reklama

Každý člověk má svůj strom. Starý keltský stromový horoskop prozradí, který je ten váš

Lenka Valjentová
5. prosince 2020
Stromy vynikají majestátní krásou a obrovskou silou. Zjistěte podle starého keltského horoskopu, tedy spíše stromoskopu či stromokruhu, který je ten váš! Keltové věřili, že stromy mají magickou moc, proto spojili narození člověka nikoli s hvězdami, ale se stromy. Podobně jako ve zvěrokruhu představují jednotlivé stromy vlastnosti, které charakterizují lidi narozené v daném období. Keltský horoskop střídá jednadvacet stromů, během roku se opakují dvakrát i třikrát.
reklama

Šarmantní a hloubavá jabloň

 • 23.12. – 1.1.
 • 25.6. – 4.7.

Člověk – jabloň působí už na první pohled sympaticky, přitahuje svým zvláštním kouzlem, velkým šarmem a vzácnou velkorysostí. Vjádru je hloubavý, skromný a lehce sentimentální. Oslňuje hlubokými znalostmi, ale je natolik moudrý, že se nikdy nepředvádí, má předpoklady prožít pestrý a zajímavý život. Lákají ho dobrodružství, včetně těch milostných. Miluje změnu, a proto nebývá vlásce příliš věrný. Najde-li však pravého, milujícího partnera, nalezne vmanželství uspokojení a pevně se usadí. Vzaměstnání může trpět stereotypem.

Elegantní a pečlivá jedle

 • 2.1. – 11.1.
 • 5.7. – 14.7.

Vznešená jedle zaujme svou elegancí, originalitou a chladným půvabem. Člověk-jedle je pracovitý, zodpovědný a nadaný. Klidně se pustí do jakékoliv práce, protože ví, jak dojít úspěšně do cíle. Rychle a snadno se učí a vstřebává nové poznatky. Jeho houževnatost a vytrvalost, až umíněnost mu pomáhají řešit neřešitelné. Vosobním životě ho někdy brzdí náladovost a umíněnost. Občas se zbytečně míjí sláskou. Při hledání partnera má totiž až příliš vysoké nároky. Když se ale zamiluje doopravdy, je jeho láska pevná a navěky.

Rozvážný a ctižádostivý jilm

 • 12.1. – 24.1.
 • 15.7. – 25.7.

Statný strom se štíhlým kmenem symbolizuje přitažlivé lidi. Člověk-jilm působí klidně a rozvážně. Máloco a málokdo ho dokáže vyvést z míry. Daří se mu na vedoucích postech, bývá náročným šéfem. Rozhodně se nechová jako skrblík, peníze nepovažuje za cíl svého snažení. Jilm má pozitivní vztah kdomovu, který pečlivě buduje. Vběžném životě je tolerantní a vyniká smyslem pro spravedlnost. Partnerství s ním není jednoduché, vyžaduje notnou dávkou tolerance.

Optimistický a milující cypřiš

 • 25.1. – 3.2.
 • 26.7. – 4.8.

Silný strom se podobá zdravému a šťastnému člověku. Povaha lidí-cypřišů je vzácná. Jsou obětaví a věrní vlásce ipřátelství, ve společnosti ivzaměstnání oblíbení, srší optimismem a vtipem. Mají silnou vůli, ani vtěch nejhorších situacích neztrácejí naději. Dobře se cítí osamotě a nesnášejí jakékoliv omezování osobní svobody. Cypřiš je člověk rodinně založený, cítí se dobře v kruhu svých blízkých, a to pokládá za největší životní štěstí. Vlásce a sexu je mu vlastní vášeň.

Atraktivní a rozporuplný topol

 • 4.2. – 8.2.
 • 1.5. – 14.5.
 • 5.8. –13.8.

Krásný strom lahodí oku a nestárne, podobně je na tom ičlověk-topol. Zvláště ženy vynikají nevšedním půvabem. Topol mívá umělecké, nejčastěji výtvarné nadání. Bývá náladový, utápí se vmaličkostech, ale když ale jde do tuhého a cítí důvěru, dokáže vykonat velké věci. Je odvážný a spolehlivý. Mnohem lépe se cítí na venkově než ve městě. Nijak nebaží po majetku, stačí mu málo. Někdy trpí pocitem opuštěnosti, protože vzhledem kvysokým nárokům na partnera se hned tak sněkým nespokojí. Když se ale skutečně zamiluje, tak je to silné.

Nápaditý a sebejistý cedr

 • 9.2. – 18.2.
 • 14.8. – 23.8.

Člověk narozený ve znameníkrásného a urostlého cedru upoutá zajímavým vzhledem a neotřelými nápady. Je rozhodný a přímý. Kživotu přistupuje zodpovědně, je si jist sám sebou. Vpráci umí zapnout na plné obrátky a strhnout pro svou věc idalší. Lidé se vjeho společnosti cítí příjemně, neboť je milý a má pořád dobrou náladu, a proto ho rádi vyhledávají. Cedr touží po vášnivých milostných dobrodružstvích, ačkoli je ve své podstatě nesmělý. Na svou vysněnou velkou lásku umí čekat.

Houževnatá a zábavná borovice

 • 19.2. – 29.2.
 • 24.8. – 2.9

Vzácně dekorativní a voňavý strom symbolizuje lidi, kteří umějí zdůraznit své přednosti. Vzaměstnání se člověk-borovice dokáže prosadit, neboť vyniká pracovitostí., organizačními schopnostmi a logickým myšlením. Neuznává autority, pokora je mu naprosto cizí. Vzhledem kvrozené odhodlanosti jde nekompromisně za svým. Pokud je to nutné, nebojí se riskovat. Jsou to super kamarádi. Kživotu potřebují pevné zázemí a útulný domov. Ikdyž je někdo nebo něco zklame, stále hledají pozitivní stránky problémů.

Sebevědomá a vnímavá vrba

 • 1.3. – 10.3.
 • 3.9. – 12.9.

Člověk-vrba bývá povahově dost složitý: na jedné straně velmi vnímavý a citlivý, na druhé až rozmarný a náladový. Vyjít sním není snadné. Je sebevědomý, potrpí si na lichotky, někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Přitom ale umí naslouchat druhým a rozumí bolavým duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat se svým okolím a kvůli tomu nemívá moc přátel. Jsou chvíle, kdy si dokáže vychutnávat život plnými doušky. Partnerství svrbou není zrovna procházka růžovým sadem.

Silná a šarmantní lípa

 • 11.3. – 20.3.
 • 13.9. – 22.9.

Krásný a vznešený strom, tak typický pro českou krajinu! Člověk-lípa je silný, vyniká šarmem a kouzlem osobnosti. Ostatní jeho společnost vyhledávají, neboť umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je většinou oblíbený, protože kolem sebe šíří přátelskou atmosféru a ovládá umění naslouchat druhým. Bývá dítětem štěstěny, snadno a rychle dosahujete cílů, knimž se mnozí bolestně propracovávají. Mnohdy však dělá až příliš velké ústupky, jen aby si nezkomplikoval situaci. Díky přizpůsobivosti může žít nádherný a plný život ive velmi skromných podmínkách.

Laskavá a osobitá líska

 • 22.3. – 31.3.
 • 24.9. – 3.10.

Nenápadná líska má stejně jako člověk narozený vjejím znamení osobitý půvab. Nesnaží se upoutat pozornost, přesto má na ostatní úžasný vliv. Miluje společnost a společnost miluje jeho. Má nadprůměrnou inteligenci a naučí se snad všechno na světě. Zpravidla dosáhne svých cílů, neboť umí využívat všech svých (iskrytých) předností. Pokud mu něco nevychází tak, jak by si představoval, takticky počká na vhodnější okamžik. Ve vztahu kostatním je přívětivý a vstřícný, někdy až ke škodě svých nejbližších... Partnerství slískou bývá tvrdý oříšek, není výjimkou, že se usadí až vpozdním věku.

Přívětivý a vášnivý jeřáb

 • 1.4. – 10.4.
 • 4.10.- 13.10.

Odolný strom vzkvétá itam, kde jiné hynou – tak se ilidé umí účinně postavit proti nepřízni osudu. Málokdo má tak dobrý vkus jako právě člověk-jeřáb, který bývá zručný, kreativní a projevuje umělecké nadání. Navenek většinou působí dost uzavřeně, nerad je totiž středem pozornosti. Vzaměstnání si ho nadřízení cení, protože je spolehlivý a vytrvalý. Motivací je pro něj pochvala, při níž se červená jako plody jeřábu. Miluje vášnivě, ale není příliš stálý. Vmanželství se však projeví naplno jeho smysl pro rodinný život.

Citlivý a inteligentní javor

 • 11.4. – 20.4.
 • 14.10. – 23.10.

Člověk-javor většinou vyniká vysokou inteligencí a skvělou pamětí. Ne vždy ale tohoto daru umí plně využít, i když je v podstatě ambiciózní. Protože je citlivý a citově zranitelný, rád se stylizuje do role cynika, svou nesmělost pak skrývá za zbytečně siláckými řečmi.Má poměrně složitou a rozporuplnou povahu, vlásce a sexu potřebuje svému protějšku neustále imponovat, čímž si komplikuje život. Když ale odhodí svou maskou, za níž je chápavá poetická duše, prožije láskyplný a spokojený život.

Vytrvalý a nedůvěřivý ořešák

 • 21.4. – 30.4.
 • 24.10. – 11.11.

Statný strom, který se nedá přehlédnout stejně jako člověk-ořešák. Ať dělá, co dělá, vždy vzbuzuje pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe, ostatním příliš nedůvěřuje. Za svým dokáže jít velmi vytrvale. Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Pravý ořechový člověk je plný rozporů – na jedné straně egoistický, na druhé má vočích strach. Jeho rozporuplná povaha ovlivňuje imilostný život. Potká-li někoho, kdo uzná jeho dominantní sklony, mají oba vyhráno.

Spravedlivý a statečný kaštan

 • 15.5. – 24.5.
 • 12.11. – 21.11.

Pod košatou korunou kaštanu (jírovec maďal) najde ochranu každý, kdo ji hledá. Člověk-kaštan má hluboce zakořeněný smysl pro spravedlnost. Je schopen neúnavně bojovat okaždou správnou věc. Nenechá se strhnout kukvapeným rozhodnutím, ve všech situacích si zachovává chladnou hlavu. Někdy je považován za umíněnce, jelikož má zásady, znichž neustupuje, a jen nerad něco mění. Nikdy se nevzdává! Nepříjemnou stránkou jeho povahy je sklon k jízlivosti. Těší ho rodinný život, potká-li ho štěstí v lásce, je oddaným a milujícím partnerem.

Chytrý a oblíbený jasan

 • 25.5. – 3.6.
 • 22.11. – 1.12.

Krásný ztepilý strom je patronem lidí, které mají všichni rádi. Když půjdou štěstí naproti, nemůže je minout. Člověk-jasan je pevný, ctižádostivý a velmi schopný. Navíc má výjimečné organizační schopnosti a přirozenou inteligenci. Snadno se učí novým věcem, a to vkaždém věku. Pokud mu něco nevyjde, trpělivě vyčká na novou příležitost. Vpartnerských vztazích vyniká věrností, na nějaké milostné experimenty si nepotrpí. Pokud si jasan zvolí životního partnera, nikdy ho nevymění.

Přemýšlivý a poctivý habr

 • 4.6. – 13.6.
 • 2.12. – 11.12.

Člověk-habr má vyvinutý smysl pro spravedlnost a odpovědnost. Nedbalost a lajdáctví ho dovedou vyvést zmíry. Vživotě se snaží čestně a poctivě obstát, zároveň však bývá nerozhodný. Tajně sní o slávě a miluje pochvalu, ve svém okolí mívá pověst náročného konzervativce. Vlásce touží poznat něco neobyčejného, ovšem sám nedokáže vyvinout potřebnou iniciativu. Častěji je osobou milovanou než milující. Manželství bere jako závazek, který musí celý život vzorně plnit. Skryté vášně se uněkterých mohou projevit umělecky.

Nezávislý a lehkomyslný fíkovník

 • 14.6. – 23.6.
 • 12.12. – 21.12.

Včlověku narozeném ve znamení fíkovníku je zakódována dobrodružná a nezávislá povaha. Snad právě proto se do všeho vrhá svelkým nadšením a elánem. Kvůli tomu se dostává do různých potíží. Je trošku lehkomyslný, věří, že všechno vždycky dobře dopadne. Ikdyž nemá mnoho přátel, je oblíbený pro svůj osobitý smysl pro humor. Vše, co chce, také uskuteční. Nedělá mu problém vystřídat různá povolání, Vlásce bývá přelétavý, a tak si zbytečně komplikuje jinak hezké vztahy.

Vytrvalý a vitální buk

 • 22.12. zimní slunovrat

Statný strom smohutnou korunou rozkvete teprve po čtyřiceti letech – a podobně je to sčlověkem-bukem. Muži iženy prožívají jaro až ve zralém věku, kdy překypují vitalitou a šarmem. Je jim dána do vínku houževnatost, cílevědomost a pracovitost. Vpráci se objevují na vedoucích místech, mívají odvážné plány, které dokážou realizovat. Jsou dobrými diplomaty, neomylně dokážou vystihnout okamžik, kdy je zapotřebí stáhnout se do pozadí a kdy naopak vytáhnout do boje. Většinou jsou oporou pro ostatní. Vmanželství či partnerství se projevují jako spolehliví partneři.

Zdatný a přátelský dub

 • 21.3. (jarní rovnodennost)

Statný strom svou vitalitou určuje povahu člověka narozeného vden jarní rovnodennosti. Dub je obdařen silou, která mu umožňuje odolávat osudu. Má dostatek rozhodnosti, odvahy a je fyzicky zdatný. Zásadně se neuchyluje kintrikám. Bývá věrným přítelem, ochotně se rozdělí ovše, co má. Vlásce je křehký, zapomíná se opírat osvou železnou logiku. Snadno uvěří, že přišla velká láska a může si tím nabourat mnohaletý vztah. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost .

Skromná a houževnatá bříza

 • 24.6. (letní slunovrat)

Elegantní strom symbolizuje příjemného člověka sdobrým vkusem. Duchovní a citové založení mu rozhodně není cizí. Největší problémy prožívá člověk-břízasám se sebou.Je skromný a majetek nehraje vjeho životě žádnou roli. Miluje přírodu a rozumí jí. Je křehký a zároveň houževnatý a pracovitý. Dlouhodobé vztahy prosluněné láskou a pochopením jsou tím, co ho drží nad vodou. Vlásce se umí rozdat a charakterizuje jej stálost citů. Život vblízkosti břízy je plný pohody.

Svědomitý a pohodový olivovník

 • 23. 9. ( podzimní rovnodennost)

Olivovník je odedávna symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a pevného zdraví. Člověk-olivovník je vyrovnaný a rozumný, jedná vždy uvážlivě s velkou dávkou trpělivosti a pochopení k ostatním. Je svědomitý a spolehlivý, ale neprůbojný, takže často žije v ústraní, i když by mohl díky svých schopnostem vykonat velké věci. Má cit pro spravedlnost a je mu cizí veškeré násilí. Oliva kolem sebe šíří klid, štěstí a radost. Někdy přebírá odpovědnost i za druhé, a to naprosto zbytečně. Nedostatkem lásky a sexu nikdy nestrádá.

O horoskopech, věštění a lidových tradicích a zvycích by vás ještě mohlo zajímat:

Sílejte článek
Zobrazit komentáře ke článku
reklama