Kuchyně

6. února 2018 06:00

Iva Kropáčková

Žijte ekologicky: 7 způsobů, jak zařídit moderní a úsporné eko-bydlení

Není vám jedno životní prostředí a chtěli byste žít více ekologicky? Přinášíme vám přehled nejzajímavějších možností, jak bydlet více úsporně a v souladu s přírodou. Víme navíc, na jaká opatření můžete získat dotaci od státu.

Je to pro naši civilizaci takový návrat do minulosti s maximálně možným využíváním současných technologií. Tak se dá popsat moderní styl eko-bydlení, který se snaží o soulad s přírodou, ochranu její i našeho zdraví. O co jde především? O domy, které jsou nezávislé na sdružených dodávkách energií, vyrábějí si ji sami pomocí slunečního záření nebo tu hromadně dodávanou potřebují co nejméně. Jde i o využívání jiných obnovitelných zdrojů – tedy domy, ve kterých lze v interiéru i na zahradě používat například vodu, která běžně odtéká do kanalizace. A v neposlední řadě jde i o šetrné získávání tepla – díky přečerpávání vzduchu, ale třeba i z odpadu. A také používání přírodních materiálů...

Pozitivní i negativní znaky eko-bydlení

Takový způsob života tedy znamená energeticky i jinak soběstačné bydlení se zdravým klimatem a významným podílem recyklace, navíc blízko přírodě. Úspora a šetrnost není ale na začátku úplně zadarmo. Paradoxně je to právě naopak. „Počáteční investice domácností do využívání obnovitelných zdrojů jsou samozřejmě vždy vyšší, nicméně náklady se vdelším časovém horizontu několikanásobně vrátí. Důležité ale je, že (lidé) tímto krokem přispívají kzachování naší planety pro další generace. Obnovitelná řešení se navíc díky neustálému technologickému vývoji stávají pro domácnosti finančně dostupnějšími,“ myslí si Veronika Hamáčková ze Solární asociace.

Šetrnost stát vyžaduje

Navíc se jedná o trend, který se odráží nejen v plánovaných legislativních změnách státu, ale už i v současných nařízeních. Cílem je eliminace negativních dopadů na přírodu a lidské zdraví. Tomu by mělo pomoci nejen snižování energetické náročnosti nových i dříve postavených domů, ale také hledání ekologičtějších cest, pokud jde o vytápění. To například souvisí s povinností měnit staré nevyhovující kotle na tuhá paliva za nová zařízení – buď obdobná s atestem, nebo zcela jiná, šetrnější.

Domy se už za několik let budou stavět jen v nízkoenergetickém standardu... Foto: pixabay.com

Zároveň stát nabízí domácnostem dotace na nejrůznější úsporná opatření – pokud jde o využívání energií nebo vody. Tím lze snížit také vysoké vstupní náklady na eko-bydlení. V současné době probíhá dotační program Nová zelená úsporám, ve kterém mohou domácnosti až do konce roku 2021 žádat o příspěvek třeba na zateplení domu, instalaci solárních panelů, zelené střechy či stavbu nového domu v pasivním standardu. Zároveň je otevřena i výzva pro majitele rodinných domů, kteří chtějí začít efektivněji využívat jak dešťovou, tak například i tzv. šedou vodu z koupelny či kuchyně, kterou lze například ještě splachovat toaletu. Více u jednotlivých možností eko-bydlení. Které to tedy jsou?

1. Solární a fotovoltaické panely

Už desítky tisíc domácností v Česku využívají solární panely. Ty slouží buď k přímému ohřevu vody, kterou můžete dále využívat, nebo mohou přeměňovat i sluneční energii přímo v elektrickou (fotovoltaické panely). Úplné energetické soběstačnosti v našich klimatických podmínkách lze za určitých podmínek dosáhnout. Může to potvrdit i Radovan Burkovič, který před několika lety postavil soběstačný dům v Ostravě. Stavba má fotovoltaické panely na jižní i západní střeše a z nich získanou elektřinu využívá jak pro elektrospotřebiče, tak i k ohřevu vody. Ze získané elektřiny nabíjí i elektromobily. „Když nejsme doma, naši vyrobenou elektřinu spotřebují myčka nebo pračka s odloženým startem. Když je hezky, pak v průběhu dne pečeme, pereme, žehlíme na terase, sekáme trávu, drtíme větve nebo jen zapojíme do zásuvky některý z elektromobilů, případně oba. Snažíme se elektřinu spotřebovávat tehdy, když je ze slunce zadarmo,“ vysvětluje chod domácnosti majitel domu.

Na instalaci solárních či fotovoltaických panelů je možné získat příspěvek od státu v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně polovinu řádně doložených výdajů.

Šikovně, nicméně ne stejným způsobem, lze využívat sílu slunečního záření i bez instalace solárních panelů. Pomohou třeba i správně umístěná velkoformátová okna (na jih, jihozápad, západ), která do domu pustí více slunečního záření a tepla. Podobně funguje i zimní zahrada či prosklená fasáda. Jedná se o způsoby pasivního solárního systému.

