Dnes je svátek svatého Matěje. Jeho jméno nese i nejstarší česká pouť

Dnes je svátek sv. Matěje. Víte, kdo byl sv. Matěj a jaké jsou nejčastější svatomatějské tradice a zvyky i lidové pranostiky? Jeho jméno nese nejstarší, nejslavnější a největší pražská pouť. Matějská pouť je první nejenom v Čechách, ale snad v celé Evropě.

Kdo byl svatý Matěj

Svatý Matěj je patronem řezníků, stavařů, cukrářů, kovářů, krejčích, mládeže a přírody, je ochráncem lidí proti černému kašli a neštovicím, je vzýván při manželské neplodnosti. A také je spojováván se štěstím, správným rozhodnutím a zárukou šťastné ruky při losování. Je symbolem jara a lidé ho prosí o bohatou úrodu. Bývá nejčastěji zobrazovaný se sekyrou, kamením či kopím.

Legendy o sv. Matějovi

O životě svatého Matěje existuje mnoho legend, podle jedné se narodil v Betlémě v bohaté a dobře postavené rodině. Připojil se k 12 učedníkům Ježíše Krista a provázel ho od křtu přes ukřižování až po zmrtvýchvstání. Po Ježíšově nanebevstoupení nahradil mezi apoštoly zrádného Jidáše. Do finále postoupili dva kandidáti, Josef zvaný Barsabáš a svatý Matěj. Rozhodl mezi nimi los a štěstí se usmálo na Matěje. Za svůj život prošel údajně Palestinu, Malou Asii, až se dostal do Etiopie, kde kolem roku 63 zemřel mučednickou smrtí, byl ukamenován a sťat, když se někomu nelíbilo jeho kázání. Byl zastáncem tvrdé askeze, hlásal, že jde-li člověk dobrým příkladem, strhne s sebou i ostatní, zatímco pokud jen káže falešnou morálku, jeho okolí přetvářku prohlédne a odvrátí se od něj.

Svatomatějské lidové tradice a zvyky

 • Především v úrodných zemědělských oblastech bývalo zvykem, že se na sv. Matěje dělal pokus s klíčivostí obilí – ráno, v poledne a večer se vyselo zvlášť do tří nádob po hrsti obilí, a které vzešlo první, to bylo nejlepší pro jarní výsev na pole.
 • Večer se lidé hřáli u kamen a k tomu si i trochu zavěštili. Například lístky břečťanu dali na noc do misky s vodou, a jestliže některý z nich do rána změkl, považovali to za špatné znamení – byla to předzvěst neúrody nebo nemoci v rodině.
 • Věštilo se i počasí: přes noc nechali venku viset hadr a ráno z jeho stavu vyvozovali, jaký bude konec zimy. Byl-li ručník jen mokrý, věřili že přijde teplé jaro. Pokud ovšem zmrzl, zima se ještě své vlády nevzdala. Čím více byl hadr promrzlý, tím studenější jaro mělo být a delší čekání na něj.

Matějská pouť

Svatý Matěj nebyl populární jen na venkově, ale i ve městě. Jeho jméno nese nejstarší, nejslavnější a největší pražská pouť. Je první nejenom v Čechách, ale snad v celé Evropě. Pouť je spjatá s putováním a v Praze se putovalo ke kostelu sv. Matěje do Dejvic, poprvé je o pouti ke sv. Matěji zmínka z roku 1595. Původní kostel nechal postavit roku 971 kníže Boleslav II. z vděčnosti, že na tomto místě vyvázl se zdravou kůží při napadení medvědem. Jedna pověst říká, že knížeti pomohl svatý Matěj, jiná, že medvěd byl ochočený a jeho majitel se jmenoval Matěj.

S růstem popularity pražské matějské pouti se nejdůležitějším místem stalo dnešního Vítězné náměstí. V první polovině 20. století a zvláště v meziválečném období, kdy pouť zažívala svou největší slávu, se nedělní účast odhadovala až na čtvrt milionu lidí! V roce 1963 se slavná pouť poprvé konala na pražském Výstavišti v Holešovicích a její tradice se udržela dodnes.

Svatomatějské pranostiky

 • Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
 • Na sv. Matěje do závěje naleje.
 • Svatej Matěj – hodnej svatej.
 • Po sv. Matěji zima hřeje.
 • Matěje – k vesnu naděje.
 • Svatý Matěj boří led.
 • Na svatého Matěje do závěje naleje.
 • Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
 • Prší-li na svátek Matěje – bude se brzy síti.
 • Svatý Matěj přivádí pozimek.
 • Svatý Matěj ledy láme, když je nezmůže, svatý Josef (19. 3.) potom pomůže.
 • Svatý Matěj zemi otevírá.
 • Matěj boří ledové mosty.
 • Na svatého Matěje skřivánek vesele zapěje: Přijde jaro, přijde.
 • Nenajde-li led Matějova pila, najde ho Josefova pila.
 • Svatý Matěj ledy láme, když je nemá, udělá je.
 • Svatý Matěj šel sekat led, ale někde se zdržel.
 • Svatý Matěj někdy zimu bohatí, pokud ji netratí.
 • Matěj vždy ledy neseká, ale jen tak před zimou smeká.
 • Když svatý Matěj ledy neroztopí, budou si dlouho do dlaní dýchat chlapi.
 • Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.
 • Mrzne-li na svatého Matěje, přijde ještě 40 ranních mrazů.
 • Na svatého Matěje budou velké závěje.
 • Je-li na svatého Matěje mráz, tak ho ještě čtyřicetkrát máš.
 • Na svatého Matěje rampouchy  ourodný rok na mouchy.

Zdroje: Český lidový a církevní rok (Alena Vondrušková), spirit.czpranostik.czcs.wikipedia.org


Přečtěte si také