují za pochoutku. Mimo to požírají i rozpadající se rostlinný materiál, ale zdravé listy rostlin okusují jen velmi málo. Žádnou škodu na zahradě tedy většinou nezpůsobují.

Vytvořte obydlí pro užitečné škvory

Teď už víte, jak moc by měli být škvoři na našich zahradách vítaní. Připravte pro ně jednoduché škvoří domečky. Stačí otočený květináč naplněný slámou a postavený ve stínu u kmene stromu nebo speciální zvon zavěšený na větvi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kvor_obecn%C3%BD; https://www.skudci.com/skvori-skvor-obecny


Přečtěte si také