2. Vlastní voda

Dům či chatu můžete také zásobovat vlastní vodou – z vrtu nebo studny. Vrt je z hlediska kvality vody pravděpodobně výhodnější, protože sahá do větší hloubky a je menší šance znečištění. Můžete tak být nezávislí i na dodávce městské vody. Takové řešení má své výhody i nevýhody. Pokud chcete dosáhnout určitého pohodlí a přivést vodu až do domu, potřebujete čerpadlo, které je napojené na elektřinu. V tom případě musíte mít jistotu stálého přísunu elektrické energie. Podzemní vody také bývají často „kontaminované“ nejrůznějšími látkami, které nemusí být nutně zdraví škodlivé, nicméně mohou způsobovat například zanášení spotřebičů nebo měnit barvu vody. Je tak možné, že budete potřebovat i filtry, pravidelné testování vody v laboratoři je samozřejmostí.

3. Recyklace vody

Další z možností, jak se přiblížit eko-bydlení, je opětovné využívání odpadní a/nebo dešťové vody. Druhá zmíněná je minimálně zahrádkáři využívána již dlouho, lze ji zachytávat po staru do sudů a zalévat s ní zahradu. Případně lze na pozemku instalovat i podzemní nádrž, z níž lze vodu na zalévání čerpat hadicí, nebo ji dalším složitějším rozvodem přivést až do domu, kde s ní můžete prát prádlo nebo splachovat WC. Uvnitř domu lze právě na splachování využívat i přečištěnou tzv. šedou vodu z domácnosti – to je například voda po sprchování či mytí nádobí. Opět je třeba vyřešit pomocí rozvodů.

Schéma rozvodů dešťové a šedé vody v domácnosti. Foto: MŽP

Na obě tyto varianty je nyní také možné dostat příspěvek od státu v rámci dotace Dešťovka – ve výši maximálně 50 procent výdajů. Peníze přitom lze získat i na využívání tepla z odpadní vody. „To je teplo, které v podstatě například při sprchování uniká do odpadu, to znamená, dá se podpořit nákup centrálního zařízení, které to teplo jímá a potom používá například na vytápění bytu," popisuje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Za další možnost recyklace vody lze v určitém ohledu považovat i domovní čistírnu, která jímá veškerou odpadní vodu, přečišťuje ji a buď ji zasakujete na zahradě, vypouštíte do přilehlého vodního toku, nebo kumulujete do podzemní nádrže a využíváte například na zálivku okrasných dřevin a květin. Ne vždy vám ji ale povolí úřady, zejména v okamžiku, kdy je přístup ke klasické kanalizaci.

Vodu po umytí rukou lze využít na splachování toalety... Foto: pixabay.com

4. Šetrné vytápění

Jak si zajistit doma teplo, aby to bylo co nejméně škodlivé pro přírodu a zároveň šetrné k vaší peněžence? Řešení může být hned několik. I například jen podlahové vytápění je levnější – díky tomu, jak vnímáme teplo. V domech, ale i bytech, je možné přitápět dřevem v kamnech či krbech, na centrální vytápění domu lze pořídit kotel na biomasu či různé typy tepelných čerpadel. Na pořízení energeticky šetrnějších topidel pak opět existuje možnost státní příspěvek – tentokrát formou tzv. kotlíkových dotací, které jsou vypisovány v jednotlivých krajích v různých časových intervalech, až do roku 2020.

5. Pasivní standard

Domy a byty s téměř nulovou spotřebou energie. V současné době trend, už za dva roky bude povinnost je stavět na základě legislativy Evropské unie. Jsou to stavby výborně izolované, aby zabránily zbytečným únikům tepla. V současné době se jich u nás postaví ročně kolem tisícovky, cenově jsou zhruba o 15 procent dražší než budovy v běžném standardu. I v tomto případě existuje možnost získání dotace na výstavbu – až 450 tisíc korun.

Příjemné klima zajistí pravidelné větrání... Foto: pixabay.com

6. Čerstvý vzduch

Čerstvý vzduch je pro zdraví člověka důležitý. Bez něj nás může bolet hlava a můžeme být unavení. Paradoxně právě hlavně moderní domy, které jsou velmi dobře utěsněné, aby neplýtvaly energií, mohou zase způsobovat právě problém s nedostatkem čerstvého vzduchu. Pokud tedy jejich majitelé pravidelně důkladně nevětrají. Na řadu pak může přijít instalace nuceného větrání, případně i s rekuperací tepla, které omezí tepelné ztráty. I na takové řešení lze získat finanční podporu od státu – až 100 000 korun.

7. Energeticky šetrné chování

Takovým základem eko-bydlení (byť na konci článku) je i šetrné chování nás samotných při běžném chodu domácnosti. Ať už jde o používání spotřebičů v energetické třídě minimálně A+, zhasínání v prázdných místnostech, praní zaplněné pračky či používání pokličky při vaření.

Ivana Kropáčková

Další články:


Přečtěte si